Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Swasta | Kolej Universiti

 


Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

STATUS AKREDITASI PROGRAM PASCA IJAZAH UNIVERSITI AWAM SEBELUM TAHUN 2013.
Untuk makluman, Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register (MQR)) mula mendaftarkan program pasca ijazah Universiti Awam di Malaysia (Ijazah Sarjana, Tahap 7 dan Ijazah Kedoktoran, Tahap 8 Kerangka Kelayakan Malaysia pada tahun 2013. Ini kerana perlaksanaan audit bagi program ini mula dijalankan pada tahun 2013.
Sebelum pendaftaran tersebut dibuat, program tersebut dijalankan berdasarkan peraturan dan keperluan sedia ada yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan dianggap telah memenuhi semua kualiti dan standard yang ditetapkan.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 19 Jun 2024. Jumlah program mendapat Perakuan Akreditasi terkini adalah sebanyak 1425.

Nama IPTS:
 

English Version     

BIL
NAMA KOLEJ UNIVERSITI NEGERI
1
Alfa University College (AUC)
(Nama Lama : Kolej ALFA)
Selangor
2
Allianze University College of Medical Sciences (AUCMS)
(Nama Lama : Allianze College of Medical Sciences (ACMS))
Pulau Pinang
3
First City University College
(Nama Lama : KBU International College)
Selangor
4
International University College of Arts and Science (I-UCAS)
Selangor
5
Kolej Universiti Agrosains Malaysia
(Nama Lama : Kolej RISDA Melaka)
Melaka
6
Kolej Universiti Antarabangsa PICOMS
(Nama Lama : Kolej Sains Perubatan Antarabangsa PUSRAWI)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
7
Kolej Universiti BERJAYA
(Nama Lama : Kolej Universiti Hospitaliti BERJAYA)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
8
Kolej Universiti Bestari
(Nama Lama : Kolej Teknologi Bestari)
Terengganu
9
Kolej Universiti Borneo Utara (KUBU)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech Cawangan Sabah)
Sabah
10
Kolej Universiti Fairview
Selangor
11
Kolej Universiti i-CATS
(Nama Lama : Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak)
Sarawak
12
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
(Nama Lama : Kolej Islam Selangor Darul Ehsan (KISDAR))
Selangor
13
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)
(Nama Lama : Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS))
Kelantan
14
Kolej Universiti Islam Perlis
Perlis
15
Kolej Universiti Komunikasi Han Chiang
(Nama Lama : Kolej Han Chiang)
Pulau Pinang
16
Kolej Universiti KPJ Healthcare
(Nama Lama : Kolej Universiti Antarabangsa Kejururawatan dan Sains Kesihatan KPJ (KPJIUC))
Negeri Sembilan
17
Kolej Universiti Lincoln
(Nama Lama : Kolej Lincoln)
Selangor
18
Kolej Universiti Linton
(Nama Lama : Kolej Linton)
Negeri Sembilan
19
Kolej Universiti Manipal Malaysia
(Nama Lama : Kolej Perubatan Melaka - Manipal)
Melaka
20
Kolej Universiti New Era
(Nama Lama : Kolej New Era)
Selangor
21
Kolej Universiti Saito
(Nama Lama : Kolej Saito)
Selangor
22
Kolej Universiti Selatan
(Nama Lama : Kolej Selatan)
Johor
23
Kolej Universiti TATI
(Nama Lama : Institut Teknikal Tinggi Terengganu (TATI))
Terengganu
24
Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech
Selangor
25
Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech (IUCTT) Kampus Kelantan
Kelantan
 
Awal Rekod | Rekod Sebelum | 14 Rekod Selepas | Akhir Rekod