Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Swasta | Kolej Universiti

 


Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

STATUS AKREDITASI PROGRAM PASCA IJAZAH UNIVERSITI AWAM SEBELUM TAHUN 2013.
Untuk makluman, Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register (MQR)) mula mendaftarkan program pasca ijazah Universiti Awam di Malaysia (Ijazah Sarjana, Tahap 7 dan Ijazah Kedoktoran, Tahap 8 Kerangka Kelayakan Malaysia pada tahun 2013. Ini kerana perlaksanaan audit bagi program ini mula dijalankan pada tahun 2013.
Sebelum pendaftaran tersebut dibuat, program tersebut dijalankan berdasarkan peraturan dan keperluan sedia ada yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan dianggap telah memenuhi semua kualiti dan standard yang ditetapkan.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 30 Mac 2023. Jumlah program mendapat Perakuan Akreditasi terkini adalah sebanyak 1700.

Nama IPTS:
 

English Version     

BIL
NAMA KOLEJ UNIVERSITI NEGERI
1
Kolej Universiti Selatan
(Nama Lama : Kolej Selatan)
Johor
2
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Johor
(Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Johor)
Johor
3
Kolej Universiti Maritim Netherlands
(Nama Lama : Netherlands Maritime Institute of Technology (NMIT))
Johor
4
Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech (IUCTT) Kampus Kelantan
Kelantan
5
Kolej Universiti Manipal Malaysia
(Nama Lama : Kolej Perubatan Melaka - Manipal)
Melaka
6
Kolej Universiti Agrosains Malaysia
(Nama Lama : Kolej RISDA Melaka)
Melaka
7
Universiti Melaka (UNIMEL)
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM))
Melaka
8
Kolej Universiti Linton
(Nama Lama : Kolej Linton)
Negeri Sembilan
9
Kolej Universiti KPJ Healthcare
(Nama Lama : Kolej Universiti Antarabangsa Kejururawatan dan Sains Kesihatan KPJ (KPJIUC))
Negeri Sembilan
10
Kolej Universiti Yayasan Pahang
(Nama Lama : Kolej Yayasan Pahang (Taman Gelora))
Pahang
11
Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah )
Pahang
12
Kolej Universiti Widad
(Nama Lama : Kolej Universiti Shahputra)
Pahang
13
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur (Kampus Induk)
(Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Pahang)
Pahang
14
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Perak
(Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Perak)
Perak
15
Kolej Universiti Islam Perlis
Perlis
16
UOW MALAYSIA KDU Penang University College
(Nama Lama : Kolej Universiti KDU Penang)
Pulau Pinang
17
Kolej Universiti Komunikasi Han Chiang
(Nama Lama : Kolej Han Chiang)
Pulau Pinang
18
Allianze University College of Medical Sciences (AUCMS)
(Nama Lama : Allianze College of Medical Sciences (ACMS))
Pulau Pinang
19
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Pulau Pinang
(Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Pulau Pinang)
Pulau Pinang
20
Kolej Universiti Veritas
Pulau Pinang
21
Kolej Universiti Borneo Utara (KUBU)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech Cawangan Sabah)
Sabah
22
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur (Kampus Induk)
(Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Sabah)
Sabah
23
Kolej Universiti Yayasan Sabah (KUYS)
Sabah
24
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Cawangan Sabah
Sabah
25
Kolej Universiti i-CATS
(Nama Lama : Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak)
Sarawak
 
Awal Rekod | Rekod Sebelum | 19 Rekod Selepas | Akhir Rekod