Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Swasta | Kolej/Institusi

 


Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

STATUS AKREDITASI PROGRAM PASCA IJAZAH UNIVERSITI AWAM SEBELUM TAHUN 2013.
Untuk makluman, Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register (MQR)) mula mendaftarkan program pasca ijazah Universiti Awam di Malaysia (Ijazah Sarjana, Tahap 7 dan Ijazah Kedoktoran, Tahap 8 Kerangka Kelayakan Malaysia pada tahun 2013. Ini kerana perlaksanaan audit bagi program ini mula dijalankan pada tahun 2013.
Sebelum pendaftaran tersebut dibuat, program tersebut dijalankan berdasarkan peraturan dan keperluan sedia ada yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan dianggap telah memenuhi semua kualiti dan standard yang ditetapkan.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 28 Jun 2022. Jumlah program mendapat Perakuan Akreditasi terkini adalah sebanyak 3665.

Nama IPTS:
 

English Version     

BIL
NAMA IPTS NEGERI
1
Kolej Binary (City Campus)
(Nama Lama : Binary Business School (Kuala Lumpur))
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
2
Kolej Muzik Antarabangsa (ICOM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
3
Kolej Antarabangsa Goon
(Nama Lama : Institut Goon)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
4
Institut Seni Lukis Malaysia
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
5
Institut Teknologi Ibnu Sina
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
6
Institut Pengurusan Malaysia
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
7
Kolej Antarabangsa Imperium
(Nama Lama : Kolej Seni dan Teknologi HELP)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
8
Institut Teknologi Tun Abdul Razak (ITTAR Kuala Lumpur)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
9
Institut I-Systems Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
10
Kolej Islam Antarabangsa
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
11
Kolej Multimedia
(Nama Lama : Kolej Latihan Telekom)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
12
Kolej ITJ
(Nama Lama : Institut Teknologi Jaya)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
13
Kolej SAL (Kuala Lumpur)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
14
Kolej Olympia Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
15
Kolej SEGi Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
16
Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetics
(Nama Lama : Kolej Teknologi Cybernetics)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
17
Kolej Antarabangsa INTI Kuala Lumpur
(Nama Lama : Kolej Metropolitan)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
18
Institut Media Integratif Malaysia (MIIM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
19
Kolej Mantissa
(Nama Lama : Institut Mantissa)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
20
Pusat Teknologi Dan Pengurusan Lanjutan (PTPL) Sentral @ Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
21
Regent School of Economics
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
22
Kolej Stamford Kuala Lumpur
(Nama Lama : Stamford Management Centre)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
23
Kolej Stamford Petaling Jaya
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
24
Kolej Unikop
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
25
Kolej Antarabangsa YPC
(Nama Lama : Kolej Teknologi YPC iT-Web)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 
Awal Rekod | Rekod Sebelum | 25 Rekod Selepas | Akhir Rekod