Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) (Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO))
Alamat : Parit Raja
86400 Batu Pahat
Johor.No Tel : 07-453 7025
No Faks : 07-453 6177
E-Mel : pro@uthm.edu.my
Laman Web : www.uthm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Kejuruteraan Awam serta Teknologi
 10036
Diploma 0716 (Civil engineering) 20/06/2001 2004
2 Diploma Kejuruteraan Elektrik serta Teknologi
 10041
Diploma 0712 (Electricity and energy) 20/06/2001 2004
3 Diploma Kejuruteraan Mekanikal serta Teknologi
 10046
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 20/06/2001 2004
4 Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 11630
Sarjana Muda 141 (Teaching and Training) 27/12/2005 2005/2006

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA10796
Diploma 90 0716 (Civil engineering) 01/01/2017 31/12/2022
2 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA10795
Diploma 90 0712 (Electricity and energy) 01/01/2017 31/12/2019
3 Diploma Sains Gunaan
 MQA/FA0722
Diploma 90 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined) 17/10/2014 NIL
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Awam
 MQA/FA0718
Diploma 95 0716 (Civil engineering) 05/11/2014 NIL
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA0719
Diploma 95 0712 (Electricity and energy) 09/12/2014 NIL
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia
 MQA/FA14869
Diploma 92 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2021 31/12/2026
7 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia
 MQA/FA0721
Diploma 92 0711 (Chemical engineering and processes) 20/01/2016 NIL
8 Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA0720
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 15/10/2014 NIL
9 Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
 MQA/FA10829
Sarjana Muda 136 0716 (Civil engineering) 01/01/2012 31/12/2021
10 Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
 MQA/FA10829
Sarjana Muda 138 0716 (Civil engineering) 01/01/2022 31/12/2027
11 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian
 MQA/FA10828
Sarjana Muda 135 0712 (Electricity and energy) 01/01/2014 31/12/2018
12 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian
 MQA/FA10828
Sarjana Muda 136 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 31/12/2024
13 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
 MQA/FA10830
Sarjana Muda 137 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
14 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
 MQA/FA10830
Sarjana Muda 135 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2014 31/12/2018
15 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA10827
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2017 31/12/2021
16 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA10827
Sarjana Muda 138 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2022 31/12/2027
17 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA6553
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 21/01/2015 31/03/2019
18 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA6552
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 21/01/2015 31/03/2019
19 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA6551
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 21/01/2015 30/10/2021
20 Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional
 MQA/FA10045
Sarjana Muda 132 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/12/2017 30/10/2021
21 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Binaan Bangunan) dengan Kepujian
 MQA/FA0495
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/08/2016 NIL
22 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) dengan Kepujian
 MQA/FA6641
Sarjana Muda 136 0114 (Educator training with subject specialisation ) 11/03/2015 NIL
23 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Katering) dengan Kepujian
 MQA/FA8939
Sarjana Muda 131 0114 (Educator training with subject specialisation ) 30/09/2016 NIL
24 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Kimpalan dan Fabrikasi Logam) dengan Kepujian
 MQA/FA0494
Sarjana Muda 132 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/08/2016 NIL
25 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif) dengan Kepujian
 MQA/FA0496
Sarjana Muda 128 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/08/2016 NIL
26 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Pemesinan Am) dengan Kepujian
 MQA/FA0492
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/08/2016 NIL
27 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara) dengan Kepujian
 MQA/FA0493
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 09/08/2016 NIL
28 Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah dengan Kepujian
 MQA/FA10794
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) 07/02/2018 NIL
29 Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pembinaan) dengan Kepujian
 MQA/FA10042
Sarjana Muda 127 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 04/12/2017 NIL
30 Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pengeluaran dan Operasi) dengan Kepujian
 MQA/FA10043
Sarjana Muda 125 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 27/12/2017 NIL
31 Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Reka Bentuk dan Pembuatan Perabot) dengan Kepujian
 MQA/FA3098
Sarjana Muda 126 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 31/05/2019 NIL
32 Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian
 MQA/FA10793
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) 07/02/2018 NIL
33 Sarjana Muda Sains (Fizik Gunaan) dengan Kepujian
 MQA/FA0724
Sarjana Muda 128 0533 (Physics) 01/12/2015 NIL
34 Sarjana Muda Sains (Kepelbagaian Biologi dan Pemuliharaan) dengan Kepujian
 MQA/FA3485
Sarjana Muda 133 0511 (Biology ) 23/04/2018 NIL
35 Sarjana Muda Sains (Matematik Teknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA0723
Sarjana Muda 128 0541 (Mathematics) 01/12/2015 NIL
36 Sarjana Muda Sains (Statistik Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0728
Sarjana Muda 130 0542 (Statistics ) 01/02/2016 NIL
37 Sarjana Muda Sains (Teknologi Makanan) dengan Kepujian
 MQA/FA0727
Sarjana Muda 134 0721 (Food processing ) 23/08/2016 NIL
38 Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) dengan Kepujian
 MQA/FA0251
Sarjana Muda 123 0613 (Computer Science) 24/07/2015 NIL
39 Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Maklumat) dengan Kepujian
 MQA/FA0249
Sarjana Muda 123 0613 (Computer Science) 24/07/2015 NIL
40 Sarjana Muda Sains Komputer (Pengkomputeran Multimedia) dengan Kepujian
 MQA/FA0250
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) 24/07/2015 NIL
41 Sarjana Muda Sains Komputer (Teknologi Web) dengan Kepujian
 MQA/FA0248
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) 24/07/2015 NIL
42 Sarjana Muda Sains Senibina
 MQA/FA8229
Sarjana Muda 125 0731 (Architecture) 06/09/2020 05/09/2023
43 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Aeronautik (Penerbangan Profesional) dengan Kepujian
 MQA/FA4509
Sarjana Muda 145 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 06/12/2013 NIL
44 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Aeronautik (Penyenggaraan Pesawat Terbang) dengan Kepujian
 MQA/FA8276
Sarjana Muda 147 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 28/09/2015 NIL
45 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Alam Sekitar) dengan Kepujian
 MQA/FA0725
Sarjana Muda 140 0716 (Civil engineering) 01/01/2017 31/12/2022
46 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Pembinaan) dengan Kepujian
 MQA/FA0710
Sarjana Muda 142 0716 (Civil engineering) 01/01/2023 31/12/2025
47 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Perkhidmatan Bangunan) dengan Kepujian
 MQA/FA15186
Sarjana Muda 142 0716 (Civil engineering) 01/01/2022 31/12/2027
48 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Perkhidmatan Bangunan) dengan Kepujian
 MQA/FA0708
Sarjana Muda 142 0716 (Civil engineering) 27/11/2015 NIL
49 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Elektrik) dengan Kepujian
 MQA/FA0716
Sarjana Muda 142 0712 (Electricity and energy) 01/01/2023 31/12/2025
50 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Elektrik) dengan Kepujian
 MQA/FA0716
Sarjana Muda 140 0712 (Electricity and energy) 01/01/2017 31/12/2022
51 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Automasi Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA15188
Sarjana Muda 142 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2022 31/12/2024
52 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Automasi Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0717
Sarjana Muda 142 0713 (Electronics and automation ) 27/11/2015 NIL
53 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi dan Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA0707
Sarjana Muda 142 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2022 31/12/2024
54 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi dan Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA0707
Sarjana Muda 140 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2017 31/12/2019
55 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Bioteknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA15189
Sarjana Muda 142 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2022 31/12/2024
56 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Bioteknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA0726
Sarjana Muda 142 0711 (Chemical engineering and processes) 27/11/2015 NIL
57 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) dengan Kepujian
 MQA/FA0715
Sarjana Muda 142 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2023 31/12/2025
58 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) dengan Kepujian
 MQA/FA0715
Sarjana Muda 140 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2017 31/12/2022
59 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Loji) dengan Kepujian
 MQA/FA15187
Sarjana Muda 142 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2021 31/12/2026
60 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Loji) dengan Kepujian
 MQA/FA0711
Sarjana Muda 142 0741 (Engineering technology ) 27/11/2015 NIL
61 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA0714
Sarjana Muda 142 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2023 31/12/2025
62 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA0714
Sarjana Muda 140 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2017 31/12/2022
63 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0712
Sarjana Muda 140 0741 (Engineering technology ) 27/11/2015 NIL
64 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0713
Sarjana Muda 140 0741 (Engineering technology ) 27/11/2015 NIL
65 Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Maklumat
 MQA/FA10044
Sarjana Muda 123 0611 (Information technology and information system) 04/12/2017 NIL
66 Sarjana Falsafah
 MQA/FA11853
Sarjana NA 0200 (Arts and humanities not further defined) 05/12/2021 NIL
67 Sarjana Kejuruteraan Awam
 MQA/FA5870
Sarjana 44 0716 (Civil engineering) 04/06/2013 NIL
68 Sarjana Kejuruteraan Awam
 MQA/FA5871
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) 04/06/2013 NIL
69 Sarjana Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA5858
Sarjana 40 0712 (Electricity and energy) 04/06/2013 NIL
70 Sarjana Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA5859
Sarjana NA 0712 (Electricity and energy) 04/06/2013 NIL
71 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA5861
Sarjana 42 0714 (Mechanics and metal trades ) 04/06/2013 NIL
72 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA5862
Sarjana NA 0714 (Mechanics and metal trades ) 04/06/2013 NIL
73 Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional
 MQA/FA5855
Sarjana 52 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/06/2013 NIL
74 Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional
 MQA/FA5856
Sarjana NA 0110 (Education not further defined) 04/06/2013 NIL
75 Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA5852
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/06/2013 NIL
76 Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/FA5851
Sarjana 41 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/06/2013 NIL
77 Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA5853
Sarjana 41 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/06/2013 NIL
78 Sarjana Pendidikan Teknikal (Reka Bentuk Instruksional dan Teknologi)
 MQA/FA5854
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/06/2013 NIL
79 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA10711
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 24/01/2018 NIL
80 Sarjana Sains
 MQA/FA0084
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) 01/04/2013 NIL
81 Sarjana Sains (Matematik Gunaan)
 MQA/FA1349
Sarjana 46 0541 (Mathematics) 08/10/2015 NIL
82 Sarjana Sains (Statistik Industri)
 MQA/FA1350
Sarjana 42 0542 (Statistics ) 08/10/2015 NIL
83 Sarjana Sains Kejuruteraan Bahan
 MQA/FA3025
Sarjana 41 0714 (Mechanics and metal trades ) 03/02/2016 NIL
84 Sarjana Sains Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA3097
Sarjana 41 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 15/02/2016 NIL
85 Sarjana Sains Kejuruteraan Pengangkutan Rel
 MQA/FA1538
Sarjana 40 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 20/01/2014 NIL
86 Sarjana Sains Kejuruteraan Tenaga Lestari
 MQA/FA11789
Sarjana 41 0712 (Electricity and energy) 29/01/2021 NIL
87 Sarjana Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/FA0830
Sarjana 40 0613 (Computer Science) 31/12/2013 NIL
88 Sarjana Sains Komputer (Keselamatan Maklumat)
 MQA/FA0832
Sarjana 40 0613 (Computer Science) 11/03/2014 NIL
89 Sarjana Sains Komputer (Pengkomputeran Lembut)
 MQA/FA0829
Sarjana 40 0613 (Computer Science) 12/03/2013 NIL
90 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Web)
 MQA/FA0831
Sarjana 40 0613 (Computer Science) 27/08/2014 NIL
91 Sarjana Sains Objek Rangkaian Internet
 MQA/FA12000
Sarjana 43 0713 (Electronics and automation ) 21/01/2022 NIL
92 Sarjana Sains Pengurusan Harta Tanah dan Fasiliti
 MQA/FA5866
Sarjana NA 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 04/06/2013 NIL
93 Sarjana Sains Pengurusan Teknologi
 MQA/FA5867
Sarjana 40 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 04/06/2013 NIL
94 Sarjana Sains Pengurusan Teknologi Pembinaan
 MQA/FA0087
Sarjana 40 0733 (Building and Construction) 15/01/2015 NIL
95 Sarjana Teknologi Kejuruteraan
 MQA/FA3733
Sarjana NA 0741 (Engineering technology ) 08/10/2015 NIL
96 Sarjana Teknologi Maklumat
 MQA/FA5864
Sarjana NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) 04/06/2013 NIL
97 Doktor Falsafah
 MQA/FA11854
Ijazah Kedoktoran NA 0200 (Arts and humanities not further defined) 05/09/2021 NIL
98 Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam
 MQA/FA5872
Ijazah Kedoktoran NA 0716 (Civil engineering) 04/06/2013 NIL
99 Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA5860
Ijazah Kedoktoran NA 0712 (Electricity and energy) 04/06/2013 NIL
100 Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA5863
Ijazah Kedoktoran NA 0714 (Mechanics and metal trades ) 04/06/2013 NIL
101 Doktor Falsafah Pendidikan
 MQA/FA1539
Ijazah Kedoktoran NA 0110 (Education not further defined) 17/01/2017 NIL
102 Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional
 MQA/FA5857
Ijazah Kedoktoran NA 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/06/2013 NIL
103 Doktor Falsafah Pengurusan Harta Tanah dan Fasiliti
 MQA/FA5868
Ijazah Kedoktoran NA 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 04/06/2013 NIL
104 Doktor Falsafah Pengurusan Teknologi
 MQA/FA5869
Ijazah Kedoktoran NA 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 04/06/2013 NIL
105 Doktor Falsafah Sains
 MQA/FA0080
Ijazah Kedoktoran NA 0521 (Environmental sciences ) 01/04/2013 NIL
106 Doktor Falsafah Teknologi Maklumat
 MQA/FA5865
Ijazah Kedoktoran NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) 04/06/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak