Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Vokasional Perdagangan
Alamat : Jalan Tun Abdul Razak
80350 Johor Bahru
Johor.No Tel : 07-2374378
No Faks : 07-2386726
E-Mel : kvdagang@gmail.com
Laman Web : jtmkvp.com/kvdagang/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kesetiausahaan Pentadbiran
 MQA/FA9946
Diploma 90 0416 (Secretarial and office studies) 26/08/2019 NIL
2 Diploma Pengurusan Perniagaan
 MQA/FA9947
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 26/08/2019 NIL
3 Diploma Perakaunan
 MQA/FA9948
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 26/08/2019 NIL
4 Diploma Teknologi Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web
 MQA/FA9949
Diploma 90 0611 (Information technology and information system) 01/01/2019 31/12/2024
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak