Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Profesional MARA Beranang
Alamat : Lot 2333, Mukim Beranang
Jalan Kajang - Seremban
43700 Beranang
Selangor.No Tel : 03-8766 8935
No Faks : 03-8766 8940
E-Mel : infokpmb@mara.gov.my
Laman Web : http://beranang.kpm.edu.my/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Foundation For HND In Computing (Business Information Technology)
 AL0033
Program Asas 53 0011 (Basic programmes and qualifications) 12/04/2002 11/04/2007
2 Program Asas Pengkomputeran
 MQA/FA1373
Program Asas 52 0011 (Basic programmes and qualifications) 16/08/2011 NIL
3 Program Asas Teknologi Maklumat Perniagaan
 AL0060
Program Asas 51 0011 (Basic programmes and qualifications) 12/04/2007 NIL
4 Diploma In Business Studies
 AL0026
Diploma 110 0410 (Business and administration not further defined) 10/07/2001 09/07/2006
5 Diploma Landskap dan Hortikultur
 MQA/FA8819
Diploma 94 0812 (Horticulture) 31/01/2020 NIL
6 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA0532
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 06/04/2011 NIL
7 Diploma Pengajian Perniagaan
 AL0057
Diploma 98 0414 (Management and administration ) 06/04/2006 05/04/2011
8 Diploma Perakaunan
 AL0056
Diploma 100 0411 (Accounting, auditing and taxation) 06/04/2006 05/04/2011
9 Diploma Perakaunan
 MQA/FA0531
Diploma 91 0411 (Accounting, auditing and taxation) 06/04/2011 NIL
10 Diploma Perakaunan
 AL0025
Diploma 115 0411 (Accounting, auditing and taxation) 10/07/2001 09/07/2006
11 Diploma Perniagaan Tani
 AL0064
Diploma 98 0811 (Crop and livestock production) 15/02/2008 30/04/2021
12 Diploma Sains Komputer
 MQA/FA8818
Diploma 96 0613 (Computer Science) 30/08/2019 NIL
13 Higher National Diploma in Computing and Systems Development
Nama Lama : Higher National Diploma in Computing (Software Development)
 MQA/FA1244
Diploma 65 0612 (Software engineering) 14/07/2011 29/02/2020
14 HND In Computing (Business Information Technology)
 AL0032
Diploma 78 0613 (Computer Science) 12/04/2002 11/04/2007
15 HND in Computing (Business Information Technology)
 AL0061
Diploma 82 0611 (Information technology and information system) 12/04/2007 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak