Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Alamat : 1) 81310 Johor Bahru
Johor.

2) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Kuala Lumpur
Jalan Sultan Yahya Petra
54100 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 07-553 3333
No Faks : 07-556 1722
E-Mel : webmaster@utm.my
Laman Web : www.utm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Kejuruteraan Awam
 10684
Diploma 0716 (Civil engineering) 1972 1970
2 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 10688
Diploma 0712 (Electricity and energy) 1972 1970
3 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Mekatronik)
 10690
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 27/4/2001 1998
4 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan)
 10689
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 1972 1970
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 10692
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 04/03/1990 1991
6 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 10704
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 1972 1970
7 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Aeronautik)
 10703
Diploma 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 1972 1980
8 Diploma Pengurusan Harta Tanah
 10729
Diploma 0414 (Management and administration ) 05/05/2005 1982
9 Diploma Pengurusan Teknologi
 10750
Diploma 0414 (Management and administration ) 28/9/1995 1995
10 Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)
 10751
Diploma 0411 (Accounting, auditing and taxation) 25/1/2000 1998
11 Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah
 10731
Diploma 0731 (Architecture) 1996 1996
12 Diploma Sains Komputer (Multimedia)
 10747
Diploma 0613 (Computer Science) 25/1/2000 1998
13 Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)
 10746
Diploma 0613 (Computer Science) 28/10/2000 1996
14 Diploma Senibina
 10683
Diploma 0731 (Architecture) 1996 1996
15 Diploma Ukur Bahan
 10752
Diploma 0716 (Civil engineering) 1996 1996
16 Diploma Ukur Tanah
 10756
Diploma 0731 (Architecture) 1972 1970
17 Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
 10686
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) 1972 1972
18 Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam-Alam Sekitar)
 10685
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) 1995 1995
19 Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam-Pengurusan Pembinaan)
 10687
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) 1998 1995
20 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik- Telekomunikasi)
 10702
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 1994 2004
21 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik)
 10691
Sarjana Muda 0712 (Electricity and energy) 1972 2004
22 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Elektronik Perubatan)
 10696
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 1997 2004
23 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Elektronik)
 10693
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 1994 2004
24 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Kawalan Dan Instrumentasi)
 11517
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 28/09/1995 1996/1997
25 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Mekatronik)
 10694
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 1995 2004
26 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Mikroelektronik)
 10695
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 1996 2004
27 Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik)
 10757
Sarjana Muda 0731 (Architecture) 1995 1995
28 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia - Gas) / Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (Gas)
 10700
Sarjana Muda 0711 (Chemical engineering and processes) 1989 Jul-96
29 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia- Bioproses)
 10698
Sarjana Muda 0711 (Chemical engineering and processes) 1990 Jul-96
30 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
 10699
Sarjana Muda 0711 (Chemical engineering and processes) 1983 Jul-83
31 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia-Polimer)
 10697
Sarjana Muda 0711 (Chemical engineering and processes) 1989 Jul-96
32 Sarjana Muda Kejuruteraan (Komputer)
 10701
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 1994 2004
33 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal- Industri)
 10706
Sarjana Muda 0714 (Mechanics and metal trades ) 1997 1997
34 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal- Pembuatan)
 10707
Sarjana Muda 0714 (Mechanics and metal trades ) 1997 1997
35 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
 10705
Sarjana Muda 0714 (Mechanics and metal trades ) 1972 1972
36 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Aeronautik)
 10709
Sarjana Muda 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 1983 1983
37 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Automotif)
 10708
Sarjana Muda 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 1999 1999
38 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Bahan)
 11518
Sarjana Muda 0714 (Mechanics and metal trades ) 28/09/1995 1995/1996
39 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Teknologi Marin)
 10710
Sarjana Muda 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 1981 1981
40 Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
 10711
Sarjana Muda 0711 (Chemical engineering and processes) 1975 Jul-75
41 Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)
 10748
Sarjana Muda 0415 (Marketing and advertising ) 2000 2000
42 Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)
 10749
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 1987 1987
43 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah
 10730
Sarjana Muda 0731 (Architecture) 1/9/1976 1973
44 Sarjana Muda Sains (Biologi Industri)
 10732
Sarjana Muda 545 (Applied science) 1997 1997
45 Sarjana Muda Sains (Biologi)
 11494
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 13/07/2002 2002
46 Sarjana Muda Sains (Fizik Bahan)
 10743
Sarjana Muda 545 (Applied science) 1995 1998
47 Sarjana Muda Sains (Fizik Industri)
 10738
Sarjana Muda 545 (Applied science) 1987 1987
48 Sarjana Muda Sains (Fizik Kesihatan)
 10741
Sarjana Muda 545 (Applied science) 1995 1999
49 Sarjana Muda Sains (Fizik)
 10735
Sarjana Muda 0533 (Physics) 2002 2005
50 Sarjana Muda Sains (Geoinformatik)
 10755
Sarjana Muda 0731 (Architecture) 1995 1995
51 Sarjana Muda Sains (Kimia Industri)
 10739
Sarjana Muda 545 (Applied science) 1987 1987
52 Sarjana Muda Sains (Kimia)
 10736
Sarjana Muda 0531 (Chemistry) 2002 2005
53 Sarjana Muda Sains (Matematik Industri)
 10740
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 1987 1987
54 Sarjana Muda Sains (Matematik)
 10737
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 2002 2005
55 Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 10745
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 1997 1997
56 Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah)
 10728
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 1995 1995
57 Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)
 10744
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 1995 1995
58 Sarjana Muda Sains (Rekabentuk Industri)
 10734
Sarjana Muda 0212 (Fashion, interior and industrial design) 1997 1997
59 Sarjana Muda Sains (Remote Sensing)
 10742
Sarjana Muda 0731 (Architecture) 1997 1997
60 Sarjana Muda Sains (Sains Komputer)
 10733
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 2003 2002
61 Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
 10715
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 06/11/1988 1988
62 Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Kimia)
 10722
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 06/11/1988 1988
63 Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
 10723
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 06/11/1988 1988
64 Sarjana Muda Sains Komputer (Bioinformatik)
 11512
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 11/10/2005 2006/2007
65 Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
 11514
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 05/12/2006 2007/2008
66 Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Industri)
 11513
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 05/12/2006 2007/2008
67 Sarjana Muda Sains Komputer (Perisian Grafik Dan Multimedia)
 11516
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 05/12/2006 2007/2008
68 Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Dan Keselamatan Komputer)
 11515
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 05/12/2006 2007/2008
69 Sarjana Muda Sains Pembinaan
 10754
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) 15/7/1988 1989
70 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
 10716
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 14/05/1999 1997
71 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Biologi)
 10717
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 21/04/2000 1999
72 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)
 10727
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 28/09/1995 1999
73 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Kimia)
 10712
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 28/09/1995 1999
74 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)
 10718
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 28/09/1995 1999
75 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam)
 10725
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 14/05/1999 1997
76 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan)
 10724
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 14/05/1999 1997
77 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains)
 10713
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 28/09/1995 1999
78 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (TESL)
 10726
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 14/05/1999 1997
79 Sarjana Muda Senibina
 10682
Sarjana Muda 0731 (Architecture) 1972 1972
80 Sarjana Muda Senibina Landskap
 10681
Sarjana Muda 0731 (Architecture) 1992 1993
81 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)
 10721
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 28/09/1995 1995
82 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)
 10719
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 28/09/1995 1995
83 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)
 10720
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 28/09/1995 1995
84 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
 10714
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 25/09/1995 1995
85 Sarjana Muda Ukur Bahan
 10753
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) 1973 1973

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Program Asasi
 MQA/SWA13399
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 23/07/2019 NIL
2 Diploma Eksekutif Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 MQA/SWA0619
Diploma 90 1022 (Occupational health and safety) 27/09/2014 NIL
3 Diploma Eksekutif Pengurusan Perniagaan Kejuruteraan
 MQA/SWA12203
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 03/05/2018 NIL
4 Diploma Eksekutif Sistem Pembuatan
 MQA/SWA16815
Diploma 90 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 30/04/2018 NIL
5 Diploma Eksekutif Teknologi Pembuatan
 MQA/SWA16804
Diploma 90 720 (Health (broad programmes)) 02/05/2017 NIL
6 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/SWA11097
Diploma 91 0716 (Civil engineering) 02/08/2017 NIL
7 Diploma Kejuruteraan Elektrik
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 MQA/SWA11098
Diploma 91 0712 (Electricity and energy) 02/08/2017 NIL
8 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Mekatronik)
 MQA/SWA11099
Diploma 91 0713 (Electronics and automation ) 02/08/2017 NIL
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 MQA/SWA11100
Diploma 91 0713 (Electronics and automation ) 02/08/2017 NIL
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/SWA11101
Diploma 92 0714 (Mechanics and metal trades ) 05/06/2017 NIL
11 Diploma Pengurusan Harta Tanah
 MQA/SWA11102
Diploma 90 0734 (Surveying) 05/06/2017 NIL
12 Diploma Pengurusan Teknologi
 MQA/SWA11109
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 02/08/2017 NIL
13 Diploma Perakaunan
Nama Lama : Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)
 MQA/SWA11757
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 23/05/2018 NIL
14 Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah
 MQA/SWA11103
Diploma 91 0732 (Urban and Regional Planning) 05/06/2017 NIL
15 Diploma Sains Komputer (Multimedia)
 MQA/SWA11104
Diploma 90 0613 (Computer Science) 10/01/2016 NIL
16 Diploma Sains Komputer
Nama Lama : Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA11105
Diploma 90 0613 (Computer Science) 05/06/2017 NIL
17 Diploma Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam)
 MQA/SWA12137
Diploma 92 0114 (Educator training with subject specialisation ) 08/08/2017 NIL
18 Diploma Senibina
 MQA/SWA11106
Diploma 94 0731 (Architecture) 05/10/2016 NIL
19 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik Perhubungan (Marin)
 MQA/SWA11107
Diploma 96 0713 (Electronics and automation ) 11/11/2015 NIL
20 Diploma Teknologi Marin (Mekanikal)
 MQA/SWA11108
Diploma 95 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 11/11/2015 NIL
21 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA10072
Diploma 91 0734 (Surveying) 05/05/2021 04/05/2024
22 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA10072
Diploma 92 0734 (Surveying) 29/11/2017 28/02/2021
23 Diploma Ukur Tanah
 MQA/FA10028
Diploma 90 0734 (Surveying) 01/03/2018 28/02/2021
24 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
 MQA/SWA0620
Sarjana Muda 137 0411 (Accounting, auditing and taxation) 10/09/2013 NIL
25 Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
 MQA/FA11074
Sarjana Muda 135 0716 (Civil engineering) 01/01/2009 31/12/2018
26 Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
 MQA/FA11074
Sarjana Muda 135 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 31/12/2024
27 Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
 MQA/FA11730
Sarjana Muda 137 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 31/12/2024
28 Sarjana Muda Kejuruteraan (Bio-Perubatan)
 MQA/FA8453
Sarjana Muda 137 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2021
29 Sarjana Muda Kejuruteraan (Bio-Perubatan)
 MQA/FA11728
Sarjana Muda 137 0700 (Engineering, manufacturing and construction not further defined) 01/01/2018 31/12/2020
30 Sarjana Muda Kejuruteraan (Bio-Perubatan)
 MQA/FA8453
Sarjana Muda 137 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2014 31/12/2018
31 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik - Elektronik)
 MQA/FA11948
Sarjana Muda 136 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2021 31/12/2023
32 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik)
 MQA/FA11505
Sarjana Muda 136 0712 (Electricity and energy) 01/01/2014 31/12/2023
33 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik)
 MQA/FA11077
Sarjana Muda 136 0712 (Electricity and energy) 01/01/2009 31/12/2018
34 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik)
 MQA/FA11077
Sarjana Muda 136-137 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 31/12/2024
35 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Elektronik Perubatan)
 MQA/FA11076
Sarjana Muda 129 0700 (Engineering, manufacturing and construction not further defined) 01/01/2009 31/12/2016
36 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Elektronik)
 MQA/FA11078
Sarjana Muda 136 0712 (Electricity and energy) 01/01/2009 31/12/2018
37 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Elektronik)
 MQA/FA11078
Sarjana Muda 136-137 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 31/12/2024
38 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Kawalan & Instrumentasi)
 MQA/FA11075
Sarjana Muda 136 0712 (Electricity and energy) 01/01/2009 31/12/2016
39 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Mekatronik)
 MQA/FA11081
Sarjana Muda 135-138 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2019 31/12/2024
40 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Mekatronik)
 MQA/FA11081
Sarjana Muda 138 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2009 31/12/2018
41 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Mikroelektronik)
 MQA/FA11079
Sarjana Muda 126 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2009 31/12/2014
42 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Telekomunikasi)
 MQA/FA11080
Sarjana Muda 126 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2009 31/12/2016
43 Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik) dengan Kepujian
 MQA/FA13412
Sarjana Muda 133 0734 (Surveying) 12/02/2022 11/02/2027
44 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
 MQA/FA11727
Sarjana Muda 135 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2014 31/12/2024
45 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
 MQA/FA11082
Sarjana Muda 139 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2018 31/12/2023
46 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
 MQA/FA11082
Sarjana Muda 138 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2009 31/12/2017
47 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia-Bioproses)
 MQA/FA11083
Sarjana Muda 134 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2009 31/12/2017
48 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia-Bioproses)
 MQA/FA11083
Sarjana Muda 138 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2018 31/12/2020
49 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia-Gas)
 MQA/FA11084
Sarjana Muda 136 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2014 31/12/2018
50 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia-Gas)
 MQA/FA11084
Sarjana Muda 136 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2019 31/12/2024
51 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia-Polimer)
 MQA/FA11085
Sarjana Muda 137 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2009 31/12/2014
52 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/FA11087
Sarjana Muda 124 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2009 31/12/2018
53 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/FA11087
Sarjana Muda 137 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2018 31/12/2023
54 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/FA11506
Sarjana Muda 137 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2014 31/12/2023
55 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Aeronautik)
 MQA/FA11088
Sarjana Muda 137 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2018 31/12/2023
56 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Aeronautik)
 MQA/FA11088
Sarjana Muda 124 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2009 31/12/2018
57 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Automotif)
 MQA/FA11089
Sarjana Muda 137 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2009 31/12/2017
58 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Automotif)
 MQA/FA11089
Sarjana Muda 137 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2018 31/12/2023
59 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Bahan)
 MQA/FA11090
Sarjana Muda 137 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2018 31/12/2023
60 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Bahan)
 MQA/FA11090
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2009 31/12/2017
61 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Industri)
 MQA/FA11091
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2009 31/12/2017
62 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Industri)
 MQA/FA11091
Sarjana Muda 137 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2018 31/12/2023
63 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Pembuatan)
 MQA/FA11092
Sarjana Muda 124 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2009 31/12/2017
64 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Pembuatan)
 MQA/FA11092
Sarjana Muda 137 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2018 31/12/2023
65 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Teknologi Marin)
 MQA/FA11093
Sarjana Muda 134 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2009 31/12/2018
66 Sarjana Muda Kejuruteraan (Nuklear)
 MQA/FA7209
Sarjana Muda 135-137 0712 (Electricity and energy) 01/01/2016 31/12/2019
67 Sarjana Muda Kejuruteraan (Nuklear)
 MQA/FA7209
Sarjana Muda 135 0712 (Electricity and energy) 01/01/2020 31/12/2025
68 Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
 MQA/FA11086
Sarjana Muda 138 0724 (Mining and extraction) 01/01/2019 31/12/2024
69 Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
 MQA/FA11086
Sarjana Muda 134 0724 (Mining and extraction) 01/01/2009 31/12/2018
70 Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
 MQA/FA11729
Sarjana Muda 135 0724 (Mining and extraction) 01/01/2019 31/12/2024
71 Sarjana Muda Kejuruteraan (Senibina Kapal dan Kejuruteraan Luar Pantai)
 MQA/FA11094
Sarjana Muda 137 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2015 31/12/2019
72 Sarjana Muda Kejuruteraan (Senibina Kapal dan Kejuruteraan Luar Pantai)
 MQA/FA11094
Sarjana Muda 140 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2020 31/12/2025
73 Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
 MQA/FA11082
Sarjana Muda 139 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2024 31/12/2029
74 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Aeronautik) dengan Kepujian
 MQA/FA11088
Sarjana Muda 137 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2024 31/12/2029
75 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) dengan Kepujian
 MQA/FA11089
Sarjana Muda 137 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2024 31/12/2026
76 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA11091
Sarjana Muda 137 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2024 31/12/2029
77 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA11092
Sarjana Muda 137 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2024 31/12/2026
78 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA11087
Sarjana Muda 137 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2024 31/12/2029
79 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Kejituan dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Kejituan
 MQA/FA8747
Sarjana Muda 136 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2022 31/12/2027
80 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Kejituan
 MQA/FA8747
Sarjana Muda 138 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2015 31/12/2021
81 Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum dengan Kepujian
 MQA/FA11086
Sarjana Muda 135 0724 (Mining and extraction) 01/01/2024 31/12/2027
82 Sarjana Muda Kejuruteraan Proses Kimia
 MQA/FA9197
Sarjana Muda 135 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2017 31/12/2022
83 Sarjana Muda Kejuruteraan Proses Kimia dengan Kepujian
 MQA/FA9197
Sarjana Muda 135 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2023 31/12/2028
84 Sarjana Muda Kejuruteraan Sistem Elektronik dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan Sistem Elektronik
 MQA/FA8748
Sarjana Muda 136 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2022 31/12/2027
85 Sarjana Muda Kejuruteraan Sistem Elektronik
 MQA/FA8748
Sarjana Muda 137 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2015 31/12/2021
86 Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/SWA0778
Sarjana Muda 125 0113 (Educator training without subject specialization) 16/06/2015 NIL
87 Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)
 MQA/SWA0777
Sarjana Muda 127 0414 (Management and administration ) 14/06/2016 NIL
88 Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)
 MQA/SWA0775
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 14/06/2015 NIL
89 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah
 MQA/FA14060
Sarjana Muda 133 0732 (Urban and Regional Planning) 01/01/2003 31/12/2022
90 Sarjana Muda Psikologi dengan Pembangunan Sumber Manusia
Nama Lama : Sarjana Muda Psikologi (Psikologi Industri dan Organisasi)
 MQA/SWA0233
Sarjana Muda 128 0313 (Psychology ) 01/10/2014 NIL
91 Sarjana Muda Sains (Biologi Industri)
 MQA/SWA0785
Sarjana Muda 129 0511 (Biology ) 16/06/2015 NIL
92 Sarjana Muda Sains (Biologi)
 MQA/SWA0786
Sarjana Muda 129 0511 (Biology ) 16/06/2015 NIL
93 Sarjana Muda Sains (Fizik Industri)
 MQA/SWA0763
Sarjana Muda 129 0533 (Physics) 21/06/2015 NIL
94 Sarjana Muda Sains (Fizik)
 MQA/SWA0766
Sarjana Muda 129 0533 (Physics) 14/06/2015 NIL
95 Sarjana Muda Sains (Geoinformatik)
 MQA/SWA0774
Sarjana Muda 128 0532 (Earth sciences) 16/06/2015 NIL
96 Sarjana Muda Sains (Kimia Industri)
 MQA/SWA0764
Sarjana Muda 128 0531 (Chemistry) 10/08/2015 NIL
97 Sarjana Muda Sains (Kimia)
 MQA/SWA0767
Sarjana Muda 128 0531 (Chemistry) 14/06/2015 NIL
98 Sarjana Muda Sains (Matematik Industri)
 MQA/SWA0765
Sarjana Muda 129 0541 (Mathematics) 09/06/2015 NIL
99 Sarjana Muda Sains (Matematik)
 MQA/SWA0768
Sarjana Muda 126 0541 (Mathematics) 09/06/2015 NIL
100 Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/SWA0776
Sarjana Muda 131 0414 (Management and administration ) 14/06/2015 NIL
101 Sarjana Muda Sains (Pengurusan Ekuin)
 MQA/SWA14604
Sarjana Muda 126 0811 (Crop and livestock production) 10/07/2018 NIL
102 Sarjana Muda Sains (Rekabentuk Industri)
 MQA/SWA14053
Sarjana Muda 137 0212 (Fashion, interior and industrial design) 29/04/2020 NIL
103 Sarjana Muda Sains Komputer (Bioinformatik)
 MQA/SWA0769
Sarjana Muda 128 0613 (Computer Science) 14/06/2015 NIL
104 Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/SWA0770
Sarjana Muda 128 0613 (Computer Science) 14/06/2015 NIL
105 Sarjana Muda Sains Komputer (Perisian Grafik dan Multimedia)
 MQA/SWA0772
Sarjana Muda 128 0613 (Computer Science) 16/06/2015 NIL
106 Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian dan Keselamatan Komputer)
 MQA/SWA0771
Sarjana Muda 128 0613 (Computer Science) 14/06/2015 NIL
107 Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Data)
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Pangkalan Data)
 MQA/SWA0648
Sarjana Muda 128 0613 (Computer Science) 04/12/2013 NIL
108 Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Pengkalan Data)
 MQA/SWA0773
Sarjana Muda 128 0613 (Computer Science) 15/06/2015 NIL
109 Sarjana Muda Sains Senibina
 MQA/FA11073
Sarjana Muda 120 0731 (Architecture) 01/07/2015 30/06/2021
110 Sarjana Muda Sains Senibina Dengan Kepujian
 MQA/FA11073
Sarjana Muda 120 0731 (Architecture) 28/09/2021 27/09/2026
111 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)
 MQA/SWA12400
Sarjana Muda 132 0114 (Educator training with subject specialisation ) 24/10/2017 NIL
112 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Kimia)
 MQA/SWA12399
Sarjana Muda 132 0114 (Educator training with subject specialisation ) 24/10/2017 NIL
113 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)
 MQA/SWA12397
Sarjana Muda 132 0114 (Educator training with subject specialisation ) 24/10/2017 NIL
114 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA0779
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 16/06/2015 NIL
115 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam)
 MQA/SWA12398
Sarjana Muda 131 0114 (Educator training with subject specialisation ) 24/10/2017 NIL
116 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan)
 MQA/SWA0781
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 21/06/2015 NIL
117 Sarjana Muda Senibina Landskap
 MQA/SWA13400
Sarjana Muda 132 0731 (Architecture) 05/06/2017 NIL
118 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Binaan Bangunan)
 MQA/SWA0780
Sarjana Muda 130 0733 (Building and Construction) 16/06/2015 NIL
119 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Elektrik dan Elektronik)
 MQA/SWA0782
Sarjana Muda 130 0713 (Electronics and automation ) 09/06/2015 NIL
120 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/SWA0783
Sarjana Muda 131 0714 (Mechanics and metal trades ) 16/06/2015 NIL
121 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
 MQA/SWA0784
Sarjana Muda 131 0188 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education) 14/06/2015 NIL
122 Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik)
Nama Lama : Sarjana Muda Ukur (Tanah)
 MQA/FA13412
Sarjana Muda 130 0734 (Surveying) 12/02/2004 11/02/2022
123 Sarjana Muda Ukur Bahan
 MQA/FA13413
Sarjana Muda 131 0734 (Surveying) 05/10/2014 03/01/2020
124 Sarjana Muda Ukur Bahan dengan Kepujian
 MQA/FA13413
Sarjana Muda 131 0734 (Surveying) 04/01/2020 22/01/2025
125 Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
Nama Lama :
 MQA/SWA0476
Sarjana 40 0111 (Education science) 04/12/2013 NIL
126 Sarjana Sains Pengkhususan : Matematik
Nama Lama : Ijazah Sarjana (Matematik)
 MQA/SWA0308
Sarjana 42 0541 (Mathematics) 23/09/2013 NIL
127 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Matematik
Nama Lama : Ijazah Sarjana (Matematik)
 MQA/SWA0311
Sarjana NA 0541 (Mathematics) 23/09/2013 NIL
128 Ijazah Sarjana Eksekutif Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 MQA/SWA0367
Sarjana 40 1022 (Occupational health and safety) 26/03/2011 NIL
129 Ijazah Sarjana Falsafah (Teknologi Rehabilitasi)
 MQA/SWA0352
Sarjana NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) 01/01/2012 NIL
130 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Alam Sekitar
 MQA/SWA0361
Sarjana 42 0717 (Environmental protection technology) 26/03/2011 NIL
131 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Alam Sekitar
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Alam Sekitar)
 MQA/SWA0271
Sarjana NA 0717 (Environmental protection technology) 23/09/2013 NIL
132 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Awam-Pengangkutan dan Jalanraya)
 MQA/SWA0250
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) 01/10/2010 NIL
133 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Awam-Pengangkutan dan Jalanraya)
 MQA/SWA0253
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) 01/07/2010 NIL
134 Sarjana Kejuruteraan (Pengurusan Alam Sekitar)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Awam-Pengurusan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0251
Sarjana 40 0717 (Environmental protection technology) 27/03/2010 NIL
135 Sarjana Kejuruteraan Pengkhususan : Bioproses
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Bioproses)
 MQA/SWA0269
Sarjana 42 0711 (Chemical engineering and processes) 06/07/2011 NIL
136 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Bioproses
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Bioproses)
 MQA/SWA0270
Sarjana NA 0711 (Chemical engineering and processes) 23/09/2013 NIL
137 Sarjana Kejuruteraan (Mekatronik dan Kawalan Automatik)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Elektrik - Mekatronik dan Kawalan Automatik)
 MQA/SWA0257
Sarjana 41 0713 (Electronics and automation ) 15/08/2009 NIL
138 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Gas
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Gas)
 MQA/SWA0279
Sarjana NA 0711 (Chemical engineering and processes) 23/09/2013 NIL
139 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kimia)
 MQA/SWA0267
Sarjana 42 0711 (Chemical engineering and processes) 23/09/2013 NIL
140 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Kimia
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kimia)
 MQA/SWA0268
Sarjana NA 0711 (Chemical engineering and processes) 23/09/2013 NIL
141 Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/SWA0260
Sarjana 40 0714 (Mechanics and metal trades ) 27/03/2010 NIL
142 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/SWA0261
Sarjana 40 0714 (Mechanics and metal trades ) 27/03/2011 NIL
143 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Mekanikal
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/SWA0259
Sarjana NA 0714 (Mechanics and metal trades ) 10/09/2013 NIL
144 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Pembinaan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Pembinaan)
 MQA/SWA0255
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) 01/12/2010 NIL
145 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Petroleum
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Petroleum)
 MQA/SWA0277
Sarjana NA 0724 (Mining and extraction) 23/09/2013 NIL
146 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Polimer
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Polimer)
 MQA/SWA0272
Sarjana NA 0714 (Mechanics and metal trades ) 23/09/2013 NIL
147 Sarjana Kejuruteraan (Struktur)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan Awam (Awam-Struktur)
 MQA/SWA0249
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) 01/10/2010 NIL
148 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Bioperubatan
 MQA/SWA0350
Sarjana NA 0713 (Electronics and automation ) 06/07/2012 NIL
149 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Perisian
 MQA/SWA0366
Sarjana 45 0612 (Software engineering) 26/03/2011 NIL
150 Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0334
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
151 Sarjana Pendidikan Pengkhususan : Bimbingan dan Kaunseling
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0318
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
152 Sarjana Pendidikan Pengkhususan : Pendidikan Fizik
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/SWA0320
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
153 Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/SWA0336
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
154 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Pendidikan Fizik
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/SWA0329
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
155 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/SWA0337
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
156 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Kimia
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/SWA0330
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
157 Sarjana Pendidikan Pengkhususan : Pendidikan Kimia
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/SWA0321
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
158 Sarjana Pendidikan Pengkhususan : Pendidikan Matematik
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/SWA0322
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
159 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Pendidikan Matematik
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/SWA0331
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
160 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/SWA0338
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
161 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan dan Pembangunan)
 MQA/SWA0335
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
162 Sarjana Pendidikan Pengkhususan : Pendidikan dan Pembangunan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan dan Pembangunan)
 MQA/SWA0319
Sarjana 40 0111 (Education science) 23/09/2013 NIL
163 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Pendidikan dan Pembangunan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan dan Pembangunan)
 MQA/SWA0327
Sarjana NA 0111 (Education science) 23/09/2013 NIL
164 Sarjana Pendidikan Pengkhususan : Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA0324
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
165 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA0332
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
166 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA0340
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
167 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)
 MQA/SWA0333
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
168 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)
 MQA/SWA0325
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
169 Sarjana Pendidikan Pengkhususan Pengurusan dan Pentadbiran
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pentadbiran)
 MQA/SWA0317
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
170 Sarjana Pendidikan Pengkhususan : Psikologi Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0316
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
171 Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0315
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
172 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Psikologi Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0328
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
173 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Teknologi Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA0314
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
174 Sarjana Pendidikan Pengkhususan : Teknologi Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA0323
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
175 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA0339
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
176 Ijazah Sarjana Pengurusan (Teknologi)
 MQA/SWA0300
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) 27/03/2010 NIL
177 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan (Teknologi)
 MQA/SWA0299
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 27/03/2010 NIL
178 Ijazah Sarjana Pengurusan Aset dan Fasiliti
 MQA/SWA0285
Sarjana 46 0414 (Management and administration ) 23/09/2013 NIL
179 Ijazah Sarjana Pengurusan Projek
 MQA/SWA0252
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) 01/07/2010 NIL
180 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0365
Sarjana 46 0414 (Management and administration ) 10/09/2013 NIL
181 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Penjagaan Kesihatan)
 MQA/SWA0364
Sarjana 48 0414 (Management and administration ) 25/09/2010 NIL
182 Sarjana Sains Pengkhususan : Bioteknologi
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/SWA0351
Sarjana 42 0512 (Biochemistry) 27/03/2010 NIL
183 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Fizik
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/SWA0305
Sarjana NA 0533 (Physics) 23/09/2013 NIL
184 Sarjana Sains Pengkhususan : Fizik
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/SWA0306
Sarjana 42 0533 (Physics) 22/03/2008 NIL
185 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Geoinformatik
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Geoinformatik)
 MQA/SWA0289
Sarjana NA 0734 (Surveying) 23/09/2013 NIL
186 Ijazah Sarjana Sains (Harta Tanah)
 MQA/SWA0283
Sarjana 45 0734 (Surveying) 23/09/2013 NIL
187 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Harta Tanah
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Harta Tanah)
 MQA/SWA0293
Sarjana NA 0734 (Surveying) 23/09/2013 NIL
188 Ijazah Sarjana Sains (Harta Tanah)
 MQA/SWA0294
Sarjana 40 0734 (Surveying) 23/09/2013 NIL
189 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Hidrografi
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Hidrografi)
 MQA/SWA0291
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) 23/09/2013 NIL
190 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Geomatik)
 MQA/SWA0295
Sarjana 40 0734 (Surveying) 23/09/2013 NIL
191 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Geomatik
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Geomatik)
 MQA/SWA0282
Sarjana NA 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 23/09/2013 NIL
192 Sarjana Kejuruteraan Petroleum
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Petroleum)
 MQA/SWA0276
Sarjana 40 0724 (Mining and extraction) 18/09/2012 NIL
193 Ijazah Sarjana Sains (Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0264
Sarjana 40 0521 (Environmental sciences ) 18/09/2011 NIL
194 Sarjana Sains Pengkhususan : Kimia
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/SWA0307
Sarjana 42 0531 (Chemistry) 23/09/2013 NIL
195 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Kimia
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/SWA0310
Sarjana NA 0531 (Chemistry) 23/09/2013 NIL
196 Sarjana Sains Pengkhususan : Matematik Kejuruteraan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Matematik Kejuruteraan)
 MQA/SWA0309
Sarjana 42 0541 (Mathematics) 15/08/2009 NIL
197 Ijazah Sarjana Sains (Navigasi Satelit)
 MQA/SWA0292
Sarjana NA 1041 (Transport services ) 23/09/2013 NIL
198 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Pembangunan Sumber Manusia
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/SWA0297
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 01/08/2007 NIL
199 Sarjana Pembangunan Sumber Manusia
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/SWA0298
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 07/03/2012 NIL
200 Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/SWA0301
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) 28/03/2009 NIL
201 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Kontrak Pembinaan)
 MQA/SWA0235
Sarjana 41 0733 (Building and Construction) 18/08/2007 NIL
202 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Loji Proses)
 MQA/SWA0265
Sarjana 40 0711 (Chemical engineering and processes) 28/03/2009 NIL
203 Sarjana Kejuruteraan (Pengurusan Pembinaan)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pembinaan)
 MQA/SWA0254
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) 01/07/2010 NIL
204 Ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)
 MQA/SWA0286
Sarjana 40 0734 (Surveying) 23/09/2013 NIL
205 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Perancangan Bandar dan Wilayah
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Perancangan Bandar dan Wilayah)
 MQA/SWA0236
Sarjana NA 0732 (Urban and Regional Planning) 10/04/2012 NIL
206 Ijazah Sarjana Sains (Perancangan Bandar dan Wilayah)
 MQA/SWA0240
Sarjana 50 0732 (Urban and Regional Planning) 18/08/2007 NIL
207 Ijazah Sarjana Sains (Perancangan Pelancongan)
 MQA/SWA0234
Sarjana 41 0732 (Urban and Regional Planning) 13/03/2013 NIL
208 Ijazah Sarjana Sains (Perancangan Pengangkutan)
 MQA/SWA0238
Sarjana 41 1041 (Transport services ) 07/03/2012 NIL
209 Ijazah Sarjana Sains (Perancangan Pengangkutan)
 MQA/SWA0245
Sarjana NA 0732 (Urban and Regional Planning) 23/09/2013 NIL
210 Ijazah Sarjana Sains (Rekabentuk Bandar)
 MQA/SWA0247
Sarjana 40 0731 (Architecture) 07/03/2012 NIL
211 Ijazah Sarjana Sains (Remote Sensing)
 MQA/SWA0284
Sarjana 40 0734 (Surveying) 23/09/2013 NIL
212 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Remote Sensing
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Remote Sensing)
 MQA/SWA0290
Sarjana NA 0734 (Surveying) 23/09/2013 NIL
213 Sarjana Sains Pengkhususan : Sains Forensik
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Sains Forensik)
 MQA/SWA0304
Sarjana 42 0531 (Chemistry) 15/08/2009 NIL
214 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Herba)
 MQA/SWA0266
Sarjana 40 0811 (Crop and livestock production) 13/03/2013 NIL
215 Sarjana Sains Pengkhususan : Teknologi Polimer
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Polimer)
 MQA/SWA0262
Sarjana 42 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 26/03/2011 NIL
216 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Ukur Bahan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Ukur Bahan)
 MQA/SWA0241
Sarjana NA 0734 (Surveying) 01/01/2011 NIL
217 Ijazah Sarjana Senibina
 MQA/SWA0239
Sarjana 72 0731 (Architecture) 10/09/2013 NIL
218 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Senibina
Nama Lama : Ijazah Sarjana Senibina
 MQA/SWA0246
Sarjana NA 0731 (Architecture) 09/08/2003 NIL
219 Master in Engineering (Civil-Structures)
 MQA/SWA0248
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) 01/07/2010 NIL
220 Sarjana Bahasa dalam Komunikasi dan Budaya DigitalĀ 
 MQA/SWA11110
Sarjana 45 0288 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts and humanities ) 27/02/2019 NIL
221 Sarjana Eksekutif Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0450
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) 04/12/2013 NIL
222 Sarjana Falsafah
 MQA/SWA0790
Sarjana NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) 07/04/2016 NIL
223 Sarjana Falsafah
 MQA/SWA0810
Sarjana NA 0700 (Engineering, manufacturing and construction not further defined) 18/01/2016 NIL
224 Sarjana Falsafah (Pengajian Polisi)
 MQA/SWA11759
Sarjana NA 0312 (Political sciences and public policy) 06/12/2017 NIL
225 Sarjana Falsafah (Sains Halal)
 MQA/SWA0448
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 24/05/2014 NIL
226 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Perisian
 MQA/SWA15010
Sarjana 45 0613 (Computer Science) 04/12/2013 NIL
227 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Pendidikan Teknik dan Vokasional
 MQA/SWA15011
Sarjana 45 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/12/2013 NIL
228 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan: Pengurusan Fasiliti
 MQA/SWA16322
Sarjana NA 0734 (Surveying) 04/12/2013 NIL
229 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Alam Sekitar
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Alam Sekitar)
 MQA/SWA0492
Sarjana NA 0717 (Environmental protection technology) 04/12/2013 NIL
230 Sarjana Kejuruteraan (Geoteknik)
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Awam - Geoteknik)
 MQA/SWA0498
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
231 Sarjana Kejuruteraan (Awam - Hidraul dan Hidrologi)
 MQA/SWA0490
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
232 Sarjana Kejuruteraan (Awam)
 MQA/SWA0489
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
233 Sarjana Kejuruteraan (Awam-Geoteknik)
 MQA/SWA0488
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
234 Sarjana Kejuruteraan (Elektrik - Elektronik dan Telekomunikasi)
 MQA/SWA0446
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) 04/12/2013 NIL
235 Sarjana Kejuruteraan (Elektrik Kuasa)
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Elektrik - Kuasa)
 MQA/SWA0457
Sarjana NA 0712 (Electricity and energy) 04/12/2013 NIL
236 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Elektrik
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Elektrik)
 MQA/SWA0459
Sarjana NA 0712 (Electricity and energy) 04/12/2013 NIL
237 Sarjana Kejuruteraan (Hidraul dan Hidrologi)
 MQA/SWA16898
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
238 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Hidraul
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Hidraul)
 MQA/SWA0496
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
239 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Hidrologi dan Sumber Air
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Hidrologi dan Sumber Air)
 MQA/SWA0494
Sarjana 46 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
240 Sarjana Kejuruteraan (Hidrologi dan Sumber Air)
 MQA/SWA0641
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
241 Sarjana Kejuruteraan (Jalan Raya dan Lalu Lintas)
 MQA/SWA16897
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
242 Sarjana Sains (Kejuruteraan Industri)
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Industri)
 MQA/SWA0452
Sarjana 40 0714 (Mechanics and metal trades ) 04/12/2013 NIL
243 Sarjana Kejuruteraan (Komputer dan Sistem Mikroelektronik)
 MQA/SWA16887
Sarjana 43 0713 (Electronics and automation ) 04/12/2013 NIL
244 Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal-Teknologi Marin)
 MQA/SWA16896
Sarjana NA 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 04/12/2013 NIL
245 Sarjana Sains (Teknologi Pembuatan Termaju)
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal-Teknologi Pembuatan Termaju)
 MQA/SWA15009
Sarjana 40 0714 (Mechanics and metal trades ) 04/12/2013 NIL
246 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Pantai dan Maritim
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Pantai dan Maritim)
 MQA/SWA0491
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
247 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Pengangkutan
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Pengangkutan)
 MQA/SWA0495
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
248 Sarjana Kejuruteraan (Sistem Elektronik)
 MQA/SWA11762
Sarjana 42 0713 (Electronics and automation ) 07/09/2017 NIL
249 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Struktur dan Bahan
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Struktur dan Bahan)
 MQA/SWA0493
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
250 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Struktur
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan (Struktur)
 MQA/SWA0640
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
251 Sarjana Kejuruteraan dan Pengurusan Gas
 MQA/SWA12860
Sarjana 46 0711 (Chemical engineering and processes) 07/10/2018 NIL
252 Sarjana Kejuruteraan Forensik
 MQA/SWA12136
Sarjana 45 0719 (Engineering and engineering trades not elsewhere classified ) 13/12/2017 NIL
253 Sarjana Kejuruteraan Komunikasi Wayarless dan Rangkaian
 MQA/SWA15008
Sarjana 43 0713 (Electronics and automation ) 30/03/2022 NIL
254 Sarjana Kelestarian dan Sains Sekitaran
 MQA/SWA14606
Sarjana 46 0521 (Environmental sciences ) 09/07/2020 NIL
255 Sarjana Komputeran Inovatif
 MQA/SWA15442
Sarjana 45 0613 (Computer Science) 25/01/2023 NIL
256 Sarjana Pendidikan
 MQA/SWA0349
Sarjana 45 0110 (Education not further defined) 23/09/2013 NIL
257 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Bimbingan dan Kaunseling dalam Pendidikan
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0326
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
258 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Kurikulum dan Pengajaran
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/SWA0472
Sarjana NA 0111 (Education science) 04/12/2013 NIL
259 Sarjana Pendidikan Pengkhususan : Kurikulum dan Pengajaran
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/SWA0473
Sarjana 40 0111 (Education science) 04/12/2013 NIL
260 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Teknik dan Vokasional)
 MQA/SWA0475
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/12/2013 NIL
261 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pengukuran dan Penilaian)
 MQA/SWA0474
Sarjana NA 0111 (Education science) 04/12/2013 NIL
262 Sarjana Pendidikan Pengkhususan : Pengukuran dan Penilaian
Nama Lama : Sarjana Pendidikan (Pengukuran dan Penilaian)
 MQA/SWA0477
Sarjana 40 0111 (Education science) 04/12/2013 NIL
263 Sarjana Pendidikan (Pengukuran dan Penilaian)
 MQA/SWA0478
Sarjana 40 0111 (Education science) 04/12/2013 NIL
264 Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA13859
Sarjana 45 0114 (Educator training with subject specialisation ) 30/03/2022 NIL
265 Sarjana Pendidikan Pengkhususan: Pendidikan Teknik dan Vokasional
 MQA/SWA16901
Sarjana 45 0111 (Education science) 04/12/2013 NIL
266 Sarjana Pengurusan Pengkhususan: Pengurusan Teknologi
Nama Lama : Sarjana Pengurusan (Teknologi)
 MQA/SWA0454
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 10/09/2013 NIL
267 Sarjana Pengurusan Risiko Bencana
 MQA/SWA12124
Sarjana 42 0521 (Environmental sciences ) 08/08/2018 NIL
268 Sarjana Pengurusan Teknologi dan Inovasi
 MQA/SWA11761
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) 07/09/2017 NIL
269 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan-Tekno)
 MQA/SWA0447
Sarjana 48 0414 (Management and administration ) 04/12/2013 NIL
270 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Strategik)
 MQA/SWA0363
Sarjana 48 0414 (Management and administration ) 23/09/2013 NIL
271 Sarjana Polisi Sains, Teknologi dan Inovasi
 MQA/SWA11760
Sarjana 45 0312 (Political sciences and public policy) 06/12/2017 NIL
272 Sarjana Sains (Analitik dan Kepintaran Perniagaan)
 MQA/SWA12202
Sarjana 45 0613 (Computer Science) 23/04/2018 NIL
273 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan Biosains
Nama Lama : Sarjana Sains (Biosains)
 MQA/SWA0353
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) 23/09/2013 NIL
274 Sarjana Sains (Geoinformatik)
 MQA/SWA0461
Sarjana 40 0734 (Surveying) 04/12/2013 NIL
275 Sarjana Sains (Informatik)
 MQA/SWA11095
Sarjana 45 0613 (Computer Science) 28/04/2016 NIL
276 Sarjana Sains (Infrastruktur Lestari)
 MQA/SWA11112
Sarjana 46 0716 (Civil engineering) 23/07/2019 NIL
277 Sarjana Sains (Jaminan Maklumat)
 MQA/SWA0445
Sarjana 45 0611 (Information technology and information system) 12/02/2014 NIL
278 Sarjana Sains (Kejuruteraan Aeronautik)
 MQA/SWA12861
Sarjana 40 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 04/07/2018 NIL
279 Sarjana Sains (Kejuruteraan Automotif)
 MQA/SWA12862
Sarjana 40 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 04/07/2018 NIL
280 Sarjana Sains (Kejuruteraan Bahan)
 MQA/SWA16900
Sarjana 40 0714 (Mechanics and metal trades ) 04/12/2013 NIL
281 Sarjana Sains (Kejuruteraan Bioperubatan)
 MQA/SWA15014
Sarjana 45 0713 (Electronics and automation ) 04/12/2013 NIL
282 Sarjana Sains (Kejuruteraan Kapal dan Luar Pantai)
 MQA/SWA16884
Sarjana 40 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 04/12/2013 NIL
283 Sarjana Sains (Kejuruteraan Sistem Komputer)
 MQA/SWA0444
Sarjana 45 0613 (Computer Science) 06/08/2014 NIL
284 Sarjana Sains (Kejuruteraan Sistem)
 MQA/SWA11643
Sarjana 46 0713 (Electronics and automation ) 29/09/2016 NIL
285 Sarjana Keselamatan Siber
Nama Lama : Sarjana Sains (Keselamatan Maklumat)
 MQA/SWA12299
Sarjana 45 0614 (Computer Use) 23/09/2013 NIL
286 Sarjana Sains (Keusahawanan Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA0358
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) 23/09/2013 NIL
287 Sarjana Sains (Pendidikan Kejuruteraan)
 MQA/SWA11113
Sarjana 46 0111 (Education science) 23/07/2019 NIL
288 Sarjana Sains (Pengurusan Harta Benda)
 MQA/SWA0460
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 04/12/2013 NIL
289 Sarjana Sains (Pengurusan Perniagaan Kejuruteraan)
 MQA/SWA0788
Sarjana 46 0414 (Management and administration ) 09/09/2015 NIL
290 Sarjana Sains (Pengurusan Tenaga)
 MQA/SWA0789
Sarjana 45 0712 (Electricity and energy) 11/05/2016 NIL
291 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Pentadbiran dan Pembangunan Tanah
Nama Lama : Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)
 MQA/SWA0469
Sarjana NA 0732 (Urban and Regional Planning) 04/12/2013 NIL
292 Sarjana Sains (Perancangan - Perumahan)
 MQA/SWA0503
Sarjana 40 0732 (Urban and Regional Planning) 04/12/2013 NIL
293 Sarjana Sains (Perancangan - Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA0502
Sarjana 42 0611 (Information technology and information system) 04/12/2013 NIL
294 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Perancangan Pengangkutan
Nama Lama : Sarjana Sains (Perancangan Pengangkutan)
 MQA/SWA0504
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/12/2013 NIL
295 Sarjana Sains (Reka Bentuk Kejuruteraan)
 MQA/SWA11114
Sarjana 46 0714 (Mechanics and metal trades ) 25/07/2018 NIL
296 Sarjana Sains (Rekabentuk Bandar Lestari)
 MQA/SWA0787
Sarjana 45 0732 (Urban and Regional Planning) 27/09/2015 NIL
297 Sarjana Sains (Sains Data)
 MQA/SWA15266
Sarjana 45 0614 (Computer Use) 19/01/2021 NIL
298 Sarjana Sains Komputer
Nama Lama : Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/SWA0357
Sarjana 42 0613 (Computer Science) 23/09/2013 NIL
299 Sarjana Falsafah Bidang Penyelidikan : Sains Komputer
Nama Lama : Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/SWA0354
Sarjana NA 0613 (Computer Science) 23/09/2013 NIL
300 Sarjana Sains (Sains Komputer-Kejuruteraan Perisian Masa Nyata)
 MQA/SWA0359
Sarjana 42 0612 (Software engineering) 23/09/2013 NIL
301 Sarjana Teknologi Maklumat Pengkhususan : Pengurusan Teknologi Maklumat
Nama Lama : Sarjana Sains (Teknologi Maklumat-Pengurusan)
 MQA/SWA0356
Sarjana 42 0611 (Information technology and information system) 23/09/2013 NIL
302 Sarjana Sains (Ukur Industri)
 MQA/SWA0467
Sarjana NA 0734 (Surveying) 04/12/2013 NIL
303 Sarjana Sains (Ukur Satelit)
 MQA/SWA0468
Sarjana NA 0734 (Surveying) 04/12/2013 NIL
304 Sarjana Sains Profesional
 MQA/SWA11096
Sarjana 46 0588 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics) 01/03/2017 NIL
305 Sarjana Senibina
 MQA/FA15190
Sarjana 60 0731 (Architecture) 28/09/2021 27/09/2026
306 Sarjana Sistem Lestari
 MQA/SWA11763
Sarjana 42 0521 (Environmental sciences ) 07/09/2017 NIL
307 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0458
Ijazah Kedoktoran NA 0712 (Electricity and energy) 04/12/2013 NIL
308 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0809
Ijazah Kedoktoran NA 0700 (Engineering, manufacturing and construction not further defined) 18/01/2016 NIL
309 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0646
Ijazah Kedoktoran NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) 24/10/2015 NIL
310 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0505
Ijazah Kedoktoran NA 0731 (Architecture) 04/12/2013 NIL
311 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0497
Ijazah Kedoktoran NA 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
312 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0499
Ijazah Kedoktoran NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) 04/12/2013 NIL
313 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0500
Ijazah Kedoktoran NA 1022 (Occupational health and safety) 04/12/2013 NIL
314 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0453
Ijazah Kedoktoran NA 0714 (Mechanics and metal trades ) 04/12/2013 NIL
315 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0302
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) 27/03/2004 NIL
316 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0313
Ijazah Kedoktoran NA 0531 (Chemistry) 23/09/2013 NIL
317 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Bimbingan dan Kaunseling dalam Pendidikan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0342
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
318 Doktor Falsafah (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0346
Ijazah Kedoktoran 62/44 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
319 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Biosains
Nama Lama : Doktor Falsafah (Biosains)
 MQA/SWA0455
Ijazah Kedoktoran NA 0512 (Biochemistry) 04/12/2013 NIL
320 Doktor Falsafah (Fiqh Sains dan Teknologi)
 MQA/SWA0449
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) 01/10/2014 NIL
321 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Fizik
Nama Lama : Doktor Falsafah (Fizik)
 MQA/SWA0501
Ijazah Kedoktoran NA 0533 (Physics) 04/12/2013 NIL
322 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Geoinformatik
Nama Lama : Doktor Falsafah (Geoinformatik)
 MQA/SWA0466
Ijazah Kedoktoran NA 0734 (Surveying) 04/12/2013 NIL
323 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Harta Tanah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Harta Tanah)
 MQA/SWA0463
Ijazah Kedoktoran NA 0734 (Surveying) 04/12/2013 NIL
324 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Hidrografi
Nama Lama : Doktor Falsafah (Hidrografi)
 MQA/SWA0288
Ijazah Kedoktoran NA 0532 (Earth sciences) 23/09/2013 NIL
325 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Alam Sekitar
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0275
Ijazah Kedoktoran NA 0717 (Environmental protection technology) 23/09/2013 NIL
326 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam)
 MQA/SWA0486
Ijazah Kedoktoran NA 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
327 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Bioproses
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Bioproses)
 MQA/SWA0274
Ijazah Kedoktoran NA 0711 (Chemical engineering and processes) 06/07/2011 NIL
328 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/SWA0256
Ijazah Kedoktoran NA 0712 (Electricity and energy) 15/08/2009 NIL
329 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Gas
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Gas)
 MQA/SWA0280
Ijazah Kedoktoran NA 0711 (Chemical engineering and processes) 23/09/2013 NIL
330 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Geomatik
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Geomatik)
 MQA/SWA0281
Ijazah Kedoktoran NA 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 23/09/2013 NIL
331 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Kimia
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/SWA0273
Ijazah Kedoktoran NA 0711 (Chemical engineering and processes) 28/03/2009 NIL
332 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Mekanikal
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/SWA0258
Ijazah Kedoktoran NA 0714 (Mechanics and metal trades ) 24/03/2007 NIL
333 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Petroleum
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Petroleum)
 MQA/SWA0278
Ijazah Kedoktoran NA 0711 (Chemical engineering and processes) 23/09/2013 NIL
334 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Polimer
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Polimer)
 MQA/SWA0263
Ijazah Kedoktoran NA 0714 (Mechanics and metal trades ) 25/09/2010 NIL
335 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Kimia
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kimia)
 MQA/SWA0312
Ijazah Kedoktoran NA 0531 (Chemistry) 28/03/2009 NIL
336 Doktor Falsafah (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/SWA0347
Ijazah Kedoktoran NA 0111 (Education science) 23/09/2013 NIL
337 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Matematik
Nama Lama : Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/SWA0303
Ijazah Kedoktoran NA 0541 (Mathematics) 23/09/2013 NIL
338 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Pendidikan dan Pembangunan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan dan Pembangunan)
 MQA/SWA0343
Ijazah Kedoktoran NA 0111 (Education science) 23/09/2013 NIL
339 Doktor Falsafah (Pendidikan dan Pembangunan)
 MQA/SWA0348
Ijazah Kedoktoran 62/44 0111 (Education science) 23/09/2013 NIL
340 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Pendidikan Fizik
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Fizik)
 MQA/SWA0479
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/12/2013 NIL
341 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Pendidikan Kejuruteraan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Kejuruteraan)
 MQA/SWA0362
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 07/03/2012 NIL
342 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Pendidikan Kimia
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Kimia)
 MQA/SWA0480
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/12/2013 NIL
343 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Pendidikan Matematik
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Matematik)
 MQA/SWA0481
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/12/2013 NIL
344 Doktor Falsafah (Pendidikan Teknik dan Vokasional)
 MQA/SWA0483
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 10/09/2013 NIL
345 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA0484
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 07/05/2013 NIL
346 Doktor Falsafah (Pengajian Polisi)
 MQA/SWA11758
Ijazah Kedoktoran NA 0312 (Political sciences and public policy) 23/05/2018 NIL
347 Doktor Falsafah (Pengurusan dan Pentadbiran)
 MQA/SWA0341
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) 23/09/2013 NIL
348 Doktor Falsafah (Pengurusan dan Pentadbiran)
 MQA/SWA0345
Ijazah Kedoktoran 62/44 0414 (Management and administration ) 18/08/2007 NIL
349 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Pengurusan Fasiliti
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengurusan Fasiliti)
 MQA/SWA0464
Ijazah Kedoktoran NA 0734 (Surveying) 04/12/2013 NIL
350 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Pengurusan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengurusan)
 MQA/SWA0296
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) 04/05/2011 NIL
351 Doktor Falsafah (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)
 MQA/SWA0465
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) 04/12/2013 NIL
352 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Perancangan Bandar dan Wilayah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Perancangan Bandar dan Wilayah)
 MQA/SWA0244
Ijazah Kedoktoran NA 0732 (Urban and Regional Planning) 26/03/2013 NIL
353 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Perancangan Pengangkutan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Perancangan Pengangkutan)
 MQA/SWA0243
Ijazah Kedoktoran NA 0732 (Urban and Regional Planning) 10/09/2013 NIL
354 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Psikologi Pendidikan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0344
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/09/2013 NIL
355 Doktor Falsafah (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0404
Ijazah Kedoktoran 62/44 0111 (Education science) 10/09/2013 NIL
356 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Remote Sensing
Nama Lama : Doktor Falsafah (Remote Sensing)
 MQA/SWA0462
Ijazah Kedoktoran NA 0713 (Electronics and automation ) 04/12/2013 NIL
357 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Sains Komputer
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/SWA0360
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) 23/09/2013 NIL
358 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Seni Bina
Nama Lama : Doktor Falsafah (Seni Bina)
 MQA/SWA0237
Ijazah Kedoktoran NA 0731 (Architecture) 27/03/2010 NIL
359 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Sistem Maklumat
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sistem Maklumat)
 MQA/SWA0355
Ijazah Kedoktoran NA 0611 (Information technology and information system) 10/09/2013 NIL
360 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Teknologi Pendidikan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA0471
Ijazah Kedoktoran NA 0111 (Education science) 04/12/2013 NIL
361 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Ukur Bahan
Nama Lama : Doktor Falsafah (Ukur Bahan)
 MQA/SWA0242
Ijazah Kedoktoran NA 0734 (Surveying) 28/03/2009 NIL
362 Doktor Falsafah (Ukur Industri)
 MQA/SWA0287
Ijazah Kedoktoran NA 0734 (Surveying) 23/09/2013 NIL
363 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan
 MQA/SWA15012
Ijazah Kedoktoran 93 0111 (Education science) 04/12/2013 NIL
364 Doktor Falsafah Kejuruteraan Bioperubatan
 MQA/SWA0644
Ijazah Kedoktoran NA 0713 (Electronics and automation ) 10/04/2012 NIL
365 Doktor Falsafah Bidang Penyelidikan : Kejuruteraan Bioperubatan
Nama Lama : Doktor Falsafah Kejuruteraan Bioperubatan
 MQA/SWA0456
Ijazah Kedoktoran NA 0713 (Electronics and automation ) 04/12/2013 NIL
366 Doktor Kejuruteraan Pengkhususan : Pengurusan Loji Proses
Nama Lama : Doktor Kejuruteraan (Pengurusan Loji Proses)
 MQA/SWA0642
Ijazah Kedoktoran 108 0711 (Chemical engineering and processes) 25/04/2015 NIL
367 Doktor Kejuruteraan Pengkhususan : Pengurusan Perniagaan Kejuruteraan
Nama Lama : Doktor Kejuruteraan (Pengurusan Perniagaan Kejuruteraan)
 MQA/SWA0451
Ijazah Kedoktoran 15 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 04/12/2013 NIL
368 Doktor Kejuruteraan Pengkhususan : Teknologi dan Pengurusan Pembinaan
Nama Lama : Doktor Kejuruteraan (Teknologi dan Pengurusan Pembinaan)
 MQA/SWA0487
Ijazah Kedoktoran 40 0716 (Civil engineering) 04/12/2013 NIL
369 Doktor Kejuruteraan Perisian
 MQA/SWA0645
Ijazah Kedoktoran 97 0612 (Software engineering) 25/04/2015 NIL
370 Ijazah Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA13448
Ijazah Kedoktoran 82 0414 (Management and administration ) 11/04/2019 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak