Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) (Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO))
Alamat : Parit Raja
86400 Batu Pahat
Johor.No Tel : 07-453 7025
No Faks : 07-453 6177
E-Mel : pro@uthm.edu.my
Laman Web : www.uthm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Kejuruteraan Awam serta Teknologi
 10036
Diploma 526 (Civil Engineering) 20/06/2001 2004
2 Diploma Kejuruteraan Elektrik serta Teknologi
 10041
Diploma 522 (Electricity and Energy) 20/06/2001 2004
3 Diploma Kejuruteraan Mekanikal serta Teknologi
 10046
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 20/06/2001 2004
4 Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 11630
Sarjana Muda 141 (Teaching and Training) 27/12/2005 2005/2006

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA10796
Diploma 90 526 (Civil Engineering) 01/01/2017 31/12/2022
2 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA10795
Diploma 90 522 (Electricity and Energy) 01/01/2017 31/12/2019
3 Diploma Sains Gunaan
 MQA/FA0722
Diploma 90 545 (Applied science) 17/10/2014 NIL
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Awam
 MQA/FA0718
Diploma 95 526 (Civil Engineering) 05/11/2014 NIL
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA0719
Diploma 95 522 (Electricity and Energy) 09/12/2014 NIL
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia
 MQA/FA0721
Diploma 92 524 (Chemical and Process) 20/01/2016 NIL
7 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia
 MQA/FA14869
Diploma 92 524 (Chemical and Process) 01/01/2021 31/12/2026
8 Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA0720
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 15/10/2014 NIL
9 Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
 MQA/FA10829
Sarjana Muda 138 526 (Civil Engineering) 01/01/2022 31/12/2027
10 Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
 MQA/FA10829
Sarjana Muda 136 526 (Civil Engineering) 01/01/2012 31/12/2021
11 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian
 MQA/FA10828
Sarjana Muda 135 522 (Electricity and Energy) 01/01/2014 31/12/2018
12 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian
 MQA/FA10828
Sarjana Muda 136 522 (Electricity and Energy) 01/01/2019 31/12/2024
13 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
 MQA/FA10830
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 31/12/2018
14 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
 MQA/FA10830
Sarjana Muda 137 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
15 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA10827
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2017 31/12/2021
16 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA10827
Sarjana Muda 138 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2022 31/12/2027
17 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA6553
Sarjana Muda 133 144 (Training for teachers at basic levels) 21/01/2015 31/03/2019
18 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA6552
Sarjana Muda 134 144 (Training for teachers at basic levels) 21/01/2015 31/03/2019
19 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA6551
Sarjana Muda 133 144 (Training for teachers at basic levels) 21/01/2015 30/10/2021
20 Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional
 MQA/FA10045
Sarjana Muda 132 146 (Training for teachers of vocational subjects) 04/12/2017 30/10/2021
21 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Binaan Bangunan) dengan Kepujian
 MQA/FA0495
Sarjana Muda 130 146 (Training for teachers of vocational subjects) 09/08/2016 NIL
22 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) dengan Kepujian
 MQA/FA6641
Sarjana Muda 136 145 (Training for teachers with subject specialisation) 11/03/2015 NIL
23 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Katering) dengan Kepujian
 MQA/FA8939
Sarjana Muda 131 146 (Training for teachers of vocational subjects) 30/09/2016 NIL
24 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Kimpalan dan Fabrikasi Logam) dengan Kepujian
 MQA/FA0494
Sarjana Muda 132 146 (Training for teachers of vocational subjects) 09/08/2016 NIL
25 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif) dengan Kepujian
 MQA/FA0496
Sarjana Muda 128 146 (Training for teachers of vocational subjects) 09/08/2016 NIL
26 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Pemesinan Am) dengan Kepujian
 MQA/FA0492
Sarjana Muda 130 146 (Training for teachers of vocational subjects) 23/08/2016 NIL
27 Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara) dengan Kepujian
 MQA/FA0493
Sarjana Muda 133 146 (Training for teachers of vocational subjects) 09/08/2016 NIL
28 Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah dengan Kepujian
 MQA/FA10794
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) 07/02/2018 NIL
29 Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pembinaan) dengan Kepujian
 MQA/FA10042
Sarjana Muda 127 345 (Management and Administration) 04/12/2017 NIL
30 Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pengeluaran dan Operasi) dengan Kepujian
 MQA/FA10043
Sarjana Muda 125 345 (Management and Administration) 27/12/2017 NIL
31 Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Reka Bentuk dan Pembuatan Perabot) dengan Kepujian
 MQA/FA3098
Sarjana Muda 126 345 (Management and Administration) 31/05/2019 NIL
32 Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian
 MQA/FA10793
Sarjana Muda 124 345 (Management and Administration) 07/02/2018 NIL
33 Sarjana Muda Sains (Fizik Gunaan) dengan Kepujian
 MQA/FA0724
Sarjana Muda 128 441 (Physics) 01/12/2015 NIL
34 Sarjana Muda Sains (Kepelbagaian Biologi dan Pemuliharaan) dengan Kepujian
 MQA/FA3485
Sarjana Muda 133 421 (Biology and biochemistry) 23/04/2018 NIL
35 Sarjana Muda Sains (Matematik Teknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA0723
Sarjana Muda 128 461 (Mathematics) 01/12/2015 NIL
36 Sarjana Muda Sains (Statistik Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0728
Sarjana Muda 130 462 (Statistics) 01/02/2016 NIL
37 Sarjana Muda Sains (Teknologi Makanan) dengan Kepujian
 MQA/FA0727
Sarjana Muda 134 541 (Food Processing) 23/08/2016 NIL
38 Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) dengan Kepujian
 MQA/FA0251
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) 24/07/2015 NIL
39 Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Maklumat) dengan Kepujian
 MQA/FA0249
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) 24/07/2015 NIL
40 Sarjana Muda Sains Komputer (Pengkomputeran Multimedia) dengan Kepujian
 MQA/FA0250
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) 24/07/2015 NIL
41 Sarjana Muda Sains Komputer (Teknologi Web) dengan Kepujian
 MQA/FA0248
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) 24/07/2015 NIL
42 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Aeronautik (Penerbangan Profesional) dengan Kepujian
 MQA/FA4509
Sarjana Muda 145 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 06/12/2013 NIL
43 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Aeronautik (Penyenggaraan Pesawat Terbang) dengan Kepujian
 MQA/FA8276
Sarjana Muda 147 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 28/09/2015 NIL
44 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Alam Sekitar) dengan Kepujian
 MQA/FA0725
Sarjana Muda 140 526 (Civil Engineering) 01/01/2017 31/12/2022
45 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Pembinaan) dengan Kepujian
 MQA/FA0710
Sarjana Muda 140 526 (Civil Engineering) 01/01/2017 31/12/2022
46 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Perkhidmatan Bangunan) dengan Kepujian
 MQA/FA0708
Sarjana Muda 142 526 (Civil Engineering) 27/11/2015 NIL
47 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Elektrik) dengan Kepujian
 MQA/FA0716
Sarjana Muda 140 522 (Electricity and Energy) 01/01/2017 31/12/2022
48 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Automasi Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0717
Sarjana Muda 142 523 (Electronics and Automation) 27/11/2015 NIL
49 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Automasi Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA15188
Sarjana Muda 142 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2022 31/12/2024
50 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi dan Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA0707
Sarjana Muda 142 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2022 31/12/2024
51 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi dan Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA0707
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 31/12/2019
52 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Bioteknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA0726
Sarjana Muda 142 524 (Chemical and Process) 27/11/2015 NIL
53 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) dengan Kepujian
 MQA/FA0715
Sarjana Muda 140 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2017 31/12/2022
54 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Loji) dengan Kepujian
 MQA/FA0711
Sarjana Muda 142 521 (Mechanics and Metal Work) 27/11/2015 NIL
55 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Loji) dengan Kepujian
 MQA/FA15187
Sarjana Muda 142 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2021 31/12/2026
56 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA0714
Sarjana Muda 140 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2017 31/12/2022
57 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0712
Sarjana Muda 140 521 (Mechanics and Metal Work) 27/11/2015 NIL
58 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0713
Sarjana Muda 140 521 (Mechanics and Metal Work) 27/11/2015 NIL
59 Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Maklumat
 MQA/FA10044
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) 04/12/2017 NIL
60 Sarjana Kejuruteraan Awam
 MQA/FA5870
Sarjana 44 526 (Civil Engineering) 04/06/2013 NIL
61 Sarjana Kejuruteraan Awam
 MQA/FA5871
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) 04/06/2013 NIL
62 Sarjana Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA5858
Sarjana 40 522 (Electricity and Energy) 04/06/2013 NIL
63 Sarjana Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA5859
Sarjana NA 522 (Electricity and Energy) 04/06/2013 NIL
64 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA5861
Sarjana 42 521 (Mechanics and Metal Work) 04/06/2013 NIL
65 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA5862
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) 04/06/2013 NIL
66 Sarjana Muda Sains Senibina
 MQA/FA8229
Sarjana 125 0731 (Architecture) 06/09/2020 05/09/2023
67 Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional
 MQA/FA5855
Sarjana 52 142 (Education science) 04/06/2013 NIL
68 Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional
 MQA/FA5856
Sarjana NA 142 (Education science) 04/06/2013 NIL
69 Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA5852
Sarjana 40 146 (Training for teachers of vocational subjects) 04/06/2013 NIL
70 Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/FA5851
Sarjana 41 146 (Training for teachers of vocational subjects) 04/06/2013 NIL
71 Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA5853
Sarjana 41 146 (Training for teachers of vocational subjects) 04/06/2013 NIL
72 Sarjana Pendidikan Teknikal (Reka Bentuk Instruksional dan Teknologi)
 MQA/FA5854
Sarjana 40 146 (Training for teachers of vocational subjects) 04/06/2013 NIL
73 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA10711
Sarjana 42 345 (Management and Administration) 24/01/2018 NIL
74 Sarjana Sains
 MQA/FA0084
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) 01/04/2013 NIL
75 Sarjana Sains (Matematik Gunaan)
 MQA/FA1349
Sarjana 46 461 (Mathematics) 08/10/2015 NIL
76 Sarjana Sains (Statistik Industri)
 MQA/FA1350
Sarjana 42 462 (Statistics) 08/10/2015 NIL
77 Sarjana Sains Kejuruteraan Bahan
 MQA/FA3025
Sarjana 41 527 (Material Engineering) 03/02/2016 NIL
78 Sarjana Sains Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA3097
Sarjana 41 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 15/02/2016 NIL
79 Sarjana Sains Kejuruteraan Pengangkutan Rel
 MQA/FA1538
Sarjana 40 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 20/01/2014 NIL
80 Sarjana Sains Kejuruteraan Tenaga Lestari
 MQA/FA11789
Sarjana 41 522 (Electricity and Energy) 29/01/2021 NIL
81 Sarjana Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/FA0830
Sarjana 40 481 (Computer Science) 31/12/2013 NIL
82 Sarjana Sains Komputer (Keselamatan Maklumat)
 MQA/FA0832
Sarjana 40 481 (Computer Science) 11/03/2014 NIL
83 Sarjana Sains Komputer (Pengkomputeran Lembut)
 MQA/FA0829
Sarjana 40 481 (Computer Science) 12/03/2013 NIL
84 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Web)
 MQA/FA0831
Sarjana 40 481 (Computer Science) 27/08/2014 NIL
85 Sarjana Sains Objek Rangkaian Internet
 MQA/FA12000
Sarjana 43 0713 (Electronics and automation ) 21/01/2022 NIL
86 Sarjana Sains Pengurusan Harta Tanah dan Fasiliti
 MQA/FA5866
Sarjana NA 582 (Building) 04/06/2013 NIL
87 Sarjana Sains Pengurusan Teknologi
 MQA/FA5867
Sarjana 40 345 (Management and Administration) 04/06/2013 NIL
88 Sarjana Sains Pengurusan Teknologi Pembinaan
 MQA/FA0087
Sarjana 40 582 (Building) 15/01/2015 NIL
89 Sarjana Teknologi Kejuruteraan
 MQA/FA3733
Sarjana NA 900 (Engineering Technology) 08/10/2015 NIL
90 Sarjana Teknologi Maklumat
 MQA/FA5864
Sarjana NA 481 (Computer Science) 04/06/2013 NIL
91 Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam
 MQA/FA5872
Ijazah Kedoktoran NA 526 (Civil Engineering) 04/06/2013 NIL
92 Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA5860
Ijazah Kedoktoran NA 522 (Electricity and Energy) 04/06/2013 NIL
93 Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA5863
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) 04/06/2013 NIL
94 Doktor Falsafah Pendidikan
 MQA/FA1539
Ijazah Kedoktoran NA 141 (Teaching and Training) 17/01/2017 NIL
95 Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional
 MQA/FA5857
Ijazah Kedoktoran NA 142 (Education science) 04/06/2013 NIL
96 Doktor Falsafah Pengurusan Harta Tanah dan Fasiliti
 MQA/FA5868
Ijazah Kedoktoran NA 582 (Building) 04/06/2013 NIL
97 Doktor Falsafah Pengurusan Teknologi
 MQA/FA5869
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) 04/06/2013 NIL
98 Doktor Falsafah Sains
 MQA/FA0080
Ijazah Kedoktoran NA 440 (Physical Science (broad programmes)) 01/04/2013 NIL
99 Doktor Falsafah Teknologi Maklumat
 MQA/FA5865
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 04/06/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak