Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Swasta | Universiti

 


Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

STATUS AKREDITASI PROGRAM PASCA IJAZAH UNIVERSITI AWAM SEBELUM TAHUN 2013.
Untuk makluman, Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register (MQR)) mula mendaftarkan program pasca ijazah Universiti Awam di Malaysia (Ijazah Sarjana, Tahap 7 dan Ijazah Kedoktoran, Tahap 8 Kerangka Kelayakan Malaysia pada tahun 2013. Ini kerana perlaksanaan audit bagi program ini mula dijalankan pada tahun 2013.
Sebelum pendaftaran tersebut dibuat, program tersebut dijalankan berdasarkan peraturan dan keperluan sedia ada yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan dianggap telah memenuhi semua kualiti dan standard yang ditetapkan.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 21 Oktober 2021. Jumlah program mendapat Perakuan Akreditasi terkini adalah sebanyak 3931.

Nama IPTS:
 

English Version     

BIL
NAMA IPTS NEGERI
1
Heriot-Watt University Malaysia
Wilayah Persekutuan Putrajaya
2
International University of Malaya-Wales (IUMW)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
3
Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Malaysia Italy Design Institute (UniKL MIDI)
(Nama Lama : Universiti Kuala Lumpur - Institute of Product Design and Manufacturing (UniKL IPROM))
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
4
Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
5
Universiti HELP
(Nama Lama : Kolej Universiti HELP)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
6
International Medical University (IMU)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
7
Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Universiti Kuala Lumpur Business School
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
8
Asia Pacific University of Technology and Innovation (Asia Pacific UTI)
(Nama Lama : Asia Pacific University College of Technology and Innovation (Asia Pacific UCTI))
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
9
Meritus University
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
10
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
11
Universiti UCSI
(Nama Lama : Kolej Antarabangsa Sedaya)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
12
Universiti Terbuka Malaysia (UNITEM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
13
Asia School of Business (ASB)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
14
Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
15
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Kampus Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
16
Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
17
Universiti GlobalNxt
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
18
Universiti UCSI (Kampus Terengganu)
Terengganu
19
Binary University of Management and Entrepreneurship
(Nama Lama : Binary University College of Management and Entrepreneurship (BUCME))
Selangor
20
Universiti Sunway
(Nama Lama : Kolej Universiti Sunway (SYUC))
Selangor
21
Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
(Nama Lama : Universiti Tun Abdul Razak (PINTAR Campus))
Selangor
22
Monash University Malaysia
(Nama Lama : Monash University Sunway Campus Malaysia)
Selangor
23
Universiti Taylor's
(Nama Lama : Kolej Universiti Taylor's (Subang Jaya))
Selangor
24
Universiti Teknologi Kreatif Limkokwing
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Kreatif Limkokwing)
Selangor
25
Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur
(Nama Lama : Kolej Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur (KLIUC))
Selangor
 
Awal Rekod | Rekod Sebelum | 25 Rekod Selepas | Akhir Rekod