Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah (Beting)
Alamat : Pekan Parit Tinggi
72000 Kuala Pilah
Negeri Sembilan.No Tel : 06-4832100
No Faks : 06-4842449
E-Mel : fazleen5201@uitm.edu.my
Laman Web : https://fpa.uitm.edu.my/index.php/en/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengurusan Ladang
 MQA/SWA14697
Diploma 90 0812 (Horticulture) 06/02/2018 NIL
2 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia dengan Pengurusan
 MQA/SWA14987
Sarjana Muda 141 0531 (Chemistry) 08/05/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak