Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Swasta | Kolej Universiti

 


Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

STATUS AKREDITASI PROGRAM PASCA IJAZAH UNIVERSITI AWAM SEBELUM TAHUN 2013.
Untuk makluman, Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register (MQR)) mula mendaftarkan program pasca ijazah Universiti Awam di Malaysia (Ijazah Sarjana, Tahap 7 dan Ijazah Kedoktoran, Tahap 8 Kerangka Kelayakan Malaysia pada tahun 2013. Ini kerana perlaksanaan audit bagi program ini mula dijalankan pada tahun 2013.
Sebelum pendaftaran tersebut dibuat, program tersebut dijalankan berdasarkan peraturan dan keperluan sedia ada yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan dianggap telah memenuhi semua kualiti dan standard yang ditetapkan.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 30 Mac 2023. Jumlah program mendapat Perakuan Akreditasi terkini adalah sebanyak 1700.

Nama IPTS:
 

English Version     

BIL
NAMA KOLEJ UNIVERSITI NEGERI
1
UOW MALAYSIA KDU University College
(Nama Lama : Kolej Universiti KDU)
Selangor
2
UOW MALAYSIA KDU Penang University College
(Nama Lama : Kolej Universiti KDU Penang)
Pulau Pinang
3
Universiti Melaka (UNIMEL)
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM))
Melaka
4
Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah )
Pahang
5
Kuala Lumpur Metropolitan University College (KLMUC)
(Nama Lama : Kolej Universiti Antarabangsa Cosmopoint)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
6
Kolej Universiti Yayasan Sabah (KUYS)
Sabah
7
Kolej Universiti Yayasan Pahang
(Nama Lama : Kolej Yayasan Pahang (Taman Gelora))
Pahang
8
Kolej Universiti Widad
(Nama Lama : Kolej Universiti Shahputra)
Pahang
9
Kolej Universiti Veritas
Pulau Pinang
10
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur (Kampus Induk)
(Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Pahang)
Pahang
11
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur (Kampus Induk)
(Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Sabah)
Sabah
12
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur (Kampus Induk)
(Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR))
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
13
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Pulau Pinang
(Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Pulau Pinang)
Pulau Pinang
14
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Perak
(Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Perak)
Perak
15
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Johor
(Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Johor)
Johor
16
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Cawangan Sabah
Sabah
17
Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech, Kampus Sri Damansara
(Nama Lama : L & G Twintech Institute Of Technology)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
18
Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech (IUCTT) Kampus Kelantan
Kelantan
19
Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech
Selangor
20
Kolej Universiti TATI
(Nama Lama : Institut Teknikal Tinggi Terengganu (TATI))
Terengganu
21
Kolej Universiti Selatan
(Nama Lama : Kolej Selatan)
Johor
22
Kolej Universiti Saito
(Nama Lama : Kolej Saito)
Selangor
23
Kolej Universiti Poly-Tech MARA (KUPTM) Kuala Lumpur
(Nama Lama : Kolej Poly-Tech MARA Kuala Lumpur )
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
24
Kolej Universiti New Era
(Nama Lama : Kolej New Era)
Selangor
25
Kolej Universiti Maritim Netherlands
(Nama Lama : Netherlands Maritime Institute of Technology (NMIT))
Johor
 
Awal Rekod | Rekod Sebelum | 19 Rekod Selepas | Akhir Rekod