Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Swasta | Universiti

 


Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

STATUS AKREDITASI PROGRAM PASCA IJAZAH UNIVERSITI AWAM SEBELUM TAHUN 2013.
Untuk makluman, Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register (MQR)) mula mendaftarkan program pasca ijazah Universiti Awam di Malaysia (Ijazah Sarjana, Tahap 7 dan Ijazah Kedoktoran, Tahap 8 Kerangka Kelayakan Malaysia pada tahun 2013. Ini kerana perlaksanaan audit bagi program ini mula dijalankan pada tahun 2013.
Sebelum pendaftaran tersebut dibuat, program tersebut dijalankan berdasarkan peraturan dan keperluan sedia ada yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan dianggap telah memenuhi semua kualiti dan standard yang ditetapkan.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 24 Jun 2022. Jumlah program mendapat Perakuan Akreditasi terkini adalah sebanyak 4103.

Nama IPTS:
 

English Version     

BIL
NAMA IPTS NEGERI
26
Universiti Antarabangsa Albukhary
Kedah
27
Universiti Antarabangsa Al-Madinah (MEDIU)
Selangor
28
Universiti Antarabangsa INTI
(Nama Lama : Kolej Universiti INTI)
Negeri Sembilan
29
Universiti Cyberjaya
(Nama Lama : Kolej Universiti Sains Perubatan Cyberjaya)
Selangor
30
Universiti GlobalNxt
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
31
Universiti HELP
(Nama Lama : Kolej Universiti HELP)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
32
Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur
(Nama Lama : Kolej Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur (KLIUC))
Selangor
33
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS)
(Nama Lama : Kolej Universiti INSANIAH (KUIN))
Kedah
34
Universiti Islam Malaysia
Selangor
35
Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
36
Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
37
Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Universiti Kuala Lumpur Business School
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
38
Universiti Kuala Lumpur - Malaysian Institute of Aviation Technology (UniKL MIAT)
Selangor
39
Universiti Kuala Lumpur - Malaysian Institute of Marine Engineering Technology (UniKL MIMET)
Perak
40
Universiti Kuala Lumpur - Malaysian Spanish Institute (UniKL MSI)
Kedah
41
Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan British Malaysian Institute (UniKL - BMI)
(Nama Lama : Universiti Kuala Lumpur - British Malaysian Institute (UniKL - BMI) )
Selangor
42
Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Institute of Medical Science Technology (UniKL - MESTECH)
(Nama Lama : Universiti Kuala Lumpur - Institute of Medical Science Technology (UniKL - MESTECH))
Selangor
43
Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Malaysia France Institute (UniKL-MFI)
Selangor
44
Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Malaysia Italy Design Institute (UniKL MIDI)
(Nama Lama : Universiti Kuala Lumpur - Institute of Product Design and Manufacturing (UniKL IPROM))
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
45
Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology (UniKL MICET)
Melaka
46
Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Malaysian Institute of Industrial Technology (UniKL - MITEC)
Johor
47
Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Royal College of Medicine Perak (UniKL-RCMP)
(Nama Lama : Universiti Kuala Lumpur - Royal College of Medicine Perak (UniKL RCMP))
Perak
48
Universiti MAHSA
(Nama Lama : Kolej Universiti MAHSA)
Selangor
49
Universiti Metropolitan Asia
(Nama Lama : Universiti Metropolitan Asia, Kampus Cawangan Johor Bahru)
Johor
50
Universiti Metropolitan Asia Kampus Cyberjaya
(Nama Lama : Universiti Metropolitan Asia)
Selangor
 
Awal Rekod | 25 Rekod Sebelum | 25 Rekod Selepas | Akhir Rekod