Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Swasta | Kolej Universiti

 


Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

STATUS AKREDITASI PROGRAM PASCA IJAZAH UNIVERSITI AWAM SEBELUM TAHUN 2013.
Untuk makluman, Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register (MQR)) mula mendaftarkan program pasca ijazah Universiti Awam di Malaysia (Ijazah Sarjana, Tahap 7 dan Ijazah Kedoktoran, Tahap 8 Kerangka Kelayakan Malaysia pada tahun 2013. Ini kerana perlaksanaan audit bagi program ini mula dijalankan pada tahun 2013.
Sebelum pendaftaran tersebut dibuat, program tersebut dijalankan berdasarkan peraturan dan keperluan sedia ada yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan dianggap telah memenuhi semua kualiti dan standard yang ditetapkan.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 27 Januari 2023. Jumlah program mendapat Perakuan Akreditasi terkini adalah sebanyak 1668.

Nama IPTS:
 

English Version     

BIL
NAMA KOLEJ UNIVERSITI NEGERI
1
Allianze University College of Medical Sciences (AUCMS)
(Nama Lama : Allianze College of Medical Sciences (ACMS))
Pulau Pinang
2
First City University College
(Nama Lama : KBU International College)
Selangor
3
International University College of Arts and Science (I-UCAS)
Selangor
4
Kolej Universiti Agrosains Malaysia
(Nama Lama : Kolej RISDA Melaka)
Melaka
5
Kolej Universiti Antarabangsa PICOMS
(Nama Lama : Kolej Sains Perubatan Antarabangsa PUSRAWI)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
6
Kolej Universiti BERJAYA
(Nama Lama : Kolej Universiti Hospitaliti BERJAYA)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
7
Kolej Universiti Bestari
(Nama Lama : Kolej Teknologi Bestari)
Terengganu
8
Kolej Universiti Borneo Utara (KUBU)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech Cawangan Sabah)
Sabah
9
Kolej Universiti Fairview
Selangor
10
Kolej Universiti Geomatika
(Nama Lama : Kolej Teknologi Geomatika)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
11
Kolej Universiti i-CATS
(Nama Lama : Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak)
Sarawak
12
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
(Nama Lama : Kolej Islam Selangor Darul Ehsan (KISDAR))
Selangor
13
Kolej Universiti Islam Perlis
Perlis
14
Kolej Universiti Komunikasi Han Chiang
(Nama Lama : Kolej Han Chiang)
Pulau Pinang
15
Kolej Universiti KPJ Healthcare
(Nama Lama : Kolej Universiti Antarabangsa Kejururawatan dan Sains Kesihatan KPJ (KPJIUC))
Negeri Sembilan
16
Kolej Universiti Lincoln
(Nama Lama : Kolej Lincoln)
Selangor
17
Kolej Universiti Linton
(Nama Lama : Kolej Linton)
Negeri Sembilan
18
Kolej Universiti Manipal Malaysia
(Nama Lama : Kolej Perubatan Melaka - Manipal)
Melaka
19
Kolej Universiti Maritim Netherlands
(Nama Lama : Netherlands Maritime Institute of Technology (NMIT))
Johor
20
Kolej Universiti Metropolitan Kuala Lumpur
(Nama Lama : Kolej Universiti Antarabangsa Cosmopoint)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
21
Kolej Universiti New Era
(Nama Lama : Kolej New Era)
Selangor
22
Kolej Universiti Poly-Tech MARA (KUPTM) Kuala Lumpur
(Nama Lama : Kolej Poly-Tech MARA Kuala Lumpur )
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
23
Kolej Universiti Saito
(Nama Lama : Kolej Saito)
Selangor
24
Kolej Universiti Selatan
(Nama Lama : Kolej Selatan)
Johor
25
Kolej Universiti TATI
(Nama Lama : Institut Teknikal Tinggi Terengganu (TATI))
Terengganu
 
Awal Rekod | Rekod Sebelum | 19 Rekod Selepas | Akhir Rekod