Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Alamat : 35900 Tanjong Malim
Perak.No Tel : 05-450 6000
No Faks : 05-458 2670
E-Mel : akademik@upsi.edu.my
Laman Web : www.upsi.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan
 11839
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 16/03/2007 07/2008
2 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) Dengan Kepujian
 10062
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 17/08/1998 05/1997
3 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) Dengan Kepujian
 10061
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 17/08/1998 05/1997
4 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kesusasteraan Melayu) Dengan Kepujian
 10059
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 17/08/1998 05/1997
5 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Keusahawanan Dan Perdagangan) Dengan Kepujian
 11156
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 15/02/2005 12/2005
6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Multimedia) Dengan Kepujian
 11159
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 15/02/2005 12/2005
7 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Muzik) Dengan Kepujian
 10064
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 17/08/1998 05/1997
8 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Khas) Dengan Kepujian
 10055
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 30/09/2002 10/2002
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) Dengan Kepujian
 10053
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 30/09/2002 06/2000
10 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Kejurulatihan) Dengan Kepujian
 11155
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 15/02/2005 12/2005
11 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan) Dengan Kepujian
 10060
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 17/08/1998 05/1997
12 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni) Dengan Kepujian
 10065
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 17/08/1998 05/1997
13 Diploma Pendidikan
 11652
- 141 (Teaching and Training) NA 2007

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Bahasa Inggeris
 MQA/FA2643
Diploma 92 0231 (Language acquisition ) 19/07/2012 NIL
2 Diploma Keusahawanan
 MQA/FA0322
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 07/04/2015 NIL
3 Diploma Muzik
 MQA/FA0321
Diploma 93 0215 (Music and performing arts) 21/05/2013 NIL
4 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 MQA/FA10549
Diploma 92 0112 (Training for pre-school teachers) 12/01/2018 NIL
5 Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan
 MQA/FA0316
Diploma 90 0613 (Computer Science) 21/05/2013 NIL
6 Diploma Sains
 MQA/FA0318
Diploma 90 0530 (Physical sciences not further defined) 31/05/2013 NIL
7 Diploma Sains (Matematik)
 MQA/FA0317
Diploma 91 0541 (Mathematics) 30/05/2013 NIL
8 Diploma Sains Komputer (Komputeran Internet)
 MQA/FA1971
Diploma 92 0613 (Computer Science) 21/09/2015 NIL
9 Diploma Sains Sukan dan Kejurulatihan
 MQA/FA3854
Diploma 90 1014 (Sports ) 11/04/2019 NIL
10 Diploma Tari
 MQA/FA2527
Diploma 90 0215 (Music and performing arts) 01/08/2016 NIL
11 Diploma Teater
 MQA/FA2526
Diploma 90 0215 (Music and performing arts) 01/08/2016 NIL
12 Diploma Teknologi Makmal
 MQA/FA0357
Diploma 92 0530 (Physical sciences not further defined) 25/11/2013 NIL
13 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Cina dengan Pendidikan
 MQA/FA6116
Sarjana Muda 136 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/12/2014 30/06/2017
14 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kewangan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA2368
Sarjana Muda 130 0311 (Economics ) 16/04/2019 NIL
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Perisian Pendidikan) dengan Kepujian
 MQA/FA4460
Sarjana Muda 129 0613 (Computer Science) 03/04/2014 NIL
16 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Sosial) dengan Kepujian
 MQA/FA4006
Sarjana Muda 124 0323 (Media and communications) 01/04/2019 NIL
17 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) dengan Kepujian
 MQA/FA6114
Sarjana Muda 130 0232 (Literature and linguistics) 09/12/2014 01/11/2019
18 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Tamil) dengan Kepujian
 MQA/FA6115
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/12/2014 30/06/2017
19 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Tamil) dengan Kepujian
 MQA/FA4340
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/11/2013 NIL
20 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Biologi) dengan Kepujian
 MQA/FA3640
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 15/04/2013 NIL
21 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi Rumah Tangga) dengan Kepujian
 MQA/FA3638
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/03/2013 NIL
22 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi Rumah Tangga) dengan Kepujian
 MQA/FA6118
Sarjana Muda 131 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/12/2014 30/06/2017
23 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Fizik) dengan Kepujian
 MQA/FA3642
Sarjana Muda 131 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/03/2013 NIL
24 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Geografi) dengan Kepujian
 MQA/FA6124
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/12/2014 01/11/2019
25 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kemahiran Hidup) dengan Kepujian
 MQA/FA6119
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/12/2014 01/11/2019
26 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kimia) dengan Kepujian
 MQA/FA3641
Sarjana Muda 131 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/03/2013 NIL
27 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Matematik) dengan Kepujian
 MQA/FA6126
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/12/2014 01/11/2019
28 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA6122
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/12/2014 30/06/2017
29 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani) dengan Kepujian
 MQA/FA3637
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/03/2013 NIL
30 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani) dengan Kepujian
 MQA/FA6117
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/12/2014 30/06/2017
31 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Khas) dengan Kepujian
 MQA/FA10546
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
32 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Perakaunan) dengan Kepujian
 MQA/FA6120
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/12/2014 30/06/2017
33 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Pertanian) dengan Kepujian
 MQA/FA3639
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 15/04/2013 NIL
34 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan) dengan Kepujian
 MQA/FA6121
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/12/2014 30/06/2017
35 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains) dengan Kepujian
 MQA/FA6125
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/12/2014 30/06/2017
36 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sejarah) dengan Kepujian
 MQA/FA6123
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/12/2014 30/06/2017
37 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA8047
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 26/06/2015 30/06/2019
38 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni) dengan Kepujian
 MQA/FA6127
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/12/2014 01/11/2019
39 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni) dengan Kepujian
 MQA/FA10559
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
40 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia) dengan Kepujian
 MQA/FA2235
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) 16/04/2019 NIL
41 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian
 MQA/FA2234
Sarjana Muda 133 0414 (Management and administration ) 16/04/2019 NIL
42 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 MQA/FA1171
Sarjana Muda 137 0411 (Accounting, auditing and taxation) 01/02/2018 NIL
43 Ijazah Sarjana Muda Psikologi dengan Kepujian
 MQA/FA0323
Sarjana Muda 131 0313 (Psychology ) 25/07/2014 NIL
44 Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Animasi) dengan Kepujian
 MQA/FA4343
Sarjana Muda 125 0211 (Audio-visual techniques and media production) 08/04/2014 NIL
45 Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Pengiklanan) dengan Kepujian
 MQA/FA4342
Sarjana Muda 125 0211 (Audio-visual techniques and media production) 08/04/2014 NIL
46 Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Psikologi Sukan) dengan Kepujian
 MQA/FA0850
Sarjana Muda 122 1014 (Sports ) 04/04/2016 31/12/2022
47 Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Sains Kejurulatihan) dengan Kepujian
 MQA/FA1172
Sarjana Muda 132 1014 (Sports ) 27/07/2017 NIL
48 Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Tari) dengan Kepujian
 MQA/FA0320
Sarjana Muda 120 0215 (Music and performing arts) 01/08/2016 NIL
49 Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Teater) dengan Kepujian
 MQA/FA0319
Sarjana Muda 121 0215 (Music and performing arts) 01/08/2016 NIL
50 Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan
 MQA/FA10539
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
51 Sarjana Muda Bahasa Cina dengan Pendidikan
 MQA/FA10869
Sarjana Muda 135 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/01/2018 NIL
52 Sarjana Muda Ekonomi (Kewangan) dengan Kepujian
 MQA/FA2369
Sarjana Muda 125 0311 (Economics ) 16/04/2019 NIL
53 Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) dengan Kepujian
 MQA/FA10868
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/01/2018 NIL
54 Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) dengan Kepujian
 MQA/FA10545
Sarjana Muda 137 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
55 Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi) dengan Kepujian
 MQA/FA10551
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/07/2018 NIL
56 Sarjana Muda Pendidikan (Geografi) dengan Kepujian
 MQA/FA10865
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/07/2018 NIL
57 Sarjana Muda Pendidikan (Kemahiran Hidup) dengan Kepujian
 MQA/FA10560
Sarjana Muda 138 0114 (Educator training with subject specialisation ) 08/01/2018 NIL
58 Sarjana Muda Pendidikan (Kesusasteraan Melayu) dengan Kepujian
 MQA/FA10537
Sarjana Muda 131 0232 (Literature and linguistics) 12/01/2018 NIL
59 Sarjana Muda Pendidikan (Keusahawanan dan Perdagangan) dengan Kepujian
 MQA/FA10554
Sarjana Muda 135 0114 (Educator training with subject specialisation ) 01/12/2018 30/10/2018
60 Sarjana Muda Pendidikan (Matematik) dengan Kepujian
 MQA/FA10866
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/01/2018 NIL
61 Sarjana Muda Pendidikan (Multimedia) dengan Kepujian
 MQA/FA10557
Sarjana Muda 135 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
62 Sarjana Muda Pendidikan (Muzik) dengan Kepujian
 MQA/FA10555
Sarjana Muda 135 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
63 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) dengan Kepujian
 MQA/FA10547
Sarjana Muda 137 0112 (Training for pre-school teachers) 12/01/2018 NIL
64 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA10540
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
65 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Moral) dengan Kepujian
 MQA/FA10541
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
66 Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua) dengan Kepujian
 MQA/FA10538
Sarjana Muda 131 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
67 Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) dengan Kepujian
 MQA/FA10553
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
68 Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Perniagaan) dengan Kepujian
 MQA/FA10552
Sarjana Muda 131 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/01/2018 NIL
69 Sarjana Muda Pendidikan (Perakaunan) dengan Kepujian
 MQA/FA10863
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/01/2018 NIL
70 Sarjana Muda Pendidikan (Reka Bentuk dan Teknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA8950
Sarjana Muda 135 0114 (Educator training with subject specialisation ) 21/01/2022 NIL
71 Sarjana Muda Pendidikan (Reka Cipta) dengan Kepujian
 MQA/FA8949
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/04/2023 NIL
72 Sarjana Muda Pendidikan (Sains Kejurulatihan) dengan Kepujian
 MQA/FA10544
Sarjana Muda 136 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
73 Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan) dengan Kepujian
 MQA/FA11509
Sarjana Muda 138 0114 (Educator training with subject specialisation ) 24/05/2018 NIL
74 Sarjana Muda Pendidikan (Sains) dengan Kepujian
 MQA/FA10867
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 30/03/2018 NIL
75 Sarjana Muda Pendidikan (Sejarah) dengan Kepujian
 MQA/FA10864
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/07/2018 NIL
76 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA10548
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) 12/01/2018 NIL
77 Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Maklumat) dengan Kepujian
 MQA/FA10556
Sarjana Muda 135 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
78 Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Reka Bentuk Berkomputer) dengan Kepujian
 MQA/FA10558
Sarjana Muda 136 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
79 Sarjana Muda Pengajian Malaysia dengan Pendidikan
 MQA/FA10542
Sarjana Muda 138 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/01/2018 NIL
80 Sarjana Muda Reka Bentuk (Permainan Digital) dengan Kepujian
 MQA/FA2691
Sarjana Muda 133 0211 (Audio-visual techniques and media production) 24/09/2021 NIL
81 Sarjana Muda Sains (Matematik) dengan Pendidikan
 MQA/FA10543
Sarjana Muda 138 0111 (Education science) 12/01/2018 NIL
82 Sarjana Muda Sains Sukan (Rehabilitasi Sukan) dengan Kepujian
 MQA/FA4341
Sarjana Muda 120 1014 (Sports ) 24/07/2014 NIL
83 Sarjana Muda Tahfiz Al-Quran dan Qira'at dengan Pendidikan
 MQA/FA9295
Sarjana Muda 139 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/05/2023 NIL
84 Diploma Pendidikan
 MQA/FA10550
Diploma Pascasiswazah 44 0110 (Education not further defined) 12/01/2018 NIL
85 Ijazah Sarjana Ekonomi
 MQA/FA5787
Sarjana NA 0311 (Economics ) 29/04/2013 NIL
86 Ijazah Sarjana Ekonomi
Nama Lama : Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA5774
Sarjana NA 0311 (Economics ) 29/04/2013 14/08/2018
87 Ijazah Sarjana Ekonomi
Nama Lama : Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Pembangunan)
 MQA/FA5773
Sarjana NA 0311 (Economics ) 29/04/2013 14/08/2018
88 Ijazah Sarjana Muzik
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muzik (Persembahan)
 MQA/FA6024
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) 29/04/2013 14/08/2018
89 Ijazah Sarjana Pendidikan
 MQA/FA5935
Sarjana NA 0113 (Educator training without subject specialization) 29/04/2013 NIL
90 Ijazah Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu)
 MQA/FA5953
Sarjana 44(Kerja Kursus) ; 40(Campur) 0232 (Literature and linguistics) 29/04/2013 NIL
91 Ijazah Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu)
 MQA/FA5954
Sarjana 42 0232 (Literature and linguistics) 29/04/2013 14/08/2019
92 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu)
 MQA/FA5955
Sarjana NA 0232 (Literature and linguistics) 29/04/2013 14/08/2018
93 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/FA5932
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
94 Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/FA5913
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
95 Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kauseling)
 MQA/FA5914
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
96 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Biologi)
 MQA/FA5793
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
97 Ijazah Sarjana Pendidikan (Biologi)
 MQA/FA5791
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
98 Ijazah Sarjana Pendidikan (Biologi)
 MQA/FA5792
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
99 Ijazah Sarjana Pendidikan (Ekonomi)
 MQA/FA5759
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
100 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Ekonomi)
 MQA/FA5760
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
101 Ijazah Sarjana Pendidikan (Ekonomi)
 MQA/FA5758
Sarjana 44(Kerja Kursus) ; 40(Campur) 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
102 Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/FA5788
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
103 Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/FA5789
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
104 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/FA5790
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
105 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Kesusasteraan Melayu)
 MQA/FA5958
Sarjana NA 0232 (Literature and linguistics) 29/04/2013 14/08/2018
106 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kesusasteraan Melayu)
 MQA/FA5957
Sarjana 42 0232 (Literature and linguistics) 29/04/2013 14/08/2019
107 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kesusasteraan Melayu)
 MQA/FA5956
Sarjana 44(Kerja Kursus) ; 40(Campur) 0232 (Literature and linguistics) 29/04/2013 NIL
108 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/FA5798
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
109 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/FA5797
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
110 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/FA5799
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
111 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputeran Internet)
 MQA/FA5995
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
112 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputeran Internet)
 MQA/FA5996
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
113 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputeran Internet)
 MQA/FA5997
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
114 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik Sekolah Rendah)
 MQA/FA5923
Sarjana 44(Kerja Kursus) ; 40(Campur) 0113 (Educator training without subject specialization) 29/04/2013 NIL
115 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik Sekolah Rendah)
 MQA/FA5924
Sarjana 42 0113 (Educator training without subject specialization) 29/04/2013 14/08/2019
116 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/FA5794
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
117 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/FA5795
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
118 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/FA5796
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
119 Ijazah Sarjana Pendidikan (Multimedia)
 MQA/FA5989
Sarjana 44(Kerja Kursus) ; 40(Campur) 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
120 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Multimedia)
 MQA/FA5991
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
121 Ijazah Sarjana Pendidikan (Multimedia)
 MQA/FA5990
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
122 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pedagogi)
 MQA/FA5907
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
123 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pedagogi)
 MQA/FA5908
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
124 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pedagogi)
 MQA/FA5929
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
125 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak)
 MQA/FA5934
Sarjana NA 0112 (Training for pre-school teachers) 29/04/2013 14/08/2018
126 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak)
 MQA/FA5917
Sarjana 42 0112 (Training for pre-school teachers) 29/04/2013 NIL
127 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak)
 MQA/FA5918
Sarjana 42 0112 (Training for pre-school teachers) 29/04/2013 14/08/2019
128 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
 MQA/FA5736
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
129 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/FA5915
Sarjana 44(Kerja Kursus) ; 40(Campur) 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
130 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/FA5916
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
131 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/FA5933
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
132 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah)
 MQA/FA5919
Sarjana 44(Kerja Kursus) ; 40(Campur) 0113 (Educator training without subject specialization) 29/04/2013 NIL
133 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah)
 MQA/FA5920
Sarjana 42 0113 (Educator training without subject specialization) 29/04/2013 14/08/2019
134 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA5959
Sarjana 44(Kerja Kursus) ; 40(Campur) 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
135 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA5960
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
136 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA5961
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
137 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 MQA/FA5904
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
138 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 MQA/FA5903
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
139 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 MQA/FA5927
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
140 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA5752
Sarjana 44(Kerja Kursus) ; 40(Campur) 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
141 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA5753
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
142 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA5754
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
143 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA5757
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
144 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA5755
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
145 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA5756
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
146 Sarjana Pendidikan (Pengukuran dan Penilaian Pendidikan)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Penilaian Pendidikan)
 MQA/FA5909
Sarjana 40/44 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
147 Ijazah Sarjana Pendidikan (Penilaian Pendidikan)
 MQA/FA5910
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
148 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Penilaian Pendidikan)
 MQA/FA5930
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
149 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Perakaunan)
 MQA/FA5763
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
150 Ijazah Sarjana Pendidikan (Perakaunan)
 MQA/FA5761
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
151 Ijazah Sarjana Pendidikan (Perakaunan)
 MQA/FA5762
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
152 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Perancangan dan Dasar Pendidikan)
 MQA/FA5764
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
153 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA5928
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
154 Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA5905
Sarjana 44(Kerja Kursus) ; 40(Campur) 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
155 Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA5906
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 15/08/2018
156 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sekolah Rendah)
 MQA/FA5925
Sarjana 44(Kerja Kursus) ; 40(Campur) 0113 (Educator training without subject specialization) 29/04/2013 NIL
157 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sekolah Rendah)
 MQA/FA5926
Sarjana 42 0113 (Educator training without subject specialization) 29/04/2013 14/08/2019
158 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan)
 MQA/FA5744
Sarjana 44(Kerja Kursus) ; 40(Campur) 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
159 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan)
 MQA/FA5745
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
160 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan)
 MQA/FA5746
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
161 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Seni)
 MQA/FA5998
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
162 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/FA5921
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
163 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/FA5922
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
164 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/FA5936
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
165 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Instruksional)
 MQA/FA5911
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
166 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Instruksional)
 MQA/FA5912
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
167 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Instruksional)
 MQA/FA5931
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
168 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA5994
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
169 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA5992
Sarjana 44(Kerja Kursus) ; 40(Campur) 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
170 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA5993
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2019
171 Ijazah Sarjana Pendidikan Muzik
 MQA/FA9559
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 05/07/2017 NIL
172 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan Muzik
 MQA/FA6020
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
173 Ijazah Sarjana Pengurusan
 MQA/FA5786
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 29/04/2013 NIL
174 Ijazah Sarjana Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan (Keusahawanan)
 MQA/FA5765
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 29/04/2013 14/08/2018
175 Ijazah Sarjana Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan (Pemasaran)
 MQA/FA5766
Sarjana NA 0415 (Marketing and advertising ) 29/04/2013 14/08/2018
176 Ijazah Sarjana Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/FA5769
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 29/04/2013 14/08/2018
177 Ijazah Sarjana Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan (Pengurusan Strategik)
 MQA/FA5767
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 29/04/2013 14/08/2018
178 Ijazah Sarjana Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan (Pengurusan Sumber Manusia)
 MQA/FA5768
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 29/04/2013 14/08/2018
179 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA5775
Sarjana 42 0410 (Business and administration not further defined) 29/04/2013 NIL
180 Ijazah Sarjana Perakaunan
 MQA/FA5785
Sarjana NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) 29/04/2013 NIL
181 Ijazah Sarjana Perakaunan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Perakaunan (Kewangan Islam)
 MQA/FA5770
Sarjana NA 0412 (Finance, banking and insurance ) 29/04/2013 14/08/2018
182 Ijazah Sarjana Perakaunan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Perakaunan (Perakaunan Kewangan)
 MQA/FA5771
Sarjana NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) 29/04/2013 14/08/2018
183 Ijazah Sarjana Perakaunan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Perakaunan (Perakaunan Pengurusan)
 MQA/FA5772
Sarjana NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) 29/04/2013 14/08/2018
184 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA5747
Sarjana NA 1014 (Sports ) 29/04/2013 NIL
185 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA5902
Sarjana NA 0533 (Physics) 29/04/2013 NIL
186 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA5901
Sarjana NA 0531 (Chemistry) 29/04/2013 NIL
187 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA5900
Sarjana NA 0511 (Biology ) 29/04/2013 NIL
188 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA5947
Sarjana NA 0313 (Psychology ) 29/04/2013 NIL
189 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA5949
Sarjana NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
190 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Bahan Termaju)
 MQA/FA5889
Sarjana NA 0533 (Physics) 29/04/2013 14/08/2018
191 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Bioteknologi Persekitaran)
 MQA/FA5800
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) 29/04/2013 NIL
192 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Fizik Bahan)
 MQA/FA5892
Sarjana NA 0530 (Physical sciences not further defined) 29/04/2013 14/08/2018
193 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Grafik Berkomputer dan Animasi)
 MQA/FA6005
Sarjana NA 0611 (Information technology and information system) 29/04/2013 14/08/2018
194 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Instrumentasi)
 MQA/FA5891
Sarjana NA 0533 (Physics) 29/04/2013 NIL
195 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Internet dan Pengkomputan Web)
 MQA/FA6008
Sarjana NA 0611 (Information technology and information system) 29/04/2013 14/08/2018
196 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/FA6007
Sarjana NA 0612 (Software engineering) 29/04/2013 14/08/2018
197 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kimia Analisis)
 MQA/FA5887
Sarjana NA 0531 (Chemistry) 29/04/2013 14/08/2018
198 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja)
 MQA/FA6027
Sarjana NA 0922 (Child care and youth services ) 29/04/2013 14/08/2018
199 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Sains Kognitif)
 MQA/FA5948
Sarjana NA 0313 (Psychology ) 29/04/2013 14/08/2018
200 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Sains Pertanian)
 MQA/FA5950
Sarjana NA 0811 (Crop and livestock production) 29/04/2013 NIL
201 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Sebatian Semulajadi)
 MQA/FA5888
Sarjana NA 0511 (Biology ) 29/04/2013 14/08/2018
202 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Statistik Gunaan)
 MQA/FA5890
Sarjana NA 0542 (Statistics ) 29/04/2013 NIL
203 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Tenaga Boleh Diperbaharui)
 MQA/FA5893
Sarjana NA 0533 (Physics) 29/04/2013 14/08/2018
204 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Toksikologi)
 MQA/FA5886
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) 29/04/2013 14/08/2018
205 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains Sukan (Kejurulatihan Sukan)
 MQA/FA5748
Sarjana NA 1014 (Sports ) 29/04/2013 14/08/2018
206 Ijazah Sarjana Sastera
 MQA/FA5962
Sarjana NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) 29/04/2013 NIL
207 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Bacaan)
 MQA/FA5982
Sarjana NA 0230 (Languages not further defined) 29/04/2013 14/08/2018
208 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Bahasa Arab)
 MQA/FA5986
Sarjana NA 0230 (Languages not further defined) 29/04/2013 14/08/2018
209 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Drama dan Teater Melayu)
 MQA/FA5966
Sarjana NA 0210 (Arts not further defined) 29/04/2013 14/08/2018
210 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Geografi)
 MQA/FA5733
Sarjana NA 0532 (Earth sciences) 29/04/2013 NIL
211 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Kesusasteraan Islam)
 MQA/FA5964
Sarjana NA 0321 (Journalism and reporting ) 29/04/2013 14/08/2018
212 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Kesusasteraan Melayu Klasik)
 MQA/FA5965
Sarjana NA 0233 (National Language ) 29/04/2013 14/08/2018
213 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Kesusasteraan Moden)
 MQA/FA5980
Sarjana NA 0230 (Languages not further defined) 29/04/2013 14/08/2018
214 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Kesusasteraan Tamil)
 MQA/FA5988
Sarjana NA 0232 (Literature and linguistics) 29/04/2013 14/08/2018
215 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/FA5963
Sarjana NA 0323 (Media and communications) 29/04/2013 NIL
216 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Pendidikan Moral)
 MQA/FA5743
Sarjana NA 0223 (Philosophy and ethics) 29/04/2013 14/08/2018
217 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Malaysia)
 MQA/FA5742
Sarjana NA 0222 (History and archaeology ) 29/04/2013 14/08/2018
218 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Penulisan Kreatif)
 MQA/FA5981
Sarjana NA 0230 (Languages not further defined) 29/04/2013 14/08/2018
219 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Peradaban Melayu)
 MQA/FA6029
Sarjana NA 0314 (Sociology and cultural studies ) 29/04/2013 NIL
220 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah Asia Tenggara)
 MQA/FA5732
Sarjana NA 0222 (History and archaeology ) 29/04/2013 NIL
221 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia)
 MQA/FA5731
Sarjana NA 0222 (History and archaeology ) 29/04/2013 14/08/2018
222 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Syariah)
 MQA/FA5734
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) 29/04/2013 14/08/2018
223 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Usuluddin)
 MQA/FA5735
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) 29/04/2013 14/08/2018
224 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Etnomuzikologi)
 MQA/FA6021
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) 29/04/2013 14/08/2018
225 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Pengajian Budaya)
 MQA/FA6004
Sarjana NA 0210 (Arts not further defined) 29/04/2013 14/08/2018
226 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Pengajian Komunikasi Visual)
 MQA/FA6001
Sarjana NA 0211 (Audio-visual techniques and media production) 29/04/2013 14/08/2018
227 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Pengajian Kraf)
 MQA/FA6003
Sarjana NA 0214 (Craft skills) 29/04/2013 14/08/2018
228 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Pengajian Muzik Popular)
 MQA/FA6022
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) 29/04/2013 NIL
229 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Pengajian Rekabentuk)
 MQA/FA6002
Sarjana NA 0212 (Fashion, interior and industrial design) 29/04/2013 14/08/2018
230 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Pengajian Seni Halus)
 MQA/FA5999
Sarjana NA 0213 (Fine arts) 29/04/2013 14/08/2018
231 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Studio Seni Halus)
 MQA/FA6009
Sarjana NA 0213 (Fine arts) 29/04/2013 14/08/2018
232 Sarjana Kewangan
 MQA/FA14182
Sarjana NA 0412 (Finance, banking and insurance ) 25/09/2020 NIL
233 Sarjana Muzik
 MQA/FA6023
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) 29/04/2013 NIL
234 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
 MQA/FA8753
Sarjana 40/44 0114 (Educator training with subject specialisation ) 28/08/2020 NIL
235 Sarjana Pengajian Persembahan
 MQA/FA8754
Sarjana 40 0215 (Music and performing arts) 28/08/2020 NIL
236 Sarjana Psikologi (Klinikal)
 MQA/FA11436
Sarjana 70 0313 (Psychology ) 17/11/2022 NIL
237 Sarjana Reka Bentuk Multimedia Kreatif
Nama Lama : Sarjana Reka Bentuk
 MQA/FA14183
Sarjana NA 0211 (Audio-visual techniques and media production) 25/09/2020 NIL
238 Sarjana Sains
 MQA/FA14186
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 25/09/2020 NIL
239 Sarjana Sains
 MQA/FA14185
Sarjana NA 0541 (Mathematics) 25/09/2020 NIL
240 Sarjana Sains
 MQA/FA14184
Sarjana NA 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined) 25/09/2020 NIL
241 Sarjana Sains
 MQA/FA6006
Sarjana NA 0613 (Computer Science) 29/04/2013 NIL
242 Sarjana Sastera
 MQA/FA6000
Sarjana NA 0210 (Arts not further defined) 29/04/2013 NIL
243 Sarjana Sastera (Geografi)
 MQA/FA08972
Sarjana 44 0532 (Earth sciences) 29/07/2022 NIL
244 Doktor Falsafah
 MQA/FA5780
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) 29/04/2013 NIL
245 Doktor Falsafah
 MQA/FA5952
Ijazah Kedoktoran NA 0811 (Crop and livestock production) 29/04/2013 NIL
246 Doktor Falsafah
 MQA/FA5750
Ijazah Kedoktoran NA 1014 (Sports ) 29/04/2013 NIL
247 Doktor Falsafah
 MQA/FA5738
Ijazah Kedoktoran NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) 29/04/2013 NIL
248 Doktor Falsafah
 MQA/FA6017
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) 29/04/2013 NIL
249 Doktor Falsafah
 MQA/FA5946
Ijazah Kedoktoran NA 0313 (Psychology ) 29/04/2013 NIL
250 Doktor Falsafah
 MQA/FA6013
Ijazah Kedoktoran NA 0210 (Arts not further defined) 29/04/2013 NIL
251 Doktor Falsafah
 MQA/FA5937
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 NIL
252 Doktor Falsafah
 MQA/FA14189
Ijazah Kedoktoran NA 0533 (Physics) 25/09/2020 NIL
253 Doktor Falsafah
 MQA/FA14190
Ijazah Kedoktoran NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) 25/09/2020 NIL
254 Doktor Falsafah
 MQA/FA14187
Ijazah Kedoktoran NA 0541 (Mathematics) 25/09/2020 NIL
255 Doktor Falsafah
 MQA/FA14188
Ijazah Kedoktoran NA 0531 (Chemistry) 25/09/2020 NIL
256 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/FA5945
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
257 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Bioteknologi Persekitaran)
 MQA/FA5898
Ijazah Kedoktoran NA 0521 (Environmental sciences ) 29/04/2013 NIL
258 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA5784
Ijazah Kedoktoran NA 0311 (Economics ) 29/04/2013 NIL
259 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Etnomuzikologi)
 MQA/FA6026
Ijazah Kedoktoran NA 0215 (Music and performing arts) 29/04/2013 14/08/2018
260 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Geografi)
 MQA/FA5737
Ijazah Kedoktoran NA 0532 (Earth sciences) 29/04/2013 NIL
261 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Internet dan Pengkomputan Web)
 MQA/FA6018
Ijazah Kedoktoran NA 0611 (Information technology and information system) 29/04/2013 14/08/2018
262 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejurulatihan Sukan)
 MQA/FA5751
Ijazah Kedoktoran NA 1014 (Sports ) 29/04/2013 15/08/2018
263 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pemasaran)
 MQA/FA5781
Ijazah Kedoktoran NA 0415 (Marketing and advertising ) 29/04/2013 14/08/2018
264 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/FA5783
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) 29/04/2013 14/08/2018
265 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Awal Kanak-kanak)
 MQA/FA5942
Ijazah Kedoktoran NA 0112 (Training for pre-school teachers) 29/04/2013 14/08/2018
266 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Bahasa Melayu)
 MQA/FA5983
Ijazah Kedoktoran NA 0232 (Literature and linguistics) 29/04/2013 14/08/2018
267 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Biologi)
 MQA/FA5896
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
268 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Ekonomi)
 MQA/FA5778
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
269 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Fizik)
 MQA/FA5894
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
270 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Islam)
 MQA/FA5741
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
271 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Kesusasteraan Melayu)
 MQA/FA5984
Ijazah Kedoktoran NA 0232 (Literature and linguistics) 29/04/2013 14/08/2018
272 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Khas)
 MQA/FA5943
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
273 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Kimia)
 MQA/FA5895
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
274 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Matematik)
 MQA/FA5897
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
275 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Multimedia)
 MQA/FA6010
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
276 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Muzik)
 MQA/FA6025
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
277 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Pedagogi)
 MQA/FA5939
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 15/08/2018
278 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA5777
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
279 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Perakaunan)
 MQA/FA5779
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
280 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Sains Sukan)
 MQA/FA5749
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
281 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Sekolah Rendah)
 MQA/FA5944
Ijazah Kedoktoran NA 0113 (Educator training without subject specialization) 29/04/2013 14/08/2018
282 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Seni)
 MQA/FA6012
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
283 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Teknikal dan Vokasional)
 MQA/FA5951
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
284 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Teknologi Instruksional)
 MQA/FA5941
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
285 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6011
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
286 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA5985
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
287 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajian Budaya)
 MQA/FA6015
Ijazah Kedoktoran NA 0314 (Sociology and cultural studies ) 29/04/2013 14/08/2018
288 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajian Sejarah Seni)
 MQA/FA6014
Ijazah Kedoktoran NA 0210 (Arts not further defined) 29/04/2013 14/08/2018
289 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengukuran Pendidikan)
 MQA/FA5940
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
290 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA5776
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
291 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber Manusia)
 MQA/FA5782
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) 29/04/2013 15/08/2018
292 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Peradaban Melayu)
 MQA/FA6030
Ijazah Kedoktoran NA 0314 (Sociology and cultural studies ) 29/04/2013 NIL
293 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja)
 MQA/FA6028
Ijazah Kedoktoran NA 0922 (Child care and youth services ) 29/04/2013 14/08/2018
294 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA5938
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/04/2013 14/08/2018
295 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Statistik Gunaan)
 MQA/FA5899
Ijazah Kedoktoran NA 0542 (Statistics ) 29/04/2013 NIL
296 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Studio Seni Halus)
 MQA/FA6019
Ijazah Kedoktoran NA 0213 (Fine arts) 29/04/2013 15/08/2018
297 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Syariah)
 MQA/FA5740
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) 29/04/2013 14/08/2018
298 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Teknologi Instruksional)
 MQA/FA6016
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) 29/04/2013 14/08/2018
299 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Usuluddin)
 MQA/FA5739
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) 29/04/2013 NIL
300 Ijazah Doktor Pendidikan (Kepimpinan dan Dasar Pendidikan)
 MQA/FA3182
Ijazah Kedoktoran 80 0111 (Education science) 24/07/2020 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak