Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Vokasional Miri
Alamat : Lorong 10, Jalan Jee Foh, KROKOP
98000 Miri
Sarawak.No Tel : 085-431121
No Faks : 085-413121
E-Mel : kvmiri.bptv@gmail.com
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Teknologi Automotif
 MQA/FA13625
Diploma 90 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2019 31/12/2021
2 Diploma Teknologi Elektrik
 MQA/FA14424
Diploma 90 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 31/12/2024
3 Diploma Teknologi Elektronik
 MQA/FA14426
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
4 Diploma Teknologi Kimpalan
 MQA/FA13626
Diploma 90 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2023
5 Diploma Teknologi Maklumat
 MQA/FA9910
Diploma 90 0611 (Information technology and information system) 01/01/2019 31/12/2023
6 Diploma Teknologi Pemesinan Industri
 MQA/FA14425
Diploma 90 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak