Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


DRB-HICOM University of Automotive Malaysia (Nama Lama : Kolej Automotif Antarabangsa)
Alamat : Kompleks Automotif DRB-HICOM, Lot 1449, PT 2204
Kawasan Perindustrian Peramu Jaya
26607 Pekan
Pahang.No Tel : 09-424 2400
No Faks : 09-424 2500
E-Mel : enquiries@dhu.edu.my
Laman Web : www.dhu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Engineering
(MQA/FA4692)
Program Asas 50 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 23/05/2016
2 Foundation in Business
(MQA/FA5813)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 02/05/2017
3 Diploma in Vehicle Assembly Management
(A11453)
Diploma 91 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 24/07/2012 - 30/12/2019
4 Diploma in Vehicle Inspection
(A11454)
Diploma 91 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 24/07/2012 - 30/12/2019
5 Diploma Sistem Pengurusan Automotif
(A11452)
Diploma 91 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 24/07/2012
6 Diploma in Automotive Parts Management
Nama Lama : Diploma in Automotive Part Management
(MQA/FA0441)
Diploma 92 345 (Management and Administration) Mulai 17/12/2012
7 Diploma in Automotive Retail Management
(MQA/FA0442)
Diploma 92 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 17/12/2012
8 Diploma in Automotive Technology
Nama Lama : Diploma in Automotive Service Technology
(MQA/FA0297)
Diploma 92 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 17/12/2012
9 Diploma in Enterprise Resource Planning
(MQA/FA1233)
Diploma 90 340 (Business and Administration) Mulai 21/11/2013
10 Diploma in Procurement Management
(MQA/FA1232)
Diploma 92 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 21/11/2013
11 Diploma Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
(MQA/FA3829)
Diploma 90 862 (Occupational health and safety) Mulai 10/06/2016
12 Diploma Perakaunan
(MQA/FA8853)
Diploma 98 344 (Accounting and Taxation) Mulai 18/03/2019
13 Diploma in Automotive Engineering Technology (Motorsport)
(MQA/FA8854)
Diploma 92 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2020 - 31/12/2025
14 Diploma in Information Technology
(MQA/FA9337)
Diploma 90 482 (Computer Use) 01/01/2020 - 31/12/2025
15 Diploma in Entrepreneurship
(MQA/FA9336)
Diploma 92 345 (Management and Administration) 23/10/2020 - 20/01/2023
16 Diploma in Islamic Banking and Finance
(MQA/FA9228)
Diploma 92 343 (Finance, banking, insurance) 19/11/2020 - 30/12/2020
17 B.Eng (Hons) Manufacturing Systems Engineering (2+1) in collaboration with Liverpool John Moores University
(MQA/FA2372)
Sarjana Muda 120 521 (Mechanics and Metal Work) 12/08/2014 - 10/06/2018
18 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Industri dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Malaysia Pahang
(MQA/FA5291)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 01/09/2015 - 31/12/2019
19 Bachelor of Business Administration (Honours) Marketing Management secara kerjasama dengan Universiti Multimedia Kampus Melaka
(MQA/FA4356)
Sarjana Muda 126 342 (Marketing and Advertising) 30/05/2017 - 29/06/2020
20 Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Industrial Design) with Honours
(MQA/FA7526)
Sarjana Muda 140 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2018 - 31/12/2022
21 Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Automotive Service Technology) with Honours
(MQA/FA7527)
Sarjana Muda 140 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
22 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan
(MQA/FA7530)
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) Mulai 23/01/2019
23 Bachelor of Business Administration (Honours) in Supply Chain Management
Nama Lama : Bachelor of Business Administration (Hons) in Supply Chain Management
(MQA/FA7528)
Sarjana Muda 124 345 (Management and Administration) Mulai 01/07/2019
24 Bachelor of Business Administration (Honours) Marketing Management
(MQA/FA8574)
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) Mulai 07/08/2019
25 Bachelor of Accountancy (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Accounting (Hons)
(MQA/FA8869)
Sarjana Muda 133 344 (Accounting and Taxation) Mulai 27/09/2019
26 Bachelor of Business Administration (Honours) Operation Management
Nama Lama : Bachelor of Business Administration (Hons) Operation Management
(MQA/FA8868)
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) Mulai 27/09/2019
27 Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Manufacturing) with Honours
(MQA/FA8867)
Sarjana Muda 143 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2020 - 31/12/2023
28 Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Mechatronic) with Honours
(MQA/FA8863)
Sarjana Muda 142 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2020 - 31/12/2024
29 Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Quality System) with Honours
(MQA/FA8864)
Sarjana Muda 142 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2020 - 31/12/2024
30 Bachelor of Business Administration (Honours) in Retail Management
Nama Lama : Bachelor of Business Administration (Hons) in Retail Management
(MQA/FA7531)
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) 11/06/2020 - 30/06/2022
31 Bachelor of Occupational Safety and Health with Honours
(MQA/FA9268)
Sarjana Muda 136 862 (Occupational health and safety) Mulai 25/09/2020
32 Bachelor of Islamic Banking and Finance
(MQA/FA9229)
Sarjana Muda 126 343 (Finance, banking, insurance) 29/01/2021 - 31/08/2023
33 Bachelor of Information Technology with Honours
(MQA/FA9338)
Sarjana Muda 122 0611 (Information technology and information system) Mulai 13/10/2021
34 Master of Supply Chain Management
(MQA/FA8861)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 07/11/2018
35 Master of Business Administration
(MQA/FA8575)
Sarjana 45 345 (Management and Administration) Mulai 09/11/2018
36 Master of Science in Project Management
(MQA/FA8862)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) 20/03/2019 - 18/03/2022
37 MSc in Engineering Technology
(MQA/FA7970)
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 14/05/2019
38 Master of Science in Industrial Design
(MQA/FA8860)
Sarjana 43 0741 (Engineering technology ) Mulai 21/01/2022
39 Ph.D. in Management
(MQA/FA7968)
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 11/06/2020
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.