Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Swasta | Kolej/Institusi

 


Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

STATUS AKREDITASI PROGRAM PASCA IJAZAH UNIVERSITI AWAM SEBELUM TAHUN 2013.
Untuk makluman, Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register (MQR)) mula mendaftarkan program pasca ijazah Universiti Awam di Malaysia (Ijazah Sarjana, Tahap 7 dan Ijazah Kedoktoran, Tahap 8 Kerangka Kelayakan Malaysia pada tahun 2013. Ini kerana perlaksanaan audit bagi program ini mula dijalankan pada tahun 2013.
Sebelum pendaftaran tersebut dibuat, program tersebut dijalankan berdasarkan peraturan dan keperluan sedia ada yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan dianggap telah memenuhi semua kualiti dan standard yang ditetapkan.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 28 Mac 2023. Jumlah program mendapat Perakuan Akreditasi terkini adalah sebanyak 3750.

Nama IPTS:
 

English Version     

BIL
NAMA IPTS NEGERI
1
UOW Malaysia KDU College
(Nama Lama : Kolej KDU (PJ))
Selangor
2
The One Academy Penang
Pulau Pinang
3
Taylor's College (Petaling Jaya)
Selangor
4
Sekolah Pengurusan Inovatif
(Nama Lama : Kolej Perniagaan SEED)
Selangor
5
Sekolah Kejururawatan Hospital Fatimah
Perak
6
Regent School of Economics
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
7
Ranaco Education and Training Institute (RETI)
Terengganu
8
Pusat Teknologi Dan Pengurusan Lanjutan (PTPL) Sentral @ Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
9
Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang (PSDC)
Pulau Pinang
10
PJ College of Art and Design
Selangor
11
Limkokwing Executive Leadership College
Selangor
12
Les' Copaque Animation Academy
Selangor
13
Kolej Yayasan UEM
Selangor
14
Kolej Yayasan Pelajaran Johor
Johor
15
Kolej Yayasan Pahang
(Nama Lama : Kolej Yayasan Pahang (Indera Mahkota))
Pahang
16
Kolej Yayasan Islam Terengganu
Terengganu
17
Kolej WIT
Selangor
18
Kolej WIM
(Nama Lama : Institut Pengurusan Wanita)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
19
Kolej Widad
(Nama Lama : Kolej Shahputra Cawangan Pekan)
Pahang
20
Kolej Vision
Selangor
21
Kolej VETA
Selangor
22
Kolej Veritas Pulau Pinang
(Nama Lama : Kolej Reliance Cawangan Pulau Pinang)
Pulau Pinang
23
Kolej Veritas Johor Bahru
(Nama Lama : Kolej Reliance Cawangan Johor Bahru)
Johor
24
Kolej UNITI Kota Bharu
(Nama Lama : Kolej Jamiah Islamiah Putra (Kolej JAIPUTRA))
Kelantan
25
Kolej UNITI
Negeri Sembilan
 
Awal Rekod | Rekod Sebelum | 25 Rekod Selepas | Akhir Rekod