Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Kolej Universiti Selatan (Nama Lama : Kolej Selatan)
Alamat : PTD 64888, 15 KM
Jalan Skudai, P.O. Box 76
81300 Skudai
Johor.No Tel : 07-558 6605
No Faks : 07-556 3306
E-Mel : secretarial@sc.edu.my
Laman Web : www.southern.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Perniagaan
(A10652)
Program Asas 51 0011 (Basic programmes and qualifications) 18/02/2011 - 30/01/2014
2 Program Asas Pengkomputeran
(A11198)
Program Asas 51 0011 (Basic programmes and qualifications) 28/03/2011 - 29/09/2012
3 Program Asas Perubatan Tradisional Cina
(A11300)
Program Asas 50 0917 (Traditional and complementary medicine and therapy) Mulai 21/06/2011
4 Kursus Asas Sains
(MQA/FA2142)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 04/04/2014
5 Kursus Asas Sastera
(MQA/FA2249)
Program Asas 51 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 07/04/2014
6 Sijil Pengajian Perniagaan
(A10679)
Sijil 50 0414 (Management and administration ) 14/10/2014 - 31/05/2016
7 Sijil Pengkomputeran
(A10859)
Sijil 60 0613 (Computer Science) 04/12/2014 - 29/04/2016
8 Diploma Perakaunan
(A1562)
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 14/03/2006
9 Diploma Pengajian Cina
(A4472)
Diploma 95 0232 (Literature and linguistics) 13/09/2006 - 12/09/2011
10 Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
(A1605)
Diploma 92 0712 (Electricity and energy) 08/05/2007 - 07/05/2012
11 Diploma Teknologi Maklumat
(A5190)
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) 24/07/2007 - 23/01/2013
12 Diploma Bahasa Inggeris
(A7606)
Diploma 95 0231 (Language acquisition ) Mulai 24/03/2008
13 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A5189)
Diploma 92 0419 (Business and administration not elsewhere classified) Mulai 19/08/2008
14 Diploma Pemasaran
(A5807)
Diploma 93 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 22/10/2008
15 Diploma Kewartawanan
(A6814)
Diploma 90 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 16/12/2008
16 Diploma Perniagaan Antarabangsa
(A5806)
Diploma 93 0414 (Management and administration ) Mulai 02/02/2009
17 Diploma Sains Komputer
(A8297)
Diploma 92 0613 (Computer Science) Mulai 11/03/2009
18 Diploma Seni Reka Periklanan
(A7366)
Diploma 92 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 18/03/2009
19 Diploma Reka Bentuk Industri
(A6743)
Diploma 95 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 05/05/2010
20 Diploma Pengurusan Logistik
(A7838)
Diploma 93 0414 (Management and administration ) Mulai 03/08/2010
21 Diploma Analisis Kewangan
(A9222)
Diploma 92 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 01/11/2010
22 Diploma Perakaunan
(A10799)
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 14/03/2011
23 Diploma Pengajian Cina
(A9858)
Diploma 90 0232 (Literature and linguistics) Mulai 13/09/2011
24 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A10067)
Diploma 94 0712 (Electricity and energy) Mulai 08/05/2012
25 Diploma Teknologi Maklumat
(A10844)
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) Mulai 24/01/2013
26 Diploma Reka Bentuk Multimedia
(MQA/FA3151)
Diploma 92 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 26/09/2016
27 Diploma Seni Visual
(A10426)
Diploma 92 0213 (Fine arts) Mulai 02/11/2016
28 Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak
(MQA/FA4430)
Diploma 90 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 07/11/2016
29 Diploma Pengurusan Pelancongan
(MQA/FA8000)
Diploma 94 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 15/02/2019
30 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(MQA/FA13364)
Diploma 94 0712 (Electricity and energy) 01/01/2020 - 31/12/2025
31 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dan Kewangan 3+0 secara kerjasama dengan University of Wales, UK
(A10598)
Sarjana Muda 120 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 23/08/2011 - 30/01/2017
32 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Perniagaan 3+0 secara kerjasama dengan Teesside University, UK
(A10923)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 11/04/2012 - 29/09/2018
33 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Komputeran (3+0) secara kerjasama dengan Teesside University, UK
(A10924)
Sarjana Muda 123 0613 (Computer Science) 14/06/2013 - 30/01/2016
34 Ijazah Sarjana Muda Perubatan Tradisional Cina 3+2 secara kerjasama dengan Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, China
(A10709)
Sarjana Muda 132 0917 (Traditional and complementary medicine and therapy) 09/01/2014 - 04/10/2021
35 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Bahasa Inggeris
(MQA/FA2787)
Sarjana Muda 122 0231 (Language acquisition ) Mulai 27/01/2015
36 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
(MQA/FA2807)
Sarjana Muda 122 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 12/02/2015
37 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan dan Pelaburan
(MQA/FA2780)
Sarjana Muda 122 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 10/03/2015
38 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Kepujian)
(MQA/FA2810)
Sarjana Muda 123 0612 (Software engineering) Mulai 27/03/2015
39 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Komunikasi Massa)
(MQA/FA2809)
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 13/07/2015
40 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Cina
(MQA/FA2808)
Sarjana Muda 120 0232 (Literature and linguistics) Mulai 10/03/2016
41 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(MQA/FA2781)
Sarjana Muda 143 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 19/07/2016
42 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Melayu (Kepujian)
(MQA/FA2786)
Sarjana Muda 122 0233 (National Language ) Mulai 20/12/2016
43 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Kepujian)
(MQA/FA4009)
Sarjana Muda 139 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2017 - 31/12/2021
44 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(MQA/FA4715)
Sarjana Muda 122 0419 (Business and administration not elsewhere classified) Mulai 03/03/2017
45 Ijazah Sarjana Muda Seni Reka Grafik Komputer (Kepujian)
(MQA/FA2857)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/09/2017
46 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
(MQA/FA7111)
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 20/02/2018
47 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
(MQA/FA5696)
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 28/02/2019
48 Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kepujian)
(MQA/FA5726)
Sarjana Muda 120 0313 (Psychology ) Mulai 27/09/2019
49 Ijazah Sarjana Muda Perubatan Tradisional Cina (Kepujian)
(MQA/FA07016)
Sarjana Muda 188 0917 (Traditional and complementary medicine and therapy) 01/02/2021 - 31/01/2026
50 Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Kepujian)
(MQA/FA5221)
Sarjana Muda 122 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 26/02/2021
51 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Teknologi Maklumat dan Multimedia)
(MQA/FA8001)
Sarjana Muda 122 0114 (Educator training with subject specialisation ) 28/05/2021 - 28/02/2022
52 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
(MQA/FA4009)
Sarjana Muda 139 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2022 - 31/12/2027
53 Bachelor in Industrial Design (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Design (Honours) Industrial Design
(MQA/FA11146)
Sarjana Muda 120 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 01/07/2022
54 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah (Kepujian)
(MQA/FA10491)
Sarjana Muda 123 0734 (Surveying) 22/08/2022 - 21/08/2027
55 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Bimbingan dan Kaunseling)
(MQA/FA8023)
Sarjana Muda 144 0114 (Educator training with subject specialisation ) 19/10/2022 - 18/10/2027
56 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA4746)
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 08/12/2016
57 Ijazah Sarjana Sastera Pengajian Cina
(MQA/FA5096)
Sarjana NA 0232 (Literature and linguistics) Mulai 11/01/2018
58 Ijazah Sarjana Komunikasi
(MQA/FA8547)
Sarjana 40 0323 (Media and communications) Mulai 23/04/2021
59 Doktor Falsafah Pengajian Cina
(MQA/FA10010)
Ijazah Kedoktoran NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 16/06/2023
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.