Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu (Cendering)
Alamat : 21800 Kuala Terengganu
Terengganu.No Tel : 09-6216600
No Faks : 09-6216609
E-Mel : hasna663@tganu.uitm.edu.my
Laman Web : https://terengganu.uitm.edu.my/ktganuv2/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA14701
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 06/02/2018 NIL
2 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA14699
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 08/03/2019 NIL
3 Diploma Sains
 MQA/SWA14702
Diploma 91 0530 (Physical sciences not further defined) 08/03/2019 NIL
4 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital)
 MQA/SWA14698
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) 08/05/2018 NIL
5 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil)
 MQA/SWA14703
Diploma 95 0214 (Craft skills) 05/04/2018 NIL
6 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA14704
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak