Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Universiti Melaka (UNIMEL) (Nama Lama : Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM))
Alamat : Batu 28, Kuala Sungai Baru
78200
Malacca.No Tel : 06-387 8420
No Faks : 06-387 8368
E-Mel : aiwana@kuim.edu.my/sitinoraini@kuim.edu.my
Laman Web : www.kuim.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Pengajian Asas Perniagaan
(MQA/FA1632)
Program Asas 50 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 07/04/2014
2 Asasi Pengajian Islam
(MQA/FA14944)
Program Asas 50 0224 (Islamic studies) Mulai 10/03/2023
3 Asasi Sains Sosial
(MQA/FA14830)
Program Asas 50 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 10/03/2023
4 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A1398)
Sijil 51 0414 (Management and administration ) 27/09/2005 - 26/09/2010
5 Diploma Pengurusan & Pentadbiran Islam
(A1132)
Diploma 96 0410 (Business and administration not further defined) 01/12/2004 - 30/11/2009
6 Diploma Pengajian Islam Dengan Pembangunan Sumber Manusia
(A1169)
Diploma 96 0224 (Islamic studies) 27/01/2005 - 26/01/2010
7 Diploma Kaunseling
(A1231)
Diploma 93 0923 (Social work and counselling ) 10/03/2005 - 09/03/2010
8 Diploma Kewangan
(A1230)
Diploma 94 0412 (Finance, banking and insurance ) 10/03/2005 - 09/03/2010
9 Diploma Perakaunan
(A1538)
Diploma 94 0411 (Accounting, auditing and taxation) 20/08/2005 - 27/02/2011
10 Diploma Pemasaran
(A1397)
Diploma 94 0415 (Marketing and advertising ) 27/09/2005 - 26/09/2010
11 Diploma Sistem Maklumat Perniagaan
(A1539)
Diploma 94 0611 (Information technology and information system) 10/03/2006 - 09/03/2011
12 Diploma Undang-Undang dan Syariah
(A1621)
Diploma 96 0421 (Law) 21/04/2006 - 20/04/2011
13 Diploma Pengurusan Perhotelan
(A3693)
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 20/11/2006
14 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A6077)
Diploma 92 1015 (Travel, tourism and leisure) 17/09/2007 - 16/09/2012
15 Diploma Kejururawatan
(A1828)
Diploma 100 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 30/04/2009 - 29/04/2012
16 Diploma Syariah Islamiyyah
(A7956)
Diploma 92 0224 (Islamic studies) Mulai 15/05/2009
17 Diploma Usuluddin
(A7957)
Diploma 92 0224 (Islamic studies) Mulai 15/05/2009
18 Diploma Pentadbiran Islam
Nama Lama : Diploma Pengurusan Dan Pentadbiran Islam
(A10174)
Diploma 95 0414 (Management and administration ) Mulai 01/12/2009
19 Diploma Pengajian Islam dengan Pengurusan Sumber Manusia
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam dengan Pembangunan Sumber Manusia
(A9316)
Diploma 91 0224 (Islamic studies) Mulai 27/01/2010
20 Diploma Kaunseling
(A9315)
Diploma 92 0923 (Social work and counselling ) Mulai 10/03/2010
21 Diploma Kewangan
(A9468)
Diploma 91 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 10/03/2010
22 Diploma Kewangan Syariah
(A8771)
Diploma 90 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 30/03/2010
23 Diploma Pemasaran
(A9754)
Diploma 91 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 27/09/2010
24 Diploma Pengurusan Acara
(A7632)
Diploma 92 1015 (Travel, tourism and leisure) 06/11/2010 - 22/09/2018
25 Diploma Perakaunan
(A9838)
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 28/02/2011
26 Diploma Sistem Maklumat Perniagaan
(A9308)
Diploma 90 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 10/03/2011
27 Diploma Perundangan Syariah
Nama Lama : Diploma Syariah
(A9314)
Diploma 96 0421 (Law) Mulai 21/04/2011
28 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7552)
Diploma 99 0712 (Electricity and energy) 06/06/2011 - 11/02/2014
29 Diploma Kejuruteraan Elektronik secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7553)
Diploma 98 0713 (Electronics and automation ) 06/06/2011 - 11/02/2014
30 Diploma Bioteknologi
(A7973)
Diploma 92 0512 (Biochemistry) 22/06/2011 - 31/05/2021
31 Diploma Kejururawatan
(A11786)
Diploma 101 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 30/04/2012 - 29/10/2017
32 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A11503)
Diploma 92 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 17/09/2012
33 Diploma Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat
(A10187)
Diploma 95 0224 (Islamic studies) Mulai 05/04/2013
34 Diploma Kejuruteraan Elektrik
(MQA/FA0111)
Diploma 96 0712 (Electricity and energy) 29/04/2014 - 10/09/2018
35 Diploma Kejuruteraan Automotif
(MQA/FA0439)
Diploma 96 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 20/06/2014 - 30/06/2018
36 Diploma Komunikasi Massa
(MQA/FA0611)
Diploma 94 0323 (Media and communications) Mulai 07/07/2014
37 Diploma Pengurusan Inovasi
(MQA/FA0609)
Diploma 96 0414 (Management and administration ) 06/10/2014 - 28/09/2018
38 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA9085)
Diploma 112 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 30/10/2017 - 29/04/2022
39 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(MQA/FA5158)
Diploma 96 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 01/10/2018
40 Diploma Kejuruteraan Tenaga
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Teknologi Hijau
(MQA/FA4339)
Diploma 93 0712 (Electricity and energy) 23/11/2018 - 31/05/2021
41 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA9085)
Diploma 113 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 30/04/2022 - 29/04/2025
42 Diploma Teknologi Maklumat
(MQA/FA9748)
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) Mulai 01/07/2022
43 Diploma Undang-undang
(MQA/FA10006)
Diploma 92 0421 (Law) Mulai 17/11/2022
44 Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kepujian)
(A10708)
Sarjana Muda 120 0313 (Psychology ) Mulai 29/12/2011
45 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan) dengan Kepujian
(MQA/FA0109)
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) Mulai 09/01/2014
46 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Teknologi Kewangan) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) dengan Kepujian
(MQA/FA0176)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 09/01/2014
47 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti (Kepujian)
(MQA/FA0489)
Sarjana Muda 123 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 17/12/2015
48 Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan Islam dengan Kepujian
(MQA/FA0998)
Sarjana Muda 120 0224 (Islamic studies) Mulai 23/03/2016
49 Ijazah Sarjana Muda Perbankan dan Kewangan Islam dengan Kepujian
(MQA/FA10700)
Sarjana Muda 120 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 26/12/2017
50 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pemasaran) dengan Kepujian
(MQA/FA4554)
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) Mulai 07/11/2018
51 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan) dengan Kepujian
(MQA/FA4553)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 24/07/2020
52 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
(MQA/FA5545)
Sarjana Muda 127 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 20/11/2020
53 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perbankan Islam & Takaful (Kepujian)
(MQA/FA5168)
Sarjana Muda 123 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 20/11/2020
54 Ijazah Sarjana Muda Ekopelancongan dan Rekreasi (Kepujian)
(MQA/FA5129)
Sarjana Muda 120 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 25/06/2021
55 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (E-Dagang) dengan Kepujian
(MQA/FA7682)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 30/07/2021
56 Ijazah Sarjana Muda Sains Kejururawatan (Kepujian)
(MQA/FA4242)
Sarjana Muda 138 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 04/10/2021 - 03/10/2024
57 Ijazah Sarjana Muda Perundangan Syariah dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perundangan Syariah
(MQA/FA9583)
Sarjana Muda 141 0421 (Law) Mulai 21/01/2022
58 Ijazah Sarjana Sains Pengurusan
(MQA/FA0610)
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 02/01/2013
59 Ijazah Sarjana Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan
(MQA/FA0440)
Sarjana NA 0111 (Education science) Mulai 25/02/2013
60 Ijazah Sarjana Pengajian Islam Dakwah
(MQA/FA0997)
Sarjana NA 0221 (Religion and theology ) Mulai 25/02/2013
61 Ijazah Sarjana Syariah
(MQA/FA1944)
Sarjana NA 0421 (Law) Mulai 15/06/2017
62 Ijazah Sarjana Psikologi
(MQA/FA4938)
Sarjana NA 0313 (Psychology ) Mulai 31/01/2020
63 Ijazah Sarjana Komunikasi
(MQA/FA3518)
Sarjana NA 0323 (Media and communications) Mulai 24/07/2020
64 Ijazah Sarjana Pengajian Islam
(MQA/FA9683)
Sarjana 43 0221 (Religion and theology ) Mulai 23/04/2021
65 Sarjana Kaunseling
(MQA/FA9685)
Sarjana 54 0923 (Social work and counselling ) 18/02/2022 - 17/02/2027
66 Ijazah Doktor Falsafah Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan
(MQA/FA0968)
Ijazah Kedoktoran NA 0111 (Education science) Mulai 05/04/2017
67 Doktor Falsafah Sejarah
Nama Lama : Ijazah Doktor Falsafah Sejarah
(MQA/FA0969)
Ijazah Kedoktoran NA 0222 (History and archaeology ) Mulai 03/08/2017
68 Doktor Falsafah Syariah
Nama Lama : Doktor Falsafah Pengajian Islam (Syariah)
(MQA/FA5010)
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 17/10/2018
69 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Dakwah)
(MQA/FA5009)
Ijazah Kedoktoran NA 0221 (Religion and theology ) Mulai 23/04/2021
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.