Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Profesional MARA Indera Mahkota
Alamat : Lot No. 14687, Jalan Sungai Lembing
Bandar Indera Mahkota
25200 Kuantan
Pahang.No Tel : 09-573 6304
No Faks : 09-573 6423
E-Mel : abdullahm@mara.gov.my
Laman Web : www.kpmim.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Teknologi Maklumat Perniagaan
(AL0046)
50 0011 (Basic programmes and qualifications) 11/12/2003 - 10/12/2008
2 Diploma Perakaunan
(AL0044)
71 0411 (Accounting, auditing and taxation) 03/12/2003 - 02/12/2008
3 HND In Computing (Business Information Technology) In Collaboration With Edexcel International, UK
(AL0045)
71 0613 (Computer Science) 11/12/2003 - 10/12/2008
4 Diploma Komunikasi Bahasa Inggeris
(AL0047)
92 0231 (Language acquisition ) 10/09/2004 - 09/09/2009
5 Diploma Perakaunan
(AL0065)
91 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 03/12/2008
6 Diploma Rangkaian Komputer
(AL0067)
94 0613 (Computer Science) Mulai 03/02/2009
7 Diploma Komunikasi Bahasa Inggeris
(AL0068)
91 0231 (Language acquisition ) Mulai 10/09/2009
8 Diploma in Creative Digital Media Production
(MQA/FA4162)
91 0216 (Film, Television and Screen Studies) Mulai 09/09/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak