Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Curtin University, Malaysia (Nama Lama : Curtin University, Sarawak Malaysia)
Alamat : CDT 250
98009 Miri
Sarawak.No Tel : 085–630 100
No Faks : 085–630 088
E-Mel : enquiries@curtin.edu.my
Laman Web : www.curtin.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation Studies-Commerce And Arts Stream
(A5811)
Program Asas 53.95 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 27/03/2009
2 Foundation in Engineering & Science
Nama Lama : Foundation Studies-Engineering and Science Stream
(A5812)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 27/03/2009
3 Foundation Studies - Arts Stream
(MQA/SWA0758)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 03/09/2014
4 Foundation in Arts & Commerce
Nama Lama : Foundation Studies - Commerce Stream
(MQA/SWA0757)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 03/09/2014
5 Diploma of Business
(MQA/SWA0035)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 02/05/2008 - 07/09/2015
6 Diploma of Process Plant Technology
(MQA/SWA0036)
Diploma 90.5 0811 (Crop and livestock production) 02/05/2008 - 07/09/2015
7 Diploma of Occupational Health and Safety
(MQA/SWA0126)
Diploma 90 1022 (Occupational health and safety) 12/07/2012 - 07/09/2015
8 Graduate Certificate in Business
(MQA/SWA0041)
Sijil Siswazah 30 0414 (Management and administration ) 23/04/2010 - 07/09/2015
9 Graduate Diploma in Business
(MQA/SWA0042)
Diploma Siswazah 81 0414 (Management and administration ) 23/04/2010 - 07/09/2015
10 Bachelor Of Business Administration
(A0314)
Sarjana Muda 84 0414 (Management and administration ) 12/03/2001 - 11/03/2006
11 Bachelor Of Commerce (Accounting And Finance)
(A0313)
Sarjana Muda 600 0411 (Accounting, auditing and taxation) 12/03/2001 - 11/03/2006
12 Bachelor Of Commerce (Finance And Marketing)
(A0312)
Sarjana Muda 600 0410 (Business and administration not further defined) 12/03/2001 - 11/03/2006
13 Bachelor Of Science (Computer Science)
(A0602)
Sarjana Muda 600 0613 (Computer Science) 05/07/2002 - 04/07/2007
14 Bachelor of Commerce (Management and Marketing)
(MQA/SWA0015)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 03/05/2003
15 Bachelor of Commerce (Marketing and Business Information Systems)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Marketing and E-Commerce)
(MQA/SWA0017)
Sarjana Muda 129.6 0415 (Marketing and advertising ) 03/05/2003 - 07/09/2015
16 Bachelor Of Engineering (Chemical Engineering)
(A0844)
Sarjana Muda 173 0711 (Chemical engineering and processes) 29/07/2003 - 28/07/2008
17 Bachelor Of Engineering (Electronic Communication Engineering)
(A0845)
Sarjana Muda 173 0713 (Electronics and automation ) 29/07/2003 - 28/07/2008
18 Bachelor of Engineering (Computer Systems Engineering)
(MQA/SWA0053)
Sarjana Muda 173 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2004 - 31/12/2010
19 Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
(MQA/SWA0056)
Sarjana Muda 173 0712 (Electricity and energy) 01/01/2004 - 31/12/2008
20 Bachelor of Commerce (Accounting and Marketing)
(MQA/SWA0019)
Sarjana Muda 129.6 0415 (Marketing and advertising ) 04/05/2005 - 07/09/2015
21 Bachelor of Commerce (Finance and Business Information Systems)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Finance & Electronic Commerce)
(MQA/SWA0018)
Sarjana Muda 129.6 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 04/05/2005 - 07/09/2015
22 Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering)
(MQA/SWA0052)
Sarjana Muda 173 0716 (Civil engineering) 01/01/2006 - 31/12/2010
23 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
(MQA/SWA0055)
Sarjana Muda 173 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2006 - 31/12/2009
24 Bachelor of Business Administration
(MQA/SWA0027)
Sarjana Muda 129.6 0414 (Management and administration ) Mulai 12/03/2006
25 Bachelor of Commerce (Accounting and Finance)
(MQA/SWA0024)
Sarjana Muda 120 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 12/03/2006
26 Bachelor of Commerce (Finance and Marketing)
(MQA/SWA0025)
Sarjana Muda 129.6 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 12/03/2006
27 Bachelor of Communications
Nama Lama : Bachelor of Arts (Mass Communication)
(MQA/SWA0026)
Sarjana Muda 129.6 0323 (Media and communications) Mulai 11/05/2006
28 Bachelor of Commerce (Accounting and Business Information Systems)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Accounting and Information Systems)
(MQA/SWA0016)
Sarjana Muda 129.6 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 11/05/2006 - 07/09/2015
29 Bachelor of Commerce (Finance and Management)
(MQA/SWA0020)
Sarjana Muda 120 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 11/05/2006
30 Bachelor of Technology (Computer Systems and Networking)
(MQA/SWA0034)
Sarjana Muda 129.6 0611 (Information technology and information system) Mulai 11/05/2006
31 Bachelor of Commerce (Marketing and Tourism and Hospitality)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Tourism and Hospitality and Marketing)
(MQA/SWA0021)
Sarjana Muda 120 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 04/05/2007
32 Bachelor of Science (Computer Science)
(MQA/SWA0032)
Sarjana Muda 129.6 0613 (Computer Science) 05/07/2007 - 07/09/2015
33 Bachelor of Commerce (Marketing and Public Relations)
(MQA/SWA0023)
Sarjana Muda 129.6 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 09/05/2008
34 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
(MQA/SWA0051)
Sarjana Muda 173 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2009 - 31/12/2010
35 Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering)
(MQA/SWA0057)
Sarjana Muda 173 0712 (Electricity and energy) 01/01/2009 - 31/12/2010
36 Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering)
(MQA/SWA0054)
Sarjana Muda 173 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2009 - 31/12/2010
37 Bachelor of Commerce (Accounting)
(MQA/SWA0022)
Sarjana Muda 129.6 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 09/05/2009
38 Bachelor of Commerce (Management and Public Relations)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Public Relations and Management)
(MQA/SWA0028)
Sarjana Muda 129.6 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 09/05/2009
39 Bachelor of Applied Geology
Nama Lama : Bachelor of Science (Applied Geology)
(MQA/SWA0033)
Sarjana Muda 124 0532 (Earth sciences) Mulai 09/05/2009
40 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
(MQA/SWA0065)
Sarjana Muda 173 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2010 - 31/12/2013
41 Bachelor of Commerce (Accounting and Entrepreneurship)
(MQA/SWA0029)
Sarjana Muda 129.6 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 24/04/2010
42 Bachelor of Commerce (Banking and Finance)
(MQA/SWA0030)
Sarjana Muda 129.6 0414 (Management and administration ) Mulai 24/04/2010
43 Bachelor of Commerce (Entrepreneurship and Marketing)
(MQA/SWA0031)
Sarjana Muda 129.6 0414 (Management and administration ) Mulai 24/04/2010
44 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
(MQA/SWA0061)
Sarjana Muda 173 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2011 - 31/12/2013
45 Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering)
(MQA/SWA0062)
Sarjana Muda 173 0716 (Civil engineering) 01/01/2011 - 31/12/2013
46 Bachelor of Engineering (Computer Systems Engineering)
(MQA/SWA0063)
Sarjana Muda 173 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2011 - 31/12/2012
47 Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering)
(MQA/SWA0066)
Sarjana Muda 173 0712 (Electricity and energy) 01/01/2011 - 31/12/2013
48 Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering)
(MQA/SWA0064)
Sarjana Muda 173 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2011 - 31/12/2012
49 Bachelor of Commerce (Accounting and Banking)
(MQA/SWA0144)
Sarjana Muda 132 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 12/12/2012 - 27/06/2020
50 Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering)
(MQA/FA5557)
Sarjana Muda 173 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2013 - 31/12/2017
51 Bachelor of Commerce (Finance)
(MQA/SWA0149)
Sarjana Muda 122 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 09/05/2013
52 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
(MQA/FA5559)
Sarjana Muda 173 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2014 - 31/12/2018
53 Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering)
(MQA/FA5558)
Sarjana Muda 173 0716 (Civil engineering) 01/01/2014 - 31/12/2018
54 Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering)
(MQA/FA5555)
Sarjana Muda 173 0712 (Electricity and energy) 01/01/2014 - 31/12/2016
55 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
(MQA/FA5556)
Sarjana Muda 173 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2014 - 31/12/2018
56 Bachelor of Engineering (Petroleum Engineering) (Honours)
(A4812)
Sarjana Muda 140 0531 (Chemistry) 01/01/2015 - 31/12/2020
57 Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering) (Honours)
(MQA/FA5555)
Sarjana Muda 173 0712 (Electricity and energy) 01/01/2017 - 31/12/2022
58 Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering) (Honours)
(MQA/FA5557)
Sarjana Muda 140 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2018 - 30/12/2023
59 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours)
(MQA/FA5559)
Sarjana Muda 140 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2019 - 31/12/2024
60 Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering) (Honours)
(MQA/FA5558)
Sarjana Muda 140 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
61 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)
(MQA/FA5556)
Sarjana Muda 140 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 - 31/12/2024
62 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Alam Sekitar) (Kepujian)
(MQA/FA11791)
Sarjana Muda 140 0717 (Environmental protection technology) 01/01/2019 - 31/12/2024
63 Bachelor of Engineering (Petroleum Engineering) (Honours)
(MQA/FA15629)
Sarjana Muda 126.3 0719 (Engineering and engineering trades not elsewhere classified ) 01/01/2021 - 31/12/2026
64 Bachelor of Computing (Software Engineering)
(MQA/SWA10518)
Sarjana Muda 120 0612 (Software engineering) Mulai 13/07/2021
65 Bachelor of Commerce (Management and Human Resource Management)
(MQA/SWA11145)
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 02/11/2021
66 Bachelor of Science (Psychological Science)
(MQA/SWA12552)
Sarjana Muda 120 0313 (Psychology ) Mulai 03/08/2022
67 Bachelor of Applied Science (Construction Management) (Honours)
(MQA/FA10083)
Sarjana Muda 120 0734 (Surveying) 13/12/2022 - 12/12/2025
68 Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic Engineering) (Honours)
(MQA/FA5555)
Sarjana Muda 140 0712 (Electricity and energy) 01/01/2023 - 31/12/2025
69 Bachelor of Computing (Cyber Security)
(MQA/SWA13760)
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) Mulai 23/03/2023
70 Bachelor of Science (Health, Safety and Environment)
(MQA/SWA12553)
Sarjana Muda 120 1022 (Occupational health and safety) Mulai 01/11/2023
71 Graduate Certificate in Project Management
(MQA/SWA0090)
Sijil Pascasiswazah 38.4 0414 (Management and administration ) Mulai 30/01/2012
72 Graduate Certificate in Public Health
(MQA/SWA13759)
Sijil Pascasiswazah 100 0912 (Medicine) Mulai 20/09/2023
73 Graduate Diploma in Project Management
(MQA/SWA0091)
Diploma Pascasiswazah 66 0414 (Management and administration ) Mulai 30/01/2012
74 Master of Business Administration
(MQA/SWA0039)
Sarjana 81 0414 (Management and administration ) 19/04/2002 - 07/09/2015
75 Master of Philosophy (Electrical and Computer Engineering)
Nama Lama : Master of Engineering (By Research)
(MQA/SWA0037)
Sarjana NA 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) Mulai 25/11/2008
76 Master of Science (Project Management)
(MQA/SWA0040)
Sarjana 81 0414 (Management and administration ) Mulai 01/09/2010
77 Master of Philosophy (Mechanical Engineering)
(MQA/SWA0169)
Sarjana NA 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 04/11/2011
78 Master of Philosophy (Chemical Engineering)
(MQA/SWA0176)
Sarjana NA 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 04/04/2012
79 Master of Accounting
(MQA/SWA0145)
Sarjana 57.6 0411 (Accounting, auditing and taxation) 12/12/2012 - 07/09/2015
80 Master of Policy Sciences
(MQA/SWA0168)
Sarjana 40 0312 (Political sciences and public policy) 08/11/2013 - 03/04/2023
81 Master of Engineering Science (Electrical Engineering)
(MQA/SWA0651)
Sarjana 40.8 0712 (Electricity and energy) 17/01/2014 - 02/04/2021
82 Master of Philosophy (Civil Engineering)
(MQA/SWA0170)
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) Mulai 29/01/2014
83 Master of Philosophy (Accounting)
(MQA/SWA0732)
Sarjana NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 23/05/2016
84 Master of Philosophy (Economics and Finance)
(MQA/SWA0733)
Sarjana NA 0311 (Economics ) Mulai 23/05/2016
85 Master of Philosophy (Management)
(MQA/SWA0731)
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 23/05/2016
86 Master of Petroleum Engineering
(MQA/SWA0754)
Sarjana 81 0711 (Chemical engineering and processes) 28/07/2016 - 25/10/2022
87 Master of Philosophy (Geology)
(MQA/SWA0802)
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) Mulai 03/02/2017
88 Master of Philosophy (Media, Culture and Creative Arts)
(MQA/SWA12877)
Sarjana NA 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 17/05/2019
89 Master of Philosophy (Marketing)
(MQA/SWA11352)
Sarjana NA 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 09/10/2020
90 Master of International Business
(MQA/SWA11205)
Sarjana 41 0414 (Management and administration ) Mulai 03/08/2022
91 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0038)
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 02/05/2008
92 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0407)
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 08/11/2013
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.