Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Awam/Kerajaan | Universiti


Program dengan no. rujukan contohnya 12345 adalah program ‘deemed accredited’ yang berdasarkan pengiktirafan yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Manakala program dengan no. rujukan contohnya MQA/FA12345 atau A12345 adalah program Akreditasi Penuh yang dinilai oleh MQA.

Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 10 Julai 2020.

Nama IPTA:
 

 English Version    

BIL
NAMA IPTA NEGERI
1
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
2
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Pahang
3
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Bangi)
Selangor
4
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Cheras)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
5
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Kuala Lumpur)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
6
Universiti Malaya
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
7
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
8
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
9
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM))
Pahang
10
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM))
Perlis
11
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Sabah
12
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kota Samarahan)
Sarawak
13
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kuching)
Sarawak
14
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
(Nama Lama : Kolej Universiti Sains & Teknologi Malaysia (KUSTEM))
Terengganu
15
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Perak
16
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
17
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Selangor
18
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Negeri Sembilan
19
Universiti Sains Malaysia (USM) (Kampus Kesihatan) (Kubang Kerian)
Kelantan
20
Universiti Sains Malaysia (USM) (Minden)
Pulau Pinang
21
Universiti Sains Malaysia (USM) (Nibong Tebal)
Pulau Pinang
22
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(Nama Lama : Universiti Darul Iman Malaysia (UDM))
Terengganu
23
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Gong Badak)
Terengganu
24
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Tembila)
Terengganu
25
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Melaka
26
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Johor
27
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Puncak Alam)
Selangor
28
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Shah Alam)
Selangor
29
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Sungai Buloh)
Selangor
30
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
Johor
31
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Johor Kampus Segamat
Johor
32
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah Kampus Sungai Petani
Kedah
33
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan Kampus Kota Bharu
Kelantan
34
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan Kampus Machang
Kelantan
35
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah
Melaka
36
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Bandaraya Melaka
Melaka
37
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Jasin
Melaka
38
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah
Negeri Sembilan
39
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau
Negeri Sembilan
40
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban
Negeri Sembilan
41
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang Kampus Jengka
Pahang
42
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang Kampus Kuantan
Pahang
43
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang Kampus Raub
Pahang
44
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar
Perak
45
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Tapah
Perak
46
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perlis Kampus Arau
Perlis
47
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang
Pulau Pinang
48
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam
Pulau Pinang
49
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu
Sabah
50
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah Kampus Tawau
Sabah
51
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Mukah
Sarawak
52
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Samarahan
Sarawak
53
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2
Sarawak
54
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Selangor Kampus Puncak Perdana
Selangor
55
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Terengganu Kampus Dungun
Terengganu
56
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu
Terengganu
57
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO))
Johor
58
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Johor
59
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Kedah