Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Kolej Universiti i-CATS (Nama Lama : Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak)
Alamat : Jalan Canna, Off Jalan Wan Alwi
Tabuan Jaya
93350 Kuching
Sarawak.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
01/01/2009 Jalan Canna, Off Jalan Wan Alwi Tabuan Jaya 93350 Kuching Sarawak Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak / International College of Advanced Technology Sarawak
03/12/2020 Jalan Canna, Off Jalan Wan Alwi Tabuan Jaya 93350 Kuching Sarawak Kolej Universiti i-CATS / i-CATS University College (i-CATS UC)

No Tel : 082-570 888/451 533
No Faks : 082-450 391
E-Mel : info@icats.edu.my
Laman Web : www.icats.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Pengurusan
(MQA/FA9193)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 25/10/2019
2 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
(A7539)
Sijil 60 521 (Mechanics and Metal Work) 16/03/2010 - 29/12/2016
3 Sijil Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A6683)
Sijil 60 523 (Electronics and Automation) Mulai 10/05/2010
4 Sijil Sains Perladangan
(A8669)
Sijil 60 621 (Crop and livestock production) 04/10/2010 - 07/08/2016
5 Sijil Pengurusan Pelancongan Alam Sekitar
(A9539)
Sijil 60 812 (Travel, tourism and leisure) 14/11/2012 - 07/08/2016
6 Certificate in Information Technology
(MQA/FA0342)
Sijil 60 481 (Computer Science) 21/08/2014 - 15/06/2016
7 Certificate in Geomatic Engineering
(A9090)
Sijil 60 581 (Architecture and town planning) 12/12/2014 - 11/12/2016
8 Diploma Teknologi Maklumat
(A1171)
Diploma 92 481 (Computer Science) 31/01/2005 - 30/01/2010
9 Higher National Diploma in Electrical and Electronic Engineering secara kerjasama dengan Edexcel International, UK
(A4702)
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2012
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
(A6102)
Diploma 97 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 03/09/2009
11 Diploma Kejuruteraan Perisian
(A6144)
Diploma 96 481 (Computer Science) Mulai 09/10/2009
12 Diploma Teknologi Maklumat
(A1853)
Diploma 92 481 (Computer Science) 31/01/2010 - 30/12/2012
13 Diploma Kejururawatan
(A6971)
Diploma 111 723 (Nursing and caring) 16/07/2010 - 15/07/2013
14 Diploma Pengurusan Pelancongan Alam Sekitar
(A7729)
Diploma 96 812 (Travel, tourism and leisure) 18/11/2010 - 25/12/2022
15 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7623)
Diploma 97 522 (Electricity and Energy) 06/06/2011 - 30/11/2013
16 Diploma Kejuruteraan Elektronik secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7622)
Diploma 98 523 (Electronics and Automation) 06/06/2011 - 30/11/2013
17 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Mekatronik) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7624)
Diploma 99 523 (Electronics and Automation) 20/06/2011 - 30/11/2013
18 Diploma Kejuruteraan Elektronik
(A7441)
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 05/12/2011 - 10/08/2022
19 Diploma Pengurusan Perladangan
(A8853)
Diploma 94 621 (Crop and livestock production) Mulai 23/05/2012
20 Diploma Kejuruteraan Awam
(A9737)
Diploma 99 526 (Civil Engineering) Mulai 05/10/2012
21 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA3869)
Diploma 111 723 (Nursing and caring) 28/05/2013 - 27/11/2017
22 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
(A7442)
Diploma 98 523 (Electronics and Automation) 10/10/2013 - 01/06/2020
23 BTEC Higher National Diploma in Electrical / Electronic Engineering in collaboration with Edexcel International, UK
(A11485)
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 31/10/2013 - 06/11/2025
24 Diploma Teknologi Maklumat
(A11484)
Diploma 91 481 (Computer Science) 14/11/2013 - 19/11/2020
25 Diploma in Business Administration
(MQA/FA0133)
Diploma 90 340 (Business and Administration) Mulai 05/08/2014
26 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA3869)
Diploma 111 723 (Nursing and caring) 28/11/2017 - 27/11/2020
27 Diploma Seni Kulinari
(MQA/FA5204)
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 13/09/2018
28 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
(MQA/FA4908)
Diploma 97 522 (Electricity and Energy) Mulai 01/02/2019
29 Diploma Pengurusan Perhotelan
(MQA/FA6147)
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 08/05/2019
30 Diploma Perakaunan
(MQA/FA9479)
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 25/09/2020
31 Bachelor of Business Administration (Honours) in E-Commerce secara kerjasama dengan Infrastructure University Kuala Lumpur
Nama Lama : Bachelor of Business Administration (Hons) in E-Commerce secara kerjasama dengan Infrastructure University Kuala Lumpur
(MQA/FA7997)
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) Mulai 02/02/2018
32 Bachelor of Software Engineering (Honours) secara kerjasama dengan Infrastructure University Kuala Lumpur
Nama Lama : Bachelor of Software Engineering (Hons) secara kerjasama dengan Infrastructure University Kuala Lumpur
(MQA/FA7998)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 21/11/2018
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.