Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Vokasional Sandakan
Alamat : Batu 1.5, Jalan Ketukangan
90713 Sandakan
Sabah.No Tel : 089-213350
No Faks : 089-212010
E-Mel : santech88@gmail.com, noor.suharteny@moe.edu.my
Laman Web : http: http://kvsandakan.moe.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA9863
Diploma 91 1015 (Travel, tourism and leisure) 26/08/2019 NIL
2 Diploma Teknologi Automotif
 MQA/FA14415
Diploma 90 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2019 31/12/2024
3 Diploma Teknologi Elektrik
 MQA/FA14414
Diploma 90 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 31/12/2024
4 Diploma Teknologi Kimpalan
 MQA/FA14416
Diploma 90 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak