Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
Alamat : Jalan Gombak
53100
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-64214000
No Faks : 03-64216789
E-Mel : kca@iium.edu.my
Laman Web : www.iium.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
 10247
Sarjana Muda 0311 (Economics ) 26/03/1987 07/1983
2 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 10228
Sarjana Muda 0916 (Pharmacy) 01/08/2000 06/2000
3 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer dan Maklumat
 10232
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 09/02/1993 07/1994
4 Ijazah Sarjana Muda Optometri (Kepujian)
 11174
Sarjana Muda 0915 (Therapy and rehabilitation ) 19/11/2003 06-2004
5 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan Dan Kaunseling) (Kepujian)
 11172
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/09/2005 07-2005
6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua)
 10237
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 03/03/2004 2003
7 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 10238
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 17/07/2003 2003
8 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Moral) (Kepujian)
 11171
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/09/2005 07-2005
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) (Kepujian)
 11173
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 27/12/2005 07-2005
10 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
 10248
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 29/03/1988 06/1985
11 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian
 10239
Sarjana Muda 0411 (Accounting, auditing and taxation) 16/02/1987 07/1987
12 Ijazah Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah
 10240
Sarjana Muda 0731 (Architecture) 27/04/1996 07/1998
13 Ijazah Sarjana Muda Perubatan & Pembedahan
 10241
Sarjana Muda 0912 (Medicine) 11/09/1996 06/1997
14 Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengajian Senibina) Dengan Kepujian
 10226
Sarjana Muda 0731 (Architecture) 27/04/1996 07/1998
15 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Bahasa dan Kesusasteraan Arab) (Kepujian)
 11169
Sarjana Muda 0231 (Language acquisition ) 15/08/2000 06-1990
16 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) (Psikologi)
 10242
Sarjana Muda 0313 (Psychology ) NA 06/1990
17 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam bidang: Sejarah & Tamadun
 10251
Sarjana Muda 0222 (History and archaeology ) NA 06/1990
18 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam bidang: Sosiologi & Antropologi
 10255
Sarjana Muda 0314 (Sociology and cultural studies ) NA 06/1990
19 Ijazah Sarjana Muda Senibina Landskap Dengan Kepujian
 10225
Sarjana Muda 0731 (Architecture) 27/04/1996 03/1999
20 Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Syariah)
 10260
Sarjana Muda 0421 (Law) 05/05/1988 07/1988
21 Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian
 10259
Sarjana Muda 0421 (Law) 26/06/1987 07/1983
22 Sarjana Muda (Kepujian) Ukur Bahan
 10258
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) 27/04/1996 06/2000
23 Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan
 11836
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 30/11/2000 2000/2001

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Undang-undang dan Sains Koreksional
 MQA/FA6211
Diploma 90 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 14/04/2016 NIL
2 Bachelor of Education (Guidance and Counselling) (Honours)
 MQA/FA8282
Sarjana Muda 137 0114 (Educator training with subject specialisation ) 02/11/2015 01/11/2020
3 Bachelor of Education (Teaching English as a Second Language for Primary School) (Honours)
 MQA/FA8280
Sarjana Muda 123 0114 (Educator training with subject specialisation ) 16/10/2015 30/11/2017
4 Bachelor of Education (Teaching English as a Second Language for Secondary School) (Honours)
 MQA/FA8279
Sarjana Muda 123 0114 (Educator training with subject specialisation ) 16/10/2015 30/11/2017
5 Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
 MQA/SWA14240
Sarjana Muda 130 0311 (Economics ) 28/02/2020 NIL
6 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Aeroangkasa) (Kepujian)
 MQA/FA13662
Sarjana Muda 139 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2010 31/12/2020
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Bahan) (Kepujian)
 MQA/FA13667
Sarjana Muda 139 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 01/01/2009 31/12/2023
8 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Biokimia-Bioteknologi) (Kepujian)
 MQA/FA13664
Sarjana Muda 139 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2009 31/12/2021
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektronik-Komputer dan Maklumat) (Kepujian)
 MQA/FA13663
Sarjana Muda 139 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2008 31/12/2020
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Komunikasi) (Kepujian)
 MQA/FA13665
Sarjana Muda 139 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Automotif) (Kepujian)
 MQA/FA13661
Sarjana Muda 139 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2009 31/12/2024
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekatronik) (Kepujian)
 MQA/FA13659
Sarjana Muda 139 0700 (Engineering, manufacturing and construction not further defined) 01/01/2008 31/12/2019
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Pembuatan) (Kepujian)
 MQA/FA13660
Sarjana Muda 139 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 01/01/2008 31/12/2020
14 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam - Sekolah Menengah) (Kepujian)
 MQA/FA8403
Sarjana Muda 122 0114 (Educator training with subject specialisation ) 01/11/2015 30/11/2020
15 Sarjana Muda Pendidikan dalam Pendidikan Islam (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) (Kepujian)
 MQA/SWA12245
Sarjana Muda 138 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/09/2018 NIL
16 Sarjana Muda Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua) (Kepujian)
 MQA/SWA12246
Sarjana Muda 129 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/09/2018 NIL
17 Sarjana Muda Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua) (Kepujian)
 MQA/SWA13777
Sarjana Muda 128 0114 (Educator training with subject specialisation ) 26/07/2019 NIL
18 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
 MQA/SWA13779
Sarjana Muda 131 0414 (Management and administration ) 26/07/2019 NIL
19 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA13778
Sarjana Muda 148 0411 (Accounting, auditing and taxation) 26/07/2019 NIL
20 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan – Bahasa dan Kesusasteraan Inggeris (Kepujian)
 MQA/SWA12039
Sarjana Muda 128 0232 (Literature and linguistics) 24/07/2018 NIL
21 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan – Komunikasi (Kepujian)
 MQA/SWA12038
Sarjana Muda 128 0323 (Media and communications) 09/07/2018 NIL
22 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan – Psikologi (Kepujian)
 MQA/SWA12032
Sarjana Muda 128 0313 (Psychology ) 17/07/2018 NIL
23 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan – Sains Politik (Kepujian)
 MQA/SWA12033
Sarjana Muda 128 0312 (Political sciences and public policy) 05/07/2018 NIL
24 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Sejarah dan Tamadun) (Kepujian)
 MQA/SWA12226
Sarjana Muda 128 0222 (History and archaeology ) 24/09/2018 NIL
25 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Sosiologi dan Antropologi) (Kepujian)
 MQA/SWA14887
Sarjana Muda 128 0314 (Sociology and cultural studies ) 18/12/2020 NIL
26 Sarjana Muda dalam Sains Komputer (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA12037
Sarjana Muda 135 0613 (Computer Science) 12/07/2018 NIL
27 Sarjana Muda dalam Teknologi Maklumat (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
 MQA/SWA12036
Sarjana Muda 135 0611 (Information technology and information system) 12/07/2018 NIL
28 Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
 MQA/SWA12228
Sarjana Muda 172 0421 (Law) 19/09/2018 NIL
29 Sarjana Muda Undang-Undang (Syari'ah) (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Syari'ah) (Kepujian)
 MQA/SWA12227
Sarjana Muda 214 0421 (Law) 19/09/2018 NIL
30 Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam - Bahasa dan Kesusasteraan Arab (Kepujian)
 MQA/SWA13780
Sarjana Muda 131 0231 (Language acquisition ) 26/07/2019 NIL
31 Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Fikah dan Usul Fikah) (Kepujian)
 MQA/SWA12892
Sarjana Muda 129 0224 (Islamic studies) 21/11/2018 NIL
32 Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Pengajian Quran dan Sunnah) (Kepujian)
 MQA/SWA12893
Sarjana Muda 129 0224 (Islamic studies) 21/11/2018 NIL
33 Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Usuluddin dan Perbandingan Agama) (Kepujian)
 MQA/SWA12895
Sarjana Muda 129 0221 (Religion and theology ) 27/12/2018 NIL
34 Sarjana Muda Kejuruteraan (Aeroangkasa) (Kepujian)
 MQA/FA13662
Sarjana Muda 139 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2021 31/12/2026
35 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektronik-Komputer dan Maklumat) (Kepujian)
 MQA/FA13663
Sarjana Muda 139 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2021 31/12/2026
36 Sarjana Muda Kejuruteraan (Pembuatan) (Kepujian)
 MQA/FA13660
Sarjana Muda 139 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 01/01/2021 31/12/2026
37 Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
 MQA/FA4432
Sarjana Muda 139 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 31/12/2024
38 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam - Sekolah Rendah) (Kepujian)
 MQA/FA8281
Sarjana Muda 122 0114 (Educator training with subject specialisation ) 01/11/2015 30/11/2020
39 Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian)
 MQA/SWA13854
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 22/04/2019 NIL
40 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 MQA/FA14063
Sarjana Muda 142 0732 (Urban and Regional Planning) 01/07/2017 30/06/2021
41 Sarjana Muda dalam Pengurusan Pelancongan (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Perancangan Pelancongan dan Pengurusan Hospitaliti (Kepujian)
 MQA/SWA12896
Sarjana Muda 137/138 1015 (Travel, tourism and leisure) 18/12/2018 NIL
42 Sarjana Muda Kewangan (Kewangan Islam) (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kewangan Islam) (Kepujian)
 MQA/FA1383
Sarjana Muda 128 0413 (Islamic banking and finance ) 01/06/2014 NIL
43 Sarjana Muda Sains (Pengajian Senibina) (Kepujian)
 MQA/FA15087
Sarjana Muda 124 0731 (Architecture) 01/12/2016 30/11/2022
44 Sarjana Muda Sastera dalam Bahasa Arab untuk Komunikasi Antarabangsa (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa Arab untuk Komunikasi Antarabangsa
 MQA/FA8948
Sarjana Muda 120/122 0231 (Language acquisition ) 03/02/2017 NIL
45 Sarjana Muda Sastera dalam Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Antarabangsa (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Antarabangsa
 MQA/FA8947
Sarjana Muda 121/123 0231 (Language acquisition ) 03/02/2017 NIL
46 Sarjana Muda Sastera dalam Bahasa Melayu untuk Komunikasi Antarabangsa (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa Melayu untuk Komunikasi Antarabangsa
 MQA/SWA13936
Sarjana Muda 120 0233 (National Language ) 20/10/2019 NIL
47 Sarjana Muda Seni Gunaan dan Seni Reka (Kepujian)
 MQA/SWA12894
Sarjana Muda 148/150 0212 (Fashion, interior and industrial design) 21/11/2018 NIL
48 Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian)
 MQA/SWA16126
Sarjana Muda 142 0731 (Architecture) 27/05/2022 NIL
49 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 MQA/FA13033
Sarjana Muda 142 0734 (Surveying) 27/05/2004 17/12/2022
50 Sarjana Sastera dalam Pemikiran dan Tamadun Islam
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Pemikiran dan Tamadun Islam)
 MQA/SWA13849
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) 25/02/2019 NIL
51 Sarjana Sastera dalam Pengajaran Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Pengajaran Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus)
 MQA/SWA11850
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/03/2018 NIL
52 Sarjana Sastera dalam Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Tujuan Khusus
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Tujuan Khusus)
 MQA/SWA12031
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 25/03/2018 NIL
53 Sarjana (Peradaban Islam dan lain-lain Peradaban)
 MQA/FA6276
Sarjana 40 0221 (Religion and theology ) 20/06/2013 NIL
54 Sarjana Ekonomi
 MQA/FA6305
Sarjana 42 0311 (Economics ) 20/06/2013 NIL
55 Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam dalam Fiqh dan Usul Fiqh
Nama Lama : Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam - Fikah dan Usul Fikah
 MQA/FA6335
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
56 Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam dalam Pengajian Qur'an dan Sunnah
Nama Lama : Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam - Pengajian Quran dan Sunnah
 MQA/FA6337
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
57 Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam dalam Pengajian Qur'an dan Sunnah
Nama Lama : Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam - Pengajian Quran dan Sunnah
 MQA/FA6338
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
58 Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam dalam Usuluddin dan Perbandingan Agama
Nama Lama : Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam - Usuluddin dan Perbandingan Agama
 MQA/FA6340
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
59 Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam dalam Usuluddin dan Perbandingan Agama
Nama Lama : Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam - Usuluddin dan Perbandingan Agama
 MQA/FA6341
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
60 Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam dalam Fiqh dan Usul Fiqh
Nama Lama : Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Fikah dan Usul Fikah)
 MQA/FA6336
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
61 Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam - Pengajian Quran dan Sunnah
Nama Lama : Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Pengajian Quran dan Sunnah)
 MQA/FA6339
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
62 Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam - Usuluddin dan Perbandingan Agama
Nama Lama : Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Usuluddin dan Perbandingan Agama)
 MQA/FA6342
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
63 Sarjana dalam Kepintaran Perniagaan dan Analitik
Nama Lama : Sarjana Kepintaran Perniagaan dan Analitik
 MQA/SWA09138
Sarjana 40 0688 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving information and communication technologies) 26/06/2020 NIL
64 Sarjana Obstetrik dan Ginekologi
 MQA/FA6590
Sarjana NA 0912 (Medicine) 20/06/2013 NIL
65 Sarjana Pendidikan dalam Asas Sosial Pendidikan
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Asas Sosial Pendidikan)
 MQA/FA6265
Sarjana 42 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
66 Sarjana Pendidikan dalam Asas Sosial Pendidikan
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Asas Sosial Pendidikan)
 MQA/FA6266
Sarjana 42 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
67 Sarjana Pendidikan (Asas Sosial Pendidikan)
 MQA/FA6267
Sarjana NA 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
68 Sarjana Pendidikan dalam Bimbingan dan Kaunseling
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/FA6263
Sarjana 54 0114 (Educator training with subject specialisation ) 20/06/2013 NIL
69 Sarjana Pendidikan dalam Bimbingan dan Kaunseling
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/FA6264
Sarjana 66 0114 (Educator training with subject specialisation ) 20/06/2013 NIL
70 Sarjana Pendidikan dalam Kurikulum dan Pengajaran
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA6254
Sarjana 42 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
71 Sarjana Pendidikan dalam Kurikulum dan Pengajaran
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA6255
Sarjana 42 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
72 Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA6256
Sarjana NA 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
73 Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Arab untuk Penutur Bukan Arab)
 MQA/FA6250
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 20/06/2013 NIL
74 Sarjana Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa Arab untuk Penutur Bukan Arab
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Arab untuk Penutur Bukan Arab)
 MQA/FA6248
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 20/06/2013 NIL
75 Sarjana Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa Arab untuk Penutur Bukan Arab
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Arab untuk Penutur Bukan Arab)
 MQA/FA6249
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 20/06/2013 NIL
76 Sarjana Pendidikan dalam Pengajaran Kemahiran Berfikir
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pengajaran Cara-cara Berfikir)
 MQA/FA6245
Sarjana 42 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
77 Sarjana Pendidikan dalam Pengajaran Kemahiran Berfikir
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pengajaran Cara-cara Berfikir)
 MQA/FA6246
Sarjana 42 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
78 Sarjana Pendidikan (Pengajaran Cara-cara Berfikir)
 MQA/FA6247
Sarjana NA 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
79 Sarjana Pendidikan dalam Pengajaran Pendidikan Islam
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pengajaran Pendidikan Islam)
 MQA/FA6251
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 20/06/2013 NIL
80 Sarjana Pendidikan dalam Pengajaran Pendidikan Islam
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pengajaran Pendidikan Islam)
 MQA/FA6252
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 20/06/2013 NIL
81 Sarjana Pendidikan (Pengajaran Pendidikan Islam)
 MQA/FA6253
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 20/06/2013 NIL
82 Sarjana Pendidikan dalam Pengurusan Pendidikan dan Kepimpinan
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan dan Kepimpinan)
 MQA/FA6257
Sarjana 42 141 (Teaching and Training) 20/06/2013 NIL
83 Sarjana Pendidikan dalam Pengurusan Pendidikan dan Kepimpinan
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan dan Kepimpinan)
 MQA/FA6258
Sarjana 42 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
84 Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan dan Kepimpinan)
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/FA6259
Sarjana NA 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
85 Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA6260
Sarjana 42 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
86 Sarjana Pendidikan dalam Psikologi Pendidikan
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA6261
Sarjana 42 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
87 Sarjana Pendidikan dalam Psikologi Pendidikan
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA6262
Sarjana NA 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
88 Sarjana Pendidikan dalam Teknologi Pengajaran
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Teknologi Pengajaran)
 MQA/FA6242
Sarjana 42 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
89 Sarjana Pendidikan dalam Teknologi Pengajaran
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Teknologi Pengajaran)
 MQA/FA6243
Sarjana 42 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
90 Sarjana Pendidikan (Teknologi Pengajaran)
 MQA/FA6244
Sarjana NA 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
91 Sarjana Pendidikan Dalam Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA04917
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/01/2019 NIL
92 Sarjana Pengurusan
 MQA/FA6238
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 20/06/2013 NIL
93 Sarjana Pengurusan
 MQA/FA6239
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 20/06/2013 NIL
94 Sarjana Pengurusan Industri Halal
 MQA/SWA16125
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 22/04/2022 NIL
95 Sarjana dalam Pengurusan Industri Halal
Nama Lama : Sarjana Pengurusan Industri Halal
 MQA/SWA04024
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 29/08/2019 NIL
96 Sarjana dalam Pengurusan Keselamatan Perlindungan
Nama Lama : Sarjana Pengurusan Perlindungan Keselamatan
 MQA/FA0556
Sarjana 40 1032 (Protection of persons and property ) 22/12/2016 NIL
97 Sarjana Teknologi Maklumat
Nama Lama : Sarjana Pengurusan Sistem Maklumat
 MQA/FA6580
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) 20/06/2013 NIL
98 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6236
Sarjana 48 0414 (Management and administration ) 20/06/2013 NIL
99 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6237
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 20/06/2013 NIL
100 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perniagaan Pembinaan)
 MQA/FA6365
Sarjana 42 0410 (Business and administration not further defined) 20/06/2013 NIL
101 Sarjana Perancangan Bandar dan Wilayah
 MQA/FA6556
Sarjana 42 0732 (Urban and Regional Planning) 20/06/2013 NIL
102 Sarjana Sains dalam Alam Bina
Nama Lama : Sarjana Sains (Alam Bina)
 MQA/FA6557
Sarjana NA 0731 (Architecture) 20/06/2013 NIL
103 Sarjana Sains (Biosains)
 MQA/FA6610
Sarjana NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) 20/06/2013 NIL
104 Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/FA6608
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) 20/06/2013 NIL
105 Sarjana Sains dalam Farmasi Industri
Nama Lama : Sarjana Sains (Farmasi Industri)
 MQA/FA6601
Sarjana 40 0916 (Pharmacy) 20/06/2013 NIL
106 Sarjana Sains dalam Farmasi Industri
Nama Lama : Sarjana Sains (Farmasi Industri)
 MQA/FA6602
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) 20/06/2013 NIL
107 Sarjana Sains dalam Kejuruteraan Automotif
Nama Lama : Sarjana Sains (Kejuruteraan Automotif)
 MQA/FA6575
Sarjana 42 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 20/06/2013 NIL
108 Sarjana Sains (Kejuruteraan Automotif)
 MQA/FA6576
Sarjana NA 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 20/06/2013 NIL
109 Sarjana Sains dalam Kejuruteraan Bahan
Nama Lama : Sarjana Sains (Kejuruteraan Bahan)
 MQA/FA6569
Sarjana 42 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 20/06/2013 NIL
110 Sarjana Sains (Kejuruteraan Bahan)
 MQA/FA6570
Sarjana NA 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 20/06/2013 NIL
111 Sarjana Sains dalam Kejuruteraan Bioteknologi
Nama Lama : Sarjana Sains (Kejuruteraan Bioteknologi)
 MQA/FA6567
Sarjana 42 0711 (Chemical engineering and processes) 20/06/2013 NIL
112 Sarjana Sains (Kejuruteraan Bioteknologi)
 MQA/FA6568
Sarjana NA 0711 (Chemical engineering and processes) 20/06/2013 NIL
113 Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektronik)
 MQA/FA6574
Sarjana 40 0713 (Electronics and automation ) 20/06/2013 NIL
114 Sarjana Sains dalam Kejuruteraan Elektronik
Nama Lama : Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektronik)
 MQA/FA6573
Sarjana 42 0713 (Electronics and automation ) 20/06/2013 NIL
115 Sarjana Sains Kejuruteraan Komputer dan Maklumat
Nama Lama : Sarjana Sains (Kejuruteraan Komputer dan Maklumat)
 MQA/FA6561
Sarjana 42 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) 20/06/2013 NIL
116 Sarjana Sains (Kejuruteraan Komputer dan Maklumat)
 MQA/FA6562
Sarjana NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) 20/06/2013 NIL
117 Sarjana Sains dalam Kejuruteraan Komunikasi
Nama Lama : Sarjana Sains (Kejuruteraan Komunikasi)
 MQA/FA6571
Sarjana 42 0713 (Electronics and automation ) 20/06/2013 NIL
118 Sarjana Sains (Kejuruteraan Komunikasi)
 MQA/FA6572
Sarjana NA 0713 (Electronics and automation ) 20/06/2013 NIL
119 Sarjana Sains dalam Kejuruteraan Mekanikal
Nama Lama : Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA6577
Sarjana 42 0714 (Mechanics and metal trades ) 20/06/2013 NIL
120 Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA6578
Sarjana NA 0714 (Mechanics and metal trades ) 20/06/2013 NIL
121 Sarjana Sains dalam Kejuruteraan Mekatronik
Nama Lama : Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekatronik)
 MQA/FA6565
Sarjana 42 0713 (Electronics and automation ) 20/06/2013 NIL
122 Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekatronik)
 MQA/FA6566
Sarjana NA 0713 (Electronics and automation ) 20/06/2013 NIL
123 Sarjana Sains dalam Kejuruteraan Pembuatan
Nama Lama : Sarjana Sains (Kejuruteraan Pembuatan)
 MQA/FA6563
Sarjana 42 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 20/06/2013 NIL
124 Sarjana Sains (Kejuruteraan Pembuatan)
 MQA/FA6564
Sarjana NA 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 20/06/2013 NIL
125 Sarjana Kewangan
Nama Lama : Sarjana Sains (Kewangan)
 MQA/FA6307
Sarjana 42 0412 (Finance, banking and insurance ) 20/06/2013 NIL
126 Sarjana Kewangan
Nama Lama : Sarjana Sains (Kewangan)
 MQA/FA6308
Sarjana 42 0412 (Finance, banking and insurance ) 20/06/2013 NIL
127 Sarjana Sains dalam Pemasaran
Nama Lama : Sarjana Sains (Pemasaran)
 MQA/FA0239
Sarjana 42 0415 (Marketing and advertising ) 04/04/2013 NIL
128 Sarjana Sains (Pengurusan Aset dan Kemudahan)
 MQA/FA6559
Sarjana 42 0734 (Surveying) 20/06/2013 NIL
129 Sarjana Sains dalam Perakaunan
Nama Lama : Sarjana Sains (Perakaunan)
 MQA/FA6306
Sarjana 40 0411 (Accounting, auditing and taxation) 20/06/2013 NIL
130 Sarjana Sains dalam Perbankan dan Kewangan Islam
Nama Lama : Sarjana Sains (Perbankan dan Kewangan Islam)
 MQA/FA6270
Sarjana 42 0413 (Islamic banking and finance ) 20/06/2013 NIL
131 Sarjana Sains dalam Perbankan dan Kewangan Islam
Nama Lama : Sarjana Sains (Perbankan dan Kewangan Islam)
 MQA/FA6271
Sarjana 42 0413 (Islamic banking and finance ) 20/06/2013 NIL
132 Sarjana Sains (Sains Bioperubatan)
 MQA/FA6611
Sarjana NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) 20/06/2013 NIL
133 Sarjana dalam Sains Industri Halal
Nama Lama : Sarjana Sains (Sains Industri Halal)
 MQA/SWA03403
Sarjana NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) 29/08/2019 NIL
134 Sarjana Sains dalam Sains Teoritikal dan Perkomputeran
Nama Lama : Sarjana Sains (Sains Teoritikal dan Perkomputeran)
 MQA/FA6609
Sarjana NA 0530 (Physical sciences not further defined) 20/06/2013 NIL
135 Sarjana Sains Farmaseutikal (Amalan Farmasi)
 MQA/FA6598
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) 20/06/2013 NIL
136 Sarjana Sains Farmaseutikal (Farmakologi)
 MQA/FA6599
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) 20/06/2013 NIL
137 Sarjana Sains Farmaseutikal (Fisiologi)
 MQA/FA6600
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) 20/06/2013 NIL
138 Sarjana Sains Farmaseutikal (Kimia Farmaseutikal)
 MQA/FA6597
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) 20/06/2013 NIL
139 Sarjana Sains Farmaseutikal (Teknologi Farmaseutikal)
 MQA/FA6596
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) 20/06/2013 NIL
140 Sarjana Sains Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 MQA/FA6558
Sarjana 42 0733 (Building and Construction) 20/06/2013 NIL
141 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Komunikasi
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Komunikasi
 MQA/FA6318
Sarjana 40 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 20/06/2013 NIL
142 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Komunikasi
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Komunikasi
 MQA/FA6319
Sarjana 40 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 20/06/2013 NIL
143 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Linguistik Gunaan
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Linguistik Gunaan
 MQA/FA6316
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
144 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Linguistik Gunaan
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Linguistik Gunaan
 MQA/FA6317
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
145 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Pengajian Bahasa Inggeris
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Pengajian Bahasa Inggeris
 MQA/FA6314
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
146 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Pengajian Bahasa Inggeris
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Pengajian Bahasa Inggeris
 MQA/FA6315
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
147 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Pengajian Kesusasteraan Inggeris
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Pengajian Kesusasteraan Inggeris
 MQA/FA6313
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
148 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Pengajian Kesusasteraan Inggeris
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Pengajian Kesusasteraan Inggeris
 MQA/FA6312
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
149 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Psikologi
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Psikologi
 MQA/FA6324
Sarjana 42 0313 (Psychology ) 20/06/2013 NIL
150 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Psikologi
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Psikologi
 MQA/FA6325
Sarjana 42 0313 (Psychology ) 20/06/2013 NIL
151 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Psikologi
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Psikologi
 MQA/FA6326
Sarjana NA 0313 (Psychology ) 20/06/2013 NIL
152 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Psikologi
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Psikologi
 MQA/FA6366
Sarjana 42 0313 (Psychology ) 20/06/2013 NIL
153 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Psikologi
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Psikologi
 MQA/FA6367
Sarjana 42 0313 (Psychology ) 20/06/2013 NIL
154 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Sains Politik
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Sains Politik
 MQA/FA6322
Sarjana 42 0312 (Political sciences and public policy) 20/06/2013 NIL
155 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Sains Politik
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Sains Politik
 MQA/FA6323
Sarjana 42 0312 (Political sciences and public policy) 20/06/2013 NIL
156 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Sejarah dan Tamadun
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Sejarah dan Tamadun
 MQA/FA6320
Sarjana 40 0222 (History and archaeology ) 20/06/2013 NIL
157 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Sejarah dan Tamadun
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Sejarah dan Tamadun
 MQA/FA6321
Sarjana 40 0222 (History and archaeology ) 20/06/2013 NIL
158 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Sosiologi dan Antropologi
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Sosiologi dan Antropologi
 MQA/FA6327
Sarjana 42 0314 (Sociology and cultural studies ) 20/06/2013 NIL
159 Sarjana Sains Kemanusiaan dalam Sosiologi dan Antropologi
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan - Sosiologi dan Antropologi
 MQA/FA6328
Sarjana 42 0314 (Sociology and cultural studies ) 20/06/2013 NIL
160 Sarjana Sastera - Pengajian Kesusasteraan Arab
Nama Lama : Sarjana Sains Kemanusiaan (Pengajian Kesusasteraan Arab)
 MQA/FA6332
Sarjana 42 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
161 Sarjana Sains Kesihatan
 MQA/FA6554
Sarjana NA 0900 (Health and welfare not further defined) 20/06/2013 NIL
162 Sarjana Sains Kesihatan Bio-Tingkahlaku
 MQA/SWA04090
Sarjana - 0910 (Health not further defined) 25/04/2019 NIL
163 Sarjana Sains Komputer
 MQA/FA6585
Sarjana NA 0613 (Computer Science) 20/06/2013 NIL
164 Sarjana dalam Perpustakaan dan Sains Maklumat
Nama Lama : Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat
 MQA/SWA14064
Sarjana 40 0322 (Library, information and archival studies ) 26/09/2019 NIL
165 Sarjana dalam Perpustakaan dan Sains Maklumat
Nama Lama : Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat
 MQA/FA6583
Sarjana 40 0322 (Library, information and archival studies ) 20/06/2013 NIL
166 Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat
 MQA/FA6584
Sarjana NA 0322 (Library, information and archival studies ) 20/06/2013 NIL
167 Sarjana Sains Perubatan
 MQA/FA6592
Sarjana 40 0912 (Medicine) 20/06/2013 NIL
168 Sarjana Sains Perubatan
 MQA/FA6593
Sarjana NA 0912 (Medicine) 20/06/2013 NIL
169 Sarjana Sastera dalam Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua
Nama Lama : Sarjana Sastera - Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua
 MQA/FA6333
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 20/06/2013 NIL
170 Sarjana Sastera dalam Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua
Nama Lama : Sarjana Sastera - Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua
 MQA/FA6334
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 20/06/2013 NIL
171 Sarjana Sastera dalam Pengajian Kesusasteraan Arab
Nama Lama : Sarjana Sastera - Pengajian Kesusasteraan Arab
 MQA/FA6331
Sarjana 42 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
172 Sarjana Sastera dalam Pengajian Linguistik Arab
Nama Lama : Sarjana Sastera - Pengajian Linguistik Arab
 MQA/FA6329
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
173 Sarjana Sastera - Pengajian Linguistik Arab
 MQA/FA6330
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
174 Sarjana Sastera (Budaya Kerohanian Islam dan Masyarakat Semasa)
 MQA/FA6278
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
175 Sarjana Sastera (Falsafah, Etika dan Isu-isu Semasa)
 MQA/FA6277
Sarjana 40 0223 (Philosophy and ethics) 20/06/2013 NIL
176 Sarjana Sastera (Isu-isu Dunia Islam)
 MQA/FA6279
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
177 Sarjana Sastera (Pemikiran Islam)
 MQA/FA6273
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
178 Sarjana Sastera (Sains Islam)
 MQA/FA6275
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
179 Sarjana Sastera (Tamadun Islam)
 MQA/FA6274
Sarjana 40 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
180 Sarjana Senibina
 MQA/FA8766
Sarjana 63 0731 (Architecture) 30/08/2018 29/08/2023
181 Sarjana dalam Teknologi Maklumat
Nama Lama : Sarjana Teknologi Maklumat
 MQA/FA6581
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) 20/06/2013 NIL
182 Sarjana dalam Teknologi Maklumat
Nama Lama : Sarjana Teknologi Maklumat
 MQA/FA6582
Sarjana NA 0611 (Information technology and information system) 20/06/2013 NIL
183 Sarjana Undang-undang (LL.M) dalam Kewangan dan Perbankan Islam
Nama Lama : Sarjana Undang-undang dalam Kewangan dan Perbankan Islam
 MQA/FA6303
Sarjana 40 0421 (Law) 20/06/2013 NIL
184 Sarjana Undang-undang dalam Kewangan dan Perbankan Islam
 MQA/FA6304
Sarjana NA 0421 (Law) 20/06/2013 NIL
185 Sarjana Undang-undang (LL.M) dalam Pentadbiran Undang-undang Islam
Nama Lama : Sarjana Undang-undang dalam Pentadbiran Undang-undang Islam
 MQA/FA6300
Sarjana 40 0421 (Law) 20/06/2013 NIL
186 Sarjana Undang-undang (LL.M) dalam Undang-undang Antarabangsa
Nama Lama : Sarjana Undang-undang dalam Undang-undang Antarabangsa
 MQA/FA6301
Sarjana 40 0421 (Law) 20/06/2013 NIL
187 Sarjana Undang-undang dalam Undang-undang Antarabangsa
 MQA/FA6302
Sarjana NA 0421 (Law) 20/06/2013 NIL
188 Sarjana Undang-undang (LL.M) dalam Undang-undang Perniagaan
Nama Lama : Sarjana Undang-undang dalam Undang-undang Perniagaan
 MQA/FA6298
Sarjana 40 0421 (Law) 20/06/2013 NIL
189 Sarjana Undang-undang dalam Undang-undang Perniagaan
 MQA/FA6299
Sarjana NA 0421 (Law) 20/06/2013 NIL
190 Sarjana Undang-undang Perbandingan
 MQA/FA6294
Sarjana 40 0421 (Law) 20/06/2013 NIL
191 Sarjana Undang-undang Perbandingan
 MQA/FA6295
Sarjana 40 0421 (Law) 20/06/2013 NIL
192 Sarjana Undang-undang Perbandingan
 MQA/FA6296
Sarjana NA 0421 (Law) 20/06/2013 NIL
193 Doktor Falsafah dalam Komunikasi
Nama Lama : Doktor Falsafah - Komunikasi
 MQA/FA6355
Ijazah Kedoktoran 100 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 20/06/2013 NIL
194 Doktor Falsafah dalam Komunikasi
Nama Lama : Doktor Falsafah - Komunikasi
 MQA/FA6356
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 20/06/2013 NIL
195 Doktor Falsafah dalam Psikologi
Nama Lama : Doktor Falsafah - Psikologi
 MQA/FA6351
Ijazah Kedoktoran 100 0313 (Psychology ) 20/06/2013 NIL
196 Doktor Falsafah dalam Psikologi
Nama Lama : Doktor Falsafah - Psikologi
 MQA/FA6352
Ijazah Kedoktoran NA 0313 (Psychology ) 20/06/2013 NIL
197 Doktor Falsafah dalam Sains Politik
Nama Lama : Doktor Falsafah - Sains Politik
 MQA/FA6350
Ijazah Kedoktoran NA 0312 (Political sciences and public policy) 20/06/2013 NIL
198 Doktor Falsafah dalam Sains Politik
Nama Lama : Doktor Falsafah - Sains Politik
 MQA/FA6349
Ijazah Kedoktoran 100 0312 (Political sciences and public policy) 20/06/2013 NIL
199 Doktor Falsafah dalam Sejarah dan Tamadun
Nama Lama : Doktor Falsafah - Sejarah dan Tamadun
 MQA/FA6357
Ijazah Kedoktoran 100 0222 (History and archaeology ) 20/06/2013 NIL
200 Doktor Falsafah dalam Sejarah dan Tamadun
Nama Lama : Doktor Falsafah - Sejarah dan Tamadun
 MQA/FA6358
Ijazah Kedoktoran NA 0222 (History and archaeology ) 20/06/2013 NIL
201 Doktor Falsafah dalam Sosiologi dan Antropologi
Nama Lama : Doktor Falsafah - Sosiologi dan Antropologi
 MQA/FA6353
Ijazah Kedoktoran 100 0314 (Sociology and cultural studies ) 20/06/2013 NIL
202 Doktor Falsafah dalam Sosiologi dan Antropologi
Nama Lama : Doktor Falsafah - Sosiologi dan Antropologi
 MQA/FA6354
Ijazah Kedoktoran NA 0314 (Sociology and cultural studies ) 20/06/2013 NIL
203 Doktor Falsafah dalam Alam Bina
Nama Lama : Doktor Falsafah (Alam Bina)
 MQA/FA6560
Ijazah Kedoktoran NA 0731 (Architecture) 20/06/2013 NIL
204 Doktor Falsafah (Biosains)
 MQA/FA6614
Ijazah Kedoktoran NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) 20/06/2013 NIL
205 Doktor Falsafah (Bioteknologi)
 MQA/FA6612
Ijazah Kedoktoran NA 0512 (Biochemistry) 20/06/2013 NIL
206 Doktor Falsafah (Budaya Kerohanian Islam dan Masyarakat Semasa)
 MQA/FA6290
Ijazah Kedoktoran 94 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
207 Doktor Falsafah (Budaya Kerohanian Islam dan Masyarakat Semasa)
 MQA/FA6291
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
208 Doktor Falsafah (Ekonomi)
 MQA/FA6310
Ijazah Kedoktoran 80 0311 (Economics ) 20/06/2013 NIL
209 Doktor Falsafah (Falsafah, Etika dan Isu-isu Semasa
 MQA/FA6289
Ijazah Kedoktoran NA 0223 (Philosophy and ethics) 20/06/2013 NIL
210 Doktor Falsafah (Falsafah, Etika dan Isu-isu Semasa)
 MQA/FA6288
Ijazah Kedoktoran 94 0223 (Philosophy and ethics) 20/06/2013 NIL
211 Doktor Falsafah Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Fikah dan Usul Fikah)
Nama Lama : Doktor Falsafah (Fikah dan Usul Fikah)
 MQA/FA6360
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
212 Doktor Falsafah dalam Industri Halal
Nama Lama : Doktor Falsafah (Industri Halal)
 MQA/SWA04070
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) 29/08/2019 NIL
213 Doktor Falsafah (Isu-isu Dunia Islam)
 MQA/FA6292
Ijazah Kedoktoran 94 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
214 Doktor Falsafah (Isu-isu Dunia Islam)
 MQA/FA6293
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
215 Doktor Falsafah dalam Kejuruteraan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan)
 MQA/FA6579
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 20/06/2013 NIL
216 Doktor Falsafah (Pemikiran Islam)
 MQA/FA6280
Ijazah Kedoktoran 94 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
217 Doktor Falsafah (Pemikiran Islam)
 MQA/FA6281
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
218 Doktor Falsafah (Pendidikan)
 MQA/FA6268
Ijazah Kedoktoran 60 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
219 Doktor Falsafah (Pendidikan)
 MQA/FA6269
Ijazah Kedoktoran NA 0111 (Education science) 20/06/2013 NIL
220 Doktor Falsafah - Pengajian Bahasa Inggeris
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/FA6347
Ijazah Kedoktoran 100 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
221 Doktor Falsafah - Pengajian Bahasa Inggeris
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/FA6348
Ijazah Kedoktoran NA 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
222 Doktor Falsafah (Pengajian Kesusasteraan Arab)
 MQA/SWA11849
Ijazah Kedoktoran 80 0232 (Literature and linguistics) 26/06/2018 NIL
223 Doktor Falsafah (Pengajian Kesusasteraan Arab)
 MQA/SWA11848
Ijazah Kedoktoran NA 0232 (Literature and linguistics) 26/06/2018 NIL
224 Doktor Falsafah - Pengajian Kesusasteraan Inggeris
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajian Kesusasteraan Inggeris)
 MQA/FA6345
Ijazah Kedoktoran 100 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
225 Doktor Falsafah - Pengajian Kesusasteraan Inggeris
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajian Kesusasteraan Inggeris)
 MQA/FA6346
Ijazah Kedoktoran NA 0231 (Language acquisition ) 20/06/2013 NIL
226 Doktor Falsafah - Pengajian Linguistik Arab
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajian Linguistik Arab)
 MQA/FA6343
Ijazah Kedoktoran 100 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
227 Doktor Falsafah - Pengajian Linguistik Arab
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajian Linguistik Arab)
 MQA/FA6344
Ijazah Kedoktoran NA 0232 (Literature and linguistics) 20/06/2013 NIL
228 Doktor Falsafah Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Pengajian Qur'an dan Sunnah)
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajian Quran dan Sunnah)
 MQA/FA6362
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
229 Doktor Falsafah (Pentadbiran Perniagaan)
 MQA/FA6311
Ijazah Kedoktoran 80 0410 (Business and administration not further defined) 20/06/2013 NIL
230 Doktor Falsafah (Peradaban Islam dan lain-lain Peradaban)
 MQA/FA6286
Ijazah Kedoktoran 94 0221 (Religion and theology ) 20/06/2013 NIL
231 Doktor Falsafah (Peradaban Islam dan lain-lain Peradaban)
 MQA/FA6287
Ijazah Kedoktoran NA 0221 (Religion and theology ) 20/06/2013 NIL
232 Doktor Falsafah (Perakaunan)
 MQA/FA6309
Ijazah Kedoktoran 80 0411 (Accounting, auditing and taxation) 20/06/2013 NIL
233 Doktor Falsafah dalam Perbankan dan Kewangan Islam
Nama Lama : Doktor Falsafah (Perbankan dan Kewangan Islam)
 MQA/FA6272
Ijazah Kedoktoran NA 0413 (Islamic banking and finance ) 20/06/2013 NIL
234 Doktor Falsafah (Sains Bioperubatan)
 MQA/FA6615
Ijazah Kedoktoran NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) 20/06/2013 NIL
235 Doktor Falsafah (Sains Islam)
 MQA/FA6284
Ijazah Kedoktoran 94 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
236 Doktor Falsafah (Sains Islam)
 MQA/FA6285
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
237 Doktor Falsafah (Sains Kesihatan)
 MQA/FA6555
Ijazah Kedoktoran NA 0900 (Health and welfare not further defined) 20/06/2013 NIL
238 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/FA6589
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) 20/06/2013 NIL
239 Doktor Falsafah dalam Perpustakaan dan Sains Maklumat
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Perpustakaan dan Maklumat)
 MQA/FA6586
Ijazah Kedoktoran 60 0322 (Library, information and archival studies ) 20/06/2013 NIL
240 Doktor Falsafah dalam Perpustakaan dan Sains Maklumat
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Perpustakaan dan Maklumat)
 MQA/FA6587
Ijazah Kedoktoran NA 0322 (Library, information and archival studies ) 20/06/2013 NIL
241 Doktor Falsafah dalam Sains Teoritikal dan Pengkomputeran
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Teoritikal dan Pengkomputeran)
 MQA/FA6613
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) 20/06/2013 NIL
242 Doktor Falsafah (Tamadun Islam)
 MQA/FA6282
Ijazah Kedoktoran 94 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
243 Doktor Falsafah (Tamadun Islam)
 MQA/FA6283
Ijazah Kedoktoran NA 227 (History, philosophy and related subjects) 20/06/2013 NIL
244 Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6588
Ijazah Kedoktoran NA 0611 (Information technology and information system) 20/06/2013 NIL
245 Doktor Falsafah dalam Undang-undang
Nama Lama : Doktor Falsafah (Undang-undang)
 MQA/FA6297
Ijazah Kedoktoran NA 0421 (Law) 20/06/2013 NIL
246 Doktor Falsafah Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Usuluddin dan Perbandingan Agama)
Nama Lama : Doktor Falsafah (Usuluddin dan Perbandingan Agama)
 MQA/FA6364
Ijazah Kedoktoran NA 0221 (Religion and theology ) 20/06/2013 NIL
247 Doktor Falsafah dalam Fiqh dan Usul Fiqh
Nama Lama : Doktor Falsafah Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Fikah dan Usul Fikah)
 MQA/FA6359
Ijazah Kedoktoran 100 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
248 Doktor Falsafah dalam Pengajian Qur'an dan Sunnah
Nama Lama : Doktor Falsafah Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Pengajian Qur'an dan Sunnah)
 MQA/FA6361
Ijazah Kedoktoran 100 0224 (Islamic studies) 20/06/2013 NIL
249 Doktor Falsafah dalam Usuluddin dan Perbandingan Agama
Nama Lama : Doktor Falsafah Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Usuluddin dan Perbandingan Agama)
 MQA/FA6363
Ijazah Kedoktoran 100 0221 (Religion and theology ) 20/06/2013 NIL
250 Doktor Falsafah dalam Kejururawatan
Nama Lama : Doktor Falsafah Kejururawatan
 MQA/SWA05847
Ijazah Kedoktoran TB/NA 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 26/06/2020 NIL
251 Doktor Falsafah Sains Farmaseutikal (Amalan Farmasi)
 MQA/FA6605
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) 20/06/2013 NIL
252 Doktor Falsafah Sains Farmaseutikal (Farmakologi)
 MQA/FA6606
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) 20/06/2013 NIL
253 Doktor Falsafah Sains Farmaseutikal (Fisiologi)
 MQA/FA6607
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) 20/06/2013 NIL
254 Doktor Falsafah Sains Farmaseutikal (Kimia Farmaseutikal)
 MQA/FA6604
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) 20/06/2013 NIL
255 Doktor Falsafah Sains Farmaseutikal (Teknologi Farmaseutikal)
 MQA/FA6603
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) 20/06/2013 NIL
256 Doktor Falsafah Sains Kesihatan Bio-Tingkahlaku
 MQA/SWA04089
Ijazah Kedoktoran - 0910 (Health not further defined) 25/04/2019 NIL
257 Doktor Falsafah Sains Perubatan
 MQA/FA6594
Ijazah Kedoktoran 54 0912 (Medicine) 20/06/2013 NIL
258 Doktor Falsafah Sains Perubatan
 MQA/FA6595
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) 20/06/2013 NIL
259 Doktor Falsafah dalam Pemikiran dan Tamadun Islam
Nama Lama : Ijazah Doktor Falsafah (Pemikiran dan Tamadun Islam)
 MQA/SWA13850
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) 26/07/2019 NIL
260 Doktor Pentadbiran Perniagaan
Nama Lama : Ijazah Kedoktoran Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6240
Ijazah Kedoktoran 78 0414 (Management and administration ) 20/06/2013 NIL
261 Doktor Pentadbiran Perniagaan
Nama Lama : Ijazah Kedoktoran Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6241
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) 20/06/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak