Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


UNITAR International University (Nama Lama : University of Management and Technology (UMTECH))
Alamat : Tierra Crest, Jalan SS6/3, Kelana Jaya
47300 Petaling Jaya
Selangor.No Tel : 03-7627 7200
No Faks : 03-7627 7447
E-Mel : enquiries@unitar.my
Laman Web : www.unitar.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Teknologi Maklumat
(MQA/FA1700)
Program Asas 50 0611 (Information technology and information system) Mulai 18/10/2012
2 Foundation in Commerce
(MQA/FA1788)
Program Asas 50 0410 (Business and administration not further defined) 23/10/2012 - 29/04/2019
3 Foundation in Management
Nama Lama : Foundation Programme in Management
(MQA/FA1742)
Program Asas 50 0414 (Management and administration ) Mulai 23/10/2012
4 Foundation in Management
(MQA/FA2222)
Program Asas 50 0414 (Management and administration ) Mulai 15/02/2013
5 Foundation in Built Environment
(MQA/FA5214)
Program Asas 50 0733 (Building and Construction) 26/01/2016 - 29/06/2017
6 Foundation in Arts
(MQA/FA14660)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 21/10/2022
7 Foundation in Arts
(MQA/FA15329)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 16/06/2023
8 Foundation in Information Technology
(MQA/FA15716)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 15/09/2023
9 Diploma in Hotel Management
(MQA/FA1707)
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 06/06/2013
10 Diploma Pentadbiran Perniagaan
Nama Lama : Diploma Pengurusan
(MQA/FA1709)
Diploma 91 0414 (Management and administration ) Mulai 27/08/2013
11 Diploma Pentadbiran Perniagaan
Nama Lama : Diploma Pengurusan
(MQA/FA1864)
Diploma 91 0414 (Management and administration ) Mulai 27/08/2013
12 Diploma in Information Technology
(MQA/FA1696)
Diploma 93 0611 (Information technology and information system) Mulai 18/02/2014
13 Diploma in Accounting (Formerly known as Diploma in Accountancy)
(MQA/FA1705)
Diploma 91 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 21/02/2014
14 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(MQA/FA1883)
Diploma 90 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 18/03/2014
15 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(MQA/FA1703)
Diploma 90 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 18/03/2014
16 Diploma in Hotel Management
(MQA/FA1862)
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 04/04/2014
17 Diploma in Culinary Arts
(MQA/FA1708)
Diploma 91 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 10/04/2014
18 Diploma in Computer Science (Computer Security)
Nama Lama : Diploma in Computer Security
(MQA/FA1692)
Diploma 93 0613 (Computer Science) 29/08/2014 - 29/04/2019
19 Diploma in Accounting (Formerly known as Diploma in Accountancy)
(MQA/FA1860)
Diploma 91 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 03/09/2014
20 Diploma in Tourism Management
(MQA/FA1706)
Diploma 90 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 09/09/2014
21 Diploma in Children Performing Arts
(MQA/FA5215)
Diploma 90 0215 (Music and performing arts) 09/11/2017 - 01/11/2022
22 Diploma Pengurusan Logistik
(MQA/FA6635)
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 25/03/2019
23 Diploma in Communication Studies
(MQA/FA7503)
Diploma 92 0323 (Media and communications) Mulai 24/09/2021
24 Diploma in Interior Design
(MQA/FA13903)
Diploma 90 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 20/01/2023
25 Diploma Seni Reka Animasi
(MQA/FA13902)
Diploma 91 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 10/03/2023
26 Diploma in Psychology
(MQA/FA13954)
Diploma 90 0313 (Psychology ) Mulai 07/04/2023
27 Diploma in Fashion Design
(MQA/FA13947)
Diploma 90 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 15/09/2023
28 Bachelor in Accounting (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Accounting (Hons)
(MQA/FA0904)
Sarjana Muda 126 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 10/10/2013
29 Bachelor of Business Administration (Hons)
(MQA/FA1711)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 24/10/2013
30 Bachelor of Management (Hons)
(MQA/FA1710)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 24/10/2013
31 Bachelor of Business Administration (Hons)
(MQA/FA1866)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 19/12/2013
32 Bachelor of Management (Hons)
(MQA/FA1865)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 24/02/2014
33 Bachelor of Education (Early Childhood Education) (Hons)
(MQA/FA1746)
Sarjana Muda 120 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 24/03/2014
34 Bachelor of Hospitality Management (Hons)
(MQA/FA1690)
Sarjana Muda 120 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 09/04/2014
35 Bachelor of Information Technology (Hons)
(MQA/FA1697)
Sarjana Muda 123 0611 (Information technology and information system) Mulai 14/04/2014
36 Bachelor of Education (Early Childhood Education)(Hons)
(MQA/FA1872)
Sarjana Muda 120 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 11/07/2014
37 Bachelor of Computer Science (Computer Security) (Hons)
Nama Lama : Bachelor of Computer Security (Hons)
(MQA/FA1693)
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) Mulai 26/08/2014
38 Bachelor of Education (Hons)
(MQA/FA1859)
Sarjana Muda 124-132 0111 (Education science) Mulai 22/09/2014
39 Bachelor of English (Hons)
(MQA/FA0903)
Sarjana Muda 120 0231 (Language acquisition ) Mulai 22/09/2014
40 Bachelor of Software Engineering (Hons)
(MQA/FA1694)
Sarjana Muda 120 0612 (Software engineering) 04/01/2015 - 29/04/2019
41 Bachelor of Education (Hons)
(MQA/FA1704)
Sarjana Muda 124-132 0111 (Education science) Mulai 26/01/2015
42 Bachelor of Guidance and Counselling (Hons)
(MQA/FA1744)
Sarjana Muda 120 0923 (Social work and counselling ) 01/04/2015 - 31/03/2020
43 Bachelor of Hospitality Management (Hons)
(MQA/FA2462)
Sarjana Muda 120 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 09/04/2015
44 Bachelor of Science (Food Catering Management) (Hons)
(MQA/FA1689)
Sarjana Muda 120 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 01/06/2015 - 31/10/2021
45 Bachelor of Education (Guidance and Counselling)(Hons)
(MQA/FA1745)
Sarjana Muda 132 0114 (Educator training with subject specialisation ) 30/11/2015 - 28/04/2022
46 Bachelor of English (Hons)
(MQA/FA2221)
Sarjana Muda 120 0231 (Language acquisition ) 30/11/2015 - 01/11/2022
47 Bachelor of Information Technology (Hons)
(MQA/FA1857)
Sarjana Muda 123 0611 (Information technology and information system) Mulai 24/02/2016
48 Bachelor in Tourism Management (Hons)
(MQA/FA3598)
Sarjana Muda 120 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 14/07/2016
49 Bachelor in Hotel Management (Hons)
(MQA/FA3599)
Sarjana Muda 121 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 10/03/2017
50 Bachelor of Finance (Islamic Finance) (Hons)
(MQA/FA3362)
Sarjana Muda 122 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 27/11/2017
51 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian)
(MQA/FA5238)
Sarjana Muda 122 0323 (Media and communications) Mulai 23/04/2018
52 Bachelor of Culinary Arts (Hons)
(MQA/FA5513)
Sarjana Muda 120 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 11/03/2019
53 Bachelor of Guidance and Counselling (Hons)
(MQA/FA1744)
Sarjana Muda 120 0923 (Social work and counselling ) 01/04/2020 - 31/03/2025
54 Bachelor of Psychology (Hons)
(MQA/FA13904)
Sarjana Muda 120 0313 (Psychology ) Mulai 15/09/2023
55 Post-Graduate Diploma in Education
(MQA/FA4929)
Diploma Pascasiswazah 30 0111 (Education science) Mulai 13/04/2016
56 Master of Computer Science
(MQA/FA1715)
Sarjana 40 0613 (Computer Science) 23/10/2012 - 07/01/2022
57 Master of Information Technology
(MQA/FA1699)
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) Mulai 23/10/2012
58 Master of Education (Early Childhood Education)
(MQA/FA1873)
Sarjana 40 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 29/10/2012
59 Master of Education (Teaching of English as a Second Language)
(MQA/FA1750)
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 29/10/2012
60 Master of Management
(MQA/FA1867)
Sarjana 44 0414 (Management and administration ) Mulai 19/12/2012
61 Master of Business Administration
(MQA/FA1756)
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 27/12/2012
62 Master of Business Administration
(MQA/FA1712)
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 28/12/2012
63 Master of Counselling
Nama Lama : Master of Education (Guidance and Counselling)
(MQA/FA1749)
Sarjana 48-49 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/10/2013
64 Master of Education (Teaching of English as a Second Language)
(MQA/FA1876)
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 14/02/2014
65 Master of Education (Educational Leadership & Management)
(MQA/FA1877)
Sarjana 46 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 07/07/2014
66 Master in Hospitality Management
Nama Lama : Master of Science (Hospitality Management)
(MQA/FA1714)
Sarjana 42 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 09/10/2014
67 Master of Education (Educational Leadership & Management)
(MQA/FA1751)
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/07/2015
68 Master of Business Administration (Leadership)
(MQA/FA7606)
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 23/10/2020
69 Master of Information Technology
(MQA/FA13958)
Sarjana 40 0614 (Computer Use) Mulai 27/05/2022
70 Doctor of Philosophy Information Technology
Nama Lama : Doctor of Philosophy (Information Technology) by Research
(MQA/FA1743)
Ijazah Kedoktoran - 0611 (Information technology and information system) Mulai 03/02/2016
71 Doctor of Philosophy in Education
Nama Lama : Doctor of Philosophy (PhD) in Education
(MQA/FA3855)
Ijazah Kedoktoran NA 0110 (Education not further defined) Mulai 28/02/2020
72 Doctor of Philosophy in Management
(MQA/FA3741)
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) Mulai 28/02/2020
73 Doctor of Philosophy in Business Administration
(MQA/FA3740)
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) Mulai 23/04/2021
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.