Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Swasta | Kolej/Institusi

 


Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

STATUS AKREDITASI PROGRAM PASCA IJAZAH UNIVERSITI AWAM SEBELUM TAHUN 2013.
Untuk makluman, Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register (MQR)) mula mendaftarkan program pasca ijazah Universiti Awam di Malaysia (Ijazah Sarjana, Tahap 7 dan Ijazah Kedoktoran, Tahap 8 Kerangka Kelayakan Malaysia pada tahun 2013. Ini kerana perlaksanaan audit bagi program ini mula dijalankan pada tahun 2013.
Sebelum pendaftaran tersebut dibuat, program tersebut dijalankan berdasarkan peraturan dan keperluan sedia ada yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan dianggap telah memenuhi semua kualiti dan standard yang ditetapkan.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 19 April 2024. Jumlah program mendapat Perakuan Akreditasi terkini adalah sebanyak 3844.

Nama IPTS:
 

English Version     

BIL
NAMA IPTS NEGERI
1
Kolej Cosmopoint Johor Bharu
(Nama Lama : Kolej Teknologi Antarabangsa Cosmopoint Cawangan Johor Bahru)
Johor
2
Kolej Teknologi Antarabangsa Cosmopoint Cawangan Muar
(Nama Lama : Institut Teknologi Maklumat Cosmopoint (Muar))
Johor
3
Institut Teknologi Tun Abdul Razak (ITTAR Johor Bahru)
Johor
4
Kolej I-Systems Johor Bahru
Johor
5
Kolej SAL
Johor
6
Kolej Olympia Johor Bahru
Johor
7
Kolej Poly-Tech MARA Batu Pahat
Johor
8
Kolej Aman Batu Pahat
Johor
9
Kolej Internasional Crescendo
Johor
10
Kolej Sunway Johor Bahru
Johor
11
Institut Sains dan Teknologi Darul Takzim (INSTEDT)
Johor
12
Kolej Veritas Johor Bahru
(Nama Lama : Kolej Reliance Cawangan Johor Bahru)
Johor
13
Kolej Renaissance
Johor
14
Kolej Antarabangsa Kejururawatan dan Sains Kesihatan KPJ Cawangan Johor Bahru
Johor
15
Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)
Johor
16
Kolej Metropoint
Johor
17
Kolej Omega
(Nama Lama : Institut Omega)
Johor
18
Kolej Antarabangsa Kejururawatan dan Sains Kesihatan KPJ Cawangan Johor Bahru
(Nama Lama : Kolej Hospitaliti dan Pengurusan Malaysia )
Johor
19
Institut Citipro
Johor
20
Kolej Yayasan Pelajaran Johor
Johor
21
Kolej MDIS Malaysia
Johor
22
Institut Akauntan KTC Cawangan Johor Bahru
Johor
23
Institut Akauntan KTC
Johor
24
Institut Akauntan KTC (Cawangan Kluang)
Johor
25
Institut Akauntan KTC (Cawangan Muar)
Johor
 
Awal Rekod | Rekod Sebelum | 25 Rekod Selepas | Akhir Rekod