Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Kolej UNITI
Alamat : Uniti Village, PT 4566, Kampung Tanjung Agas, Batu 18
Pasir Panjang
71250 Port Dickson
Negeri Sembilan.



No Tel : 06-6490350
No Faks : 06-6140509
E-Mel : info@uniti.edu.my
Laman Web : www.kolejuniti.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pengajian Islam
(A0101)
Diploma 95 0221 (Religion and theology ) 25/09/1999 - 24/09/2004
2 Diploma Kejuruteraan Teknologi Multimedia Francais UPM
(A0100)
Diploma 96 0713 (Electronics and automation ) 22/08/2000 - 21/08/2005
3 Diploma Sains Komputer
(A0671)
Diploma 90 0613 (Computer Science) 16/03/2001 - 15/03/2006
4 Diploma Perakaunan
(A0670)
Diploma 97 0411 (Accounting, auditing and taxation) 09/04/2002 - 08/04/2007
5 Diploma Pengajian Perniagaan
(A0515)
Diploma 93 0410 (Business and administration not further defined) 19/06/2002 - 18/06/2007
6 Diploma Pengajian Islam
(A1151)
Diploma 95 0224 (Islamic studies) 29/12/2004 - 28/12/2009
7 Diploma Kejuruteraan Teknologi Multimedia Secara Kerjasama Dengan Universiti Putra Malaysia
(A1338)
Diploma 92 0713 (Electronics and automation ) 22/08/2005 - 21/08/2010
8 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A1548)
Diploma 96 0414 (Management and administration ) 08/03/2006 - 07/03/2011
9 Diploma Sains Komputer
(A1549)
Diploma 96 0613 (Computer Science) 03/08/2006 - 02/08/2011
10 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A4544)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 27/02/2007 - 24/08/2007
11 Diploma Rangkaian Komputer
(A4549)
Diploma 92 0613 (Computer Science) 07/03/2007 - 06/03/2012
12 Diploma Perakaunan
(A5413)
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 14/05/2008 - 30/06/2020
13 Diploma Pendidikan Prasekolah
(A6871)
Diploma 92 0112 (Training for pre-school teachers) 12/05/2009 - 11/06/2021
14 Diploma Pengajian Perniagaan secara kerjasama dengan UiTM
(A7899)
Diploma 93 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 19/06/2009
15 Diploma Perakaunan secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA
(A8718)
Diploma 99 0411 (Accounting, auditing and taxation) 06/07/2009 - 30/06/2020
16 Diploma Pengajian Islam
(A5505)
Diploma 94 0224 (Islamic studies) Mulai 29/12/2009
17 Diploma Kejuruteraan Teknologi Multimedia secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A11522)
Diploma 96 0713 (Electronics and automation ) Mulai 22/08/2010
18 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A9752)
Diploma 98 0414 (Management and administration ) Mulai 08/03/2011
19 Diploma Sains Komputer
(A9161)
Diploma 94 0611 (Information technology and information system) Mulai 03/08/2011
20 Diploma Pengurusan Muamalat
(A9289)
Diploma 90 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 14/11/2011
21 Diploma in Computer Network
(A9753)
Diploma 93 0613 (Computer Science) Mulai 07/03/2012
22 Diploma Rekabentuk Grafik
(MQA/FA0408)
Diploma 94 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/02/2013
23 Diploma in Product Design
(MQA/FA0405)
Diploma 96 0212 (Fashion, interior and industrial design) 23/02/2015 - 19/04/2021
24 Diploma Komunikasi dan Media
(MQA/FA1892)
Diploma 92 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 03/08/2015
25 Diploma Pengurusan Industri Halal
(MQA/FA2187)
Diploma 93 0414 (Management and administration ) Mulai 07/08/2015
26 Diploma in Tourism Management
(MQA/FA3479)
Diploma 92 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 18/08/2016
27 Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak
Nama Lama : Diploma Pendidikan dan Asuhan Awal Kanak-kanak
(MQA/FA0648)
Diploma 91 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 18/08/2016
28 Diploma Pendidikan Islam Sekolah Rendah
(MQA/FA4075)
Diploma 93 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 15/10/2018
29 Diploma Psikologi Kaunseling
(MQA/FA7654)
Diploma 92 0313 (Psychology ) Mulai 21/06/2019
30 Diploma Perakaunan secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA
(MQA/FA13946)
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 26/06/2020
31 Diploma Perakaunan
(MQA/FA14276)
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 23/10/2020
32 Diploma in Halal Product Manufacturing
(MQA/FA8596)
Diploma 95 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 24/09/2021
33 Bacelor Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Secara Kerjasama Dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A0718)
Sarjana Muda 110 0712 (Electricity and energy) 28/02/2003 - 27/02/2008
34 Bachelor Kejuruteraan Sistem Komputer Dan Komunikasi
(A0719)
Sarjana Muda 110 0713 (Electronics and automation ) 28/02/2003 - 27/02/2008
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.