Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Asia Pacific University of Technology and Innovation (Asia Pacific UTI) (Nama Lama : Asia Pacific University College of Technology and Innovation (Asia Pacific UCTI))
Alamat : No. 11, Jalan Teknologi Malaysia, Taman Teknologi Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
26/04/2017 No. 11, Jalan Teknologi Malaysia, Taman Teknologi Malaysia Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur

No Tel : 03-8996 1000
No Faks : 03-8996 1001
E-Mel : info@apu.edu.my
Laman Web : www.apu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Pengkomputeran dan Perniagaan
(A1393)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) 20/09/2005 - 19/09/2010
2 Program Asas
(A10955)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 20/09/2010
3 Diploma Pengkomputeran dan Teknologi Maklumat
(A0425)
Diploma 95 481 (Computer Science) 09/01/2001 - 08/01/2006
4 Diploma Pengkomputeran dan Teknologi Maklumat
(A1394)
Diploma 95 481 (Computer Science) 20/09/2005 - 19/09/2010
5 Diploma Perniagaan dengan Teknologi Maklumat
(A1392)
Diploma 96 340 (Business and Administration) 20/09/2005 - 19/09/2010
6 Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan
Nama Lama : Diploma Perniagaan dengan Teknologi Maklumat
(A8238)
Diploma 91 340 (Business and Administration) Mulai 20/09/2010
7 Diploma Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(A11687)
Diploma 91 481 (Computer Science) Mulai 20/09/2010
8 Diploma Perakaunan
(A8889)
Diploma 93 344 (Accounting and Taxation) Mulai 13/01/2011
9 Diploma in Business Administration
(A8886)
Diploma 91 340 (Business and Administration) Mulai 14/05/2012
10 Diploma in Finance
(MQA/FA5692)
Diploma 96 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 14/06/2017
11 Bachelor of Science (Hons) Electronic Commerce Francais University of Staffordshire, United Kingdom
(A0097)
Sarjana Muda 117 340 (Business and Administration) 01/03/2000 - 28/02/2005
12 Bachelor of Science (Hons) in Business Computing Francais University of Staffordshire, United Kingdom
(A0098)
Sarjana Muda 121 482 (Computer Use) 01/03/2000 - 28/02/2005
13 Bachelor of Science (Hons) in Business Information Technology Francais University of Staffordshire, United Kingdom
(A0099)
Sarjana Muda 121 481 (Computer Science) 01/03/2000 - 28/02/2005
14 Bachelor of Science (Hons) in Computing Franchise with University of Staffordshire, United Kingdom
(A0083)
Sarjana Muda 108 481 (Computer Science) 01/03/2000 - 28/02/2005
15 BSc (Hons) in Computing (3+0) secara kerjasama dengan Staffordshire University, United Kingdom
(A1113)
Sarjana Muda 108 481 (Computer Science) 19/10/2004 - 18/10/2009
16 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dan Kewangan (Kepujian)
(A6227)
Sarjana Muda 126 344 (Accounting and Taxation) Mulai 14/04/2009
17 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Keusahawanan Tekno
(A6230)
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) 15/04/2009 - 30/10/2018
18 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengkomputeran Perusahaan
(A6213)
Sarjana Muda 123 482 (Computer Use) 15/04/2009 - 30/10/2018
19 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi Maklumat
(A6210)
Sarjana Muda 122 482 (Computer Use) Mulai 15/04/2009
20 Ijazah Sarjana Muda Pembangunan Permainan Komputer (Kepujian)
(A6216)
Sarjana Muda 122 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 16/04/2009
21 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Media Web (Kepujian)
(A6218)
Sarjana Muda 123 213 (Audio-visual techniques and media production) 16/04/2009 - 29/11/2018
22 Ijazah Sarjana Muda Pembangunan Sumber Manusia (Kepujian)
(A6226)
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) Mulai 17/04/2009
23 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran (Kepujian)
(A6225)
Sarjana Muda 122 342 (Marketing and Advertising) Mulai 17/04/2009
24 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian)
(A6223)
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) Mulai 17/04/2009
25 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Antarabangsa (Kepujian)
(A6224)
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) Mulai 17/04/2009
26 Ijazah Sarjana Muda Media Informatik (Kepujian)
(A6220)
Sarjana Muda 123 213 (Audio-visual techniques and media production) 21/04/2009 - 29/04/2019
27 Ijazah Sarjana Muda Pemasaran Media (Kepujian)
(A6219)
Sarjana Muda 122 342 (Marketing and Advertising) Mulai 21/04/2009
28 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan
(A6229)
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) 13/08/2010 - 29/11/2018
29 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan
(A6228)
Sarjana Muda 122 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 13/08/2010
30 BEng (Hons) in Electrical and Electronic Engineering
(A6907)
Sarjana Muda 141.5 522 (Electricity and Energy) 01/01/2011 - 31/12/2011
31 BEng (Hons) in Telecommunication Engineering
(A6909)
Sarjana Muda 145 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
32 B.Eng (Hons) in Electronic Engineering with Information Technology
(A6908)
Sarjana Muda 123 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2016
33 B.Eng (Hons) in Mechatronic Engineering
(MQA/FA4084)
Sarjana Muda 123 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2016
34 BEng (Hons) in Electrical and Electronic Engineering
(MQA/FA4013)
Sarjana Muda 141.5 522 (Electricity and Energy) 01/01/2012 - 31/12/2013
35 Bachelor of Sciende (Hons) in Internet Technology
(MQA/FA0367)
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) 07/06/2012 - 30/10/2018
36 Bachelor of Science (Hons) in Multimedia Technology
(MQA/FA0364)
Sarjana Muda 122 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/06/2012
37 Bachelor of Science (Hons) in Software Engineering
(MQA/FA0366)
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 08/06/2012
38 BEng (Hons) in Telecommunication Engineering
(MQA/FA4014)
Sarjana Muda 145 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2014
39 Bachelor of Engineering in Electrical & Electronic Engineering with Honours
(MQA/FA4013)
Sarjana Muda 136.6 522 (Electricity and Energy) 01/01/2014 - 31/12/2017
40 BEng (Hons) in Electronic Engineering with Information Technology
(MQA/FA5127)
Sarjana Muda 123 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2016
41 Bachelor of Engineering in Telecommunication Engineering with Honours
Nama Lama : BEng (Hons) in Telecommunication Engineering
(MQA/FA4014)
Sarjana Muda 132 523 (Electronics and Automation) 01/01/2015 - 31/12/2018
42 Bachelor in Banking and Finance (Hons)
(MQA/FA1328)
Sarjana Muda 122 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 13/04/2015
43 Bachelor in Islamic Banking and Finance (Hons)
(MQA/FA1329)
Sarjana Muda 123 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 18/05/2015
44 Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies
Nama Lama : BSc. (Hons) in Actuarial Studies
(MQA/FA1327)
Sarjana Muda 122 462 (Statistics) Mulai 04/09/2015
45 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Sains Pengurusan
(MQA/FA1330)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 27/10/2015 - 12/11/2016
46 Bachelor of Computer Engineering with Honours
Nama Lama : BEng (Hons) in Electronic Engineering with Information Technology
(MQA/FA5127)
Sarjana Muda 148 (Cohort May 2018) 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2022
47 Bachelor of Engineering in Mechatronics Engineering with Honours
Nama Lama : BEng (Hons) in Mechatronic Engineering
(MQA/FA4084)
Sarjana Muda 148 (Cohort May 2018) 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2022
48 B.Sc (Hons) in Computer Science
(MQA/FA4622)
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 23/03/2017
49 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) (Sistem Pintar)
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Sistem Pintar
(MQA/FA4621)
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 18/04/2017
50 Bachelor of Engineering in Electrical and Electronic Engineering with Honours
(MQA/FA4013)
Sarjana Muda 151 523 (Electronics and Automation) 01/01/2018 - 31/12/2023
51 Bachelor of Engineering in Telecommunication Engineering with Honours
(MQA/FA4014)
Sarjana Muda 146 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2023
52 Bachelor of Petroleum Engineering with Honours
Nama Lama : BEng (Hons) in Petroleum Engineering
(MQA/FA6546)
Sarjana Muda 141 (Cohort May 2018) 544 (Mining and extraction) 01/01/2019 - 31/12/2024
53 BSc (Hons) in Computer Science (Cyber Security)
(MQA/FA12440)
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) Mulai 25/03/2022
54 Bachelor of Arts (Honours) in International Relations
(MQA/FA11805)
Sarjana Muda 120 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 27/05/2022
55 Master of Science in Information Technology (Conversion) secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A0473)
Sarjana 36 481 (Computer Science) 18/10/2001 - 17/10/2006
56 Master of Science in Information Technology (Management) secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A0472)
Sarjana 36 481 (Computer Science) 18/10/2001 - 17/10/2006
57 Master of Science in Software Engineering secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A0471)
Sarjana 36 481 (Computer Science) 18/10/2001 - 17/10/2006
58 Master of Science in Technology Management secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A0470)
Sarjana 36 481 (Computer Science) 18/10/2001 - 17/10/2006
59 Master of Science in Information Technology Management in collaboration with Staffordshire University, UK
(A7475)
Sarjana 35/180 481 (Computer Science) 18/10/2006 - 17/10/2011
60 Master of Science in Software Engineering in collaboration with Staffordshire University, UK
(A7473)
Sarjana 35/180 481 (Computer Science) 18/10/2006 - 17/10/2011
61 Master of Science in Technology Management in collaboration with Staffordshire University, UK
(A7474)
Sarjana 35/180 482 (Computer Use) 18/10/2006 - 17/10/2011
62 Master of Business Administration (IT Sector) secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A7888)
Sarjana 47 345 (Management and Administration) Mulai 22/07/2009
63 Sarjana Sains dalam E-Dagang secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A7887)
Sarjana 45 481 (Computer Science) Mulai 26/10/2010
64 Sarjana Sains dalam Sistem Komputer Mudahalih secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A7886)
Sarjana 45 481 (Computer Science) Mulai 26/10/2010
65 Sarjana Sains dalam Pengkomputeran secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A7885)
Sarjana 45 481 (Computer Science) Mulai 02/11/2010
66 Master of Science in Software Engineering in collaboration with Staffordshire University, UK
(MQA/FA1913)
Sarjana 45 481 (Computer Science) Mulai 18/10/2011
67 Master of Science in Technology Management in collaboration with Staffordshire University, UK
(MQA/FA1914)
Sarjana 48 481 (Computer Science) Mulai 18/10/2011
68 Master of Science Information Technology Management in collaboration with Staffordshire University, UK
(MQA/FA1915)
Sarjana 48 481 (Computer Science) Mulai 18/10/2011
69 Master of Science in Computer Science in collaboration with Staffordshire University, UK
(MQA/FA0395)
Sarjana 45 481 (Computer Science) Mulai 01/10/2013
70 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perniagaan Euro Asia)
(MQA/FA0759)
Sarjana 45 340 (Business and Administration) Mulai 13/01/2014
71 Sarjana Sains dalam Komunikasi Perniagaan Antarabangsa
(MQA/FA0761)
Sarjana 45 340 (Business and Administration) Mulai 13/01/2014
72 Sarjana Sains dalam Pengurusan Pemasaran Global
(MQA/FA0760)
Sarjana 45 342 (Marketing and Advertising) Mulai 13/01/2014
73 Master of Business Administration (MBA) in collaboration with Staffordshire University, United Kingdom
Nama Lama : Masters in Business Administration (MBA) in collaboration with Staffordshire University, United Kingdom
(MQA/FA0929)
Sarjana 45 340 (Business and Administration) Mulai 06/03/2014
74 Master of Finance
(MQA/FA3456)
Sarjana 45 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 14/05/2015
75 Sarjana Perbankan dan Kewangan Islam
(MQA/FA3457)
Sarjana 45 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 16/08/2016
76 Sarjana Perakaunan
(MQA/FA3458)
Sarjana 45 344 (Accounting and Taxation) Mulai 21/09/2016
77 Sarjana Sains dalam Sains Data dan Analisis Perniagaan
(MQA/FA8020)
Sarjana 45 482 (Computer Use) Mulai 22/11/2016
78 Sarjana Hartanah dalam Kewangan dan Pelaburan
(MQA/FA3460)
Sarjana 45 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 19/12/2016
79 Sarjana Perakaunan dan Analisis Forensik
(MQA/FA3459)
Sarjana 45 344 (Accounting and Taxation) Mulai 19/12/2016
80 Master of Philosophy in Engineering
(MQA/FA6112)
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 18/08/2017
81 Master of Technology Management
(MQA/FA8837)
Sarjana 45 345 (Management and Administration) Mulai 03/05/2018
82 MSc in Software Engineering
(MQA/FA8836)
Sarjana 45 481 (Computer Science) Mulai 08/05/2018
83 Sarjana Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA8762)
Sarjana 45 345 (Management and Administration) Mulai 30/05/2018
84 Sarjana Sains Pengurusan Teknologi Maklumat
(MQA/FA8835)
Sarjana NA 482 (Computer Use) Mulai 21/11/2018
85 Sarjana Pengurusan Projek
(MQA/FA8923)
Sarjana 45 345 (Management and Administration) Mulai 17/07/2019
86 Sarjana Falsafah (Pengurusan)
(MQA/FA9018)
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 22/11/2019
87 Master of Science in Artifical Intelligence
(MQA/FA11933)
Sarjana 45 481 (Computer Science) Mulai 25/09/2020
88 Master of Science in Cyber Security
(MQA/FA11934)
Sarjana 45 481 (Computer Science) Mulai 25/09/2020
89 PhD in Management
(MQA/FA2094)
Ijazah Kedoktoran - 345 (Management and Administration) Mulai 09/06/2016
90 PhD in Computing
(MQA/FA0928)
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 31/05/2017
91 PhD in Technology
(MQA/FA2107)
Ijazah Kedoktoran NA 482 (Computer Use) Mulai 31/05/2017
92 PhD in Finance
(MQA/FA2093)
Ijazah Kedoktoran NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 26/07/2017
93 Doctor of Philosophy in Engineering
(MQA/FA6113)
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 05/09/2017
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.