Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Awam/Kerajaan | Universiti


Program dengan no. rujukan contohnya 12345 adalah program ‘deemed accredited’ yang berdasarkan pengiktirafan yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Manakala program dengan no. rujukan contohnya MQA/FA12345 atau A12345 adalah program Akreditasi Penuh yang dinilai oleh MQA.

Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 12 Disember 2019.

Nama IPTA:
 

 English Version    

BIL
NAMA IPTA NEGERI
1
Universiti Malaya
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
2
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
3
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
4
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Cheras)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
5
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Kuala Lumpur)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
6
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(Nama Lama : Universiti Darul Iman Malaysia (UDM))
Terengganu
7
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
(Nama Lama : Kolej Universiti Sains & Teknologi Malaysia (KUSTEM))
Terengganu
8
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Gong Badak)
Terengganu
9
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Tembila)
Terengganu
10
Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu
Terengganu
11
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Shah Alam)
Selangor
12
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Bangi)
Selangor
13
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Selangor
14
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Puncak Alam)
Selangor
15
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Sungai Buloh)
Selangor
16
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kota Samarahan)
Sarawak
17
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kuching)
Sarawak
18
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak
Sarawak
19
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2
Sarawak
20
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak Kampus Mukah
Sarawak
21
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Sabah
22
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah Kampus Tawau
Sabah
23
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu
Sabah
24
Universiti Sains Malaysia (USM) (Minden)
Pulau Pinang
25
Universiti Sains Malaysia (USM) (Nibong Tebal)
Pulau Pinang
26
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang
Pulau Pinang
27
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM))
Perlis
28
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Perlis)
Perlis
29
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Perak
30
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar
Perak
31
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak Kampus Tapah
Perak
32
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM))
Pahang
33
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Pahang
34
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Jengka
Pahang
35
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Kuantan
Pahang
36
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Negeri Sembilan
37
Universiti Teknologi MARA Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban
Negeri Sembilan
38
Universiti Teknologi MARA Cawangan Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah
Negeri Sembilan
39
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Melaka
40
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah
Melaka
41
Universiti Sains Malaysia (USM) (Kampus Kesihatan) (Kubang Kerian)
Kelantan
42
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
43
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan Kampus Kota Bharu
Kelantan
44
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan Kampus Machang
Kelantan
45
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
46
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Kedah
47
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah Kampus Sungai Petani
Kedah
48
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Johor
49
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO))
Johor
50
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (UiTM Cawangan Johor)
Johor
51
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Johor
52
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
Johor