Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Awam/Kerajaan | Universiti


Program dengan no. rujukan contohnya 12345 adalah program ‘deemed accredited’ yang berdasarkan pengiktirafan yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Manakala program dengan no. rujukan contohnya MQA/FA12345 atau A12345 adalah program Akreditasi Penuh yang dinilai oleh MQA.

Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

STATUS AKREDITASI PROGRAM PASCA IJAZAH UNIVERSITI AWAM SEBELUM TAHUN 2013.
Untuk makluman, Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register (MQR)) mula mendaftarkan program pasca ijazah Universiti Awam di Malaysia (Ijazah Sarjana, Tahap 7 dan Ijazah Kedoktoran, Tahap 8 Kerangka Kelayakan Malaysia pada tahun 2013. Ini kerana perlaksanaan audit bagi program ini mula dijalankan pada tahun 2013.
Sebelum pendaftaran tersebut dibuat, program tersebut dijalankan berdasarkan peraturan dan keperluan sedia ada yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan dianggap telah memenuhi semua kualiti dan standard yang ditetapkan.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 19 April 2024.

Nama IPTA:
 

 English Version    

BIL
NAMA IPTA NEGERI
1
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
2
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Pahang
3
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
4
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
5
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Selangor
6
Universiti Malaya
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
7
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
8
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
9
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM))
Pahang
10
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM))
Perlis
11
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Sabah
12
Universiti Malaysia Sarawak
Sarawak
13
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kuching)
Sarawak
14
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
(Nama Lama : Kolej Universiti Sains & Teknologi Malaysia (KUSTEM))
Terengganu
15
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Perak
16
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
17
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Selangor
18
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Sarawak
19
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Negeri Sembilan
20
Universiti Sains Malaysia (USM)
Pulau Pinang
21
Universiti Sains Malaysia (USM) (Kampus Kesihatan)
Kelantan
22
Universiti Sains Malaysia (USM) (Nibong Tebal)
Pulau Pinang
23
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(Nama Lama : Universiti Darul Iman Malaysia (UDM))
Terengganu
24
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Gong Badak)
Terengganu
25
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Tembila)
Terengganu
26
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Melaka
27
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Johor
28
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
Johor
29
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Johor Kampus Segamat
Johor
30
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah Kampus Sungai Petani
Kedah
31
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan Kampus Kota Bharu
Kelantan
32
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan Kampus Machang
Kelantan
33
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah
Melaka
34
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Bandaraya Melaka
Melaka
35
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Jasin
Melaka
36
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah
Negeri Sembilan
37
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau
Negeri Sembilan
38
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban
Negeri Sembilan
39
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang Kampus Jengka
Pahang
40
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang Kampus Kuantan
Pahang
41
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang Kampus Raub
Pahang
42
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar
Perak
43
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Tapah
Perak
44
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perlis Kampus Arau
Perlis
45
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang Kampus Balik Pulau
Pulau Pinang
46
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam
Pulau Pinang
47
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
Pulau Pinang
48
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu
Sabah
49
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah Kampus Tawau
Sabah
50
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Mukah
Sarawak
51
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Samarahan
Sarawak
52
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2
Sarawak
53
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam
Selangor
54
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Selangor Kampus Puncak Perdana
Selangor
55
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Selangor Kampus Sungai Buloh
Selangor
56
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Terengganu Kampus Dungun
Terengganu
57
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu
Terengganu
58
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam
Selangor
59
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Johor Bahru
Johor
60
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Larkin
Johor
61
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah Kampus Alor Setar
Kedah
62
Universiti Teknologi MARA Cawangan Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah (Beting)
Negeri Sembilan
63
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Bukit Sekilau
Pahang
64
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang Kampus Bukit Mertajam
Pulau Pinang
65
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak Kampus Mukah 2
Sarawak
66
Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor Kampus Dengkil
Selangor
67
Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor Kampus Seksyen 17
Selangor
68
Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu Kampus Bukit Besi
Terengganu
69
Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu (Cendering)
Terengganu
70
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Johor
71
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO))
Johor
72
Universiti Utara Malaysia - Kampus (Cawangan Kuala Lumpur)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
73
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Kedah