Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Alamat : 06010 Sintok
Kedah.No Tel : 04-928 4000
No Faks : 04-928 3016
E-Mel : prouum@uum.edu.my
Laman Web : www.uum.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian/Ijazah Sarjana Muda Sains Ekonomi dengan Kepujian
 10113
Sarjana Muda 0311 (Economics ) NA 07/1984
2 Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
 10101
Sarjana Muda 0923 (Social work and counselling ) 11/10/2005 07/2006
3 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dengan Kepujian
 11894
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 05/11/2003 '07/2004
4 Ijazah Sarjana Muda Kewangan dan Perbankan Islam dengan Kepujian
 10107
Sarjana Muda 0412 (Finance, banking and insurance ) 20/04/2004 07/2004
5 Ijazah Sarjana Muda Kewangan dengan Kepujian
 10122
Sarjana Muda 0412 (Finance, banking and insurance ) 10/05/1999 11/1999
6 Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Multimedia)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Multimedia dengan Kepujian/Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Multimedia)
 10126
Sarjana Muda 0211 (Audio-visual techniques and media production) 10/05/1999 07/2000
7 Ijazah Sarjana Muda Pemasaran dengan Kepujian
 10109
Sarjana Muda 0415 (Marketing and advertising ) 05/11/2003 07/2004
8 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Perniagaan) dengan Kepujian
 10097
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 07/1997
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Perakaunan) dengan Kepujian
 10098
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 07/1997
10 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Bimbingan dan Kaunseling)
 11936
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/09/2005 07/2005
11 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Kemahiran Hidup)
 10091
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 21/05/2007 07/2005
12 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Multimedia Interaktif)
 10089
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/10/2004 07/2006
13 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Moral)
 11935
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 04/09/2005 07/2005
14 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengurusan Pendidikan)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengurusan Pendidikan) (PKPGB)
 10092
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/10/2004 11/2005
15 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Teknologi Maklumat)
 10090
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 21/05/2007 07/2006
16 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian(Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah)
 11933
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 16/03/2007 07/2004
17 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dengan Kepujian
 10106
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA NA
18 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dengan Pendidikan (Kepujian)
 10105
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA NA
19 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dengan Pendidikan (Kepujian) dalam bidang Perakaunan
 10093
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 07/1997
20 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dengan Pendidikan (TESL) (Kepujian)
 10096
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) 19/07/1996 07/2004
21 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dengan Pendidikan dengan Kepujian dalam bidang Pengurusan Perniagaan
 10094
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 07/1997
22 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dengan Pendidikan dengan Kepujian dalam bidang Teknologi Maklumat
 10095
Sarjana Muda 0114 (Educator training with subject specialisation ) NA 07/1997
23 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa (Kepujian)
 10119
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA 07/1997
24 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti dengan Kepujian
 11897
Sarjana Muda 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 21/01/2004 '07/2004
25 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial dengan Kepujian
 10120
Sarjana Muda 0923 (Social work and counselling ) NA 07/2007
26 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Operasi dengan Kepujian
 11895
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 13/02/2006 '07/2006
27 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan dengan Kepujian
 10116
Sarjana Muda 1015 (Travel, tourism and leisure) NA 07/1993
28 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan dengan Kepujian
 10124
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 31/07/1999 1999/2000
29 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Logistik dan Pengangkutan) dengan Kepujian/Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Logistik dan Pengangkutan) dengan Kepujian
 10111
Sarjana Muda 1041 (Transport services ) 29/01/2004 07/2004
30 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Antarabangsa dengan Kepujian
 10118
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA 11/2005
31 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian
 10114
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA 07/1984
32 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Risiko dan Insurans dengan Kepujian
 10112
Sarjana Muda 0412 (Finance, banking and insurance ) 14/11/2003 07/2004
33 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia dengan Kepujian
 10117
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA 07/1994
34 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian
 10108
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 01/04/1999 07/1999
35 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Awam dengan Kepujian/ (Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam)
 10115
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA 07/1984
36 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian
 10110
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 20/04/2004 07/2004
37 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)/Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 10099
Sarjana Muda 0411 (Accounting, auditing and taxation) 12/02/1999 07/1984
38 Ijazah Sarjana Muda Perbankan dengan Kepujian
 10121
Sarjana Muda 0412 (Finance, banking and insurance ) 14/09/1998 07/1999
39 Ijazah Sarjana Muda Matematik Perniagaan dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Perniagaan)
 10104
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 22/03/2005 07/2005
40 Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Perniagaantani dengan Kepujian
 11934
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 23/11/2005 07/2006
41 Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Statistik Industri)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Statistik Industri dengan Kepujian
 10103
Sarjana Muda 0542 (Statistics ) 05/10/2004 07/2005
42 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Media dengan Kepujian
 11896
Sarjana Muda 0211 (Audio-visual techniques and media production) 09/01/2006 '07/2006

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Program Asasi Pengurusan
 MQA/FA4401
Program Asas 50 0414 (Management and administration ) 21/05/2015 NIL
2 Diploma Eksekutif dalam Pengurusan Perniagaan
 MQA/SWA01200
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 13/01/2018 NIL
3 Ijazah Sarjana Muda Falsafah, Undang-undang dan Perniagaan dengan Kepujian
 MQA/SWA01277
Sarjana Muda 141 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 18/11/2017 NIL
4 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dengan Kepujian
 MQA/SWA14405
Sarjana Muda 129 0414 (Management and administration ) 07/06/2020 NIL
5 Ijazah Sarjana Muda Kewangan dan Perbankan Islam dengan Kepujian
 MQA/SWA14764
Sarjana Muda 135 0413 (Islamic banking and finance ) 30/09/2020 NIL
6 Ijazah Sarjana Muda Kewangan dengan Kepujian
 MQA/SWA14373
Sarjana Muda 126 0412 (Finance, banking and insurance ) 07/06/2020 NIL
7 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian
 MQA/SWA14975
Sarjana Muda 129 0323 (Media and communications) 30/09/2020 NIL
8 Ijazah Sarjana Muda Pemasaran dengan Kepujian
 MQA/SWA14601
Sarjana Muda 135 0415 (Marketing and advertising ) 30/09/2020 NIL
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Moral)
 MQA/SWA14769
Sarjana Muda 139/140 0114 (Educator training with subject specialisation ) 30/09/2020 NIL
10 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/SWA14986
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 30/09/2020 NIL
11 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Perakaunan)
 MQA/SWA14985
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 13/11/2019 NIL
12 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Sekolah Rendah)
 MQA/FA5405
Sarjana Muda 139 0113 (Educator training without subject specialization) 19/03/2015 31/12/2017
13 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Sekolah Rendah)
 MQA/FA6193
Sarjana Muda 139 0114 (Educator training with subject specialisation ) 19/03/2015 31/12/2017
14 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA14768
Sarjana Muda 140 0114 (Educator training with subject specialisation ) 30/09/2020 NIL
15 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Acara dengan Kepujian
 MQA/SWA03675
Sarjana Muda 133 1015 (Travel, tourism and leisure) 21/04/2019 NIL
16 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam dengan Kepujian
 MQA/SWA13969
Sarjana Muda 125 0414 (Management and administration ) 13/11/2019 NIL
17 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa dengan Kepujian
 MQA/SWA14407
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) 07/06/2020 NIL
18 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti dengan Kepujian
 MQA/SWA13968
Sarjana Muda 142 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 13/11/2019 NIL
19 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif dengan Kepujian
 MQA/FA2311
Sarjana Muda 124 0211 (Audio-visual techniques and media production) 01/10/2015 NIL
20 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial dengan Kepujian
 MQA/SWA14756
Sarjana Muda 136 0923 (Social work and counselling ) 30/09/2020 NIL
21 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Operasi dengan Kepujian
 MQA/SWA14775
Sarjana Muda 136 0414 (Management and administration ) 30/09/2020 NIL
22 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan dengan Kepujian
 MQA/SWA13967
Sarjana Muda 135 1015 (Travel, tourism and leisure) 13/11/2019 NIL
23 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan dengan Kepujian
 MQA/SWA13971
Sarjana Muda 128 0414 (Management and administration ) 13/11/2019 NIL
24 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Antarabangsa dengan Kepujian
 MQA/SWA14763
Sarjana Muda 132 0414 (Management and administration ) 07/06/2020 NIL
25 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Risiko dan Insurans dengan Kepujian
 MQA/SWA14759
Sarjana Muda 129 0412 (Finance, banking and insurance ) 30/09/2020 NIL
26 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia dengan Kepujian
 MQA/SWA14408
Sarjana Muda 132 0414 (Management and administration ) 07/06/2020 NIL
27 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian
 MQA/SWA14406
Sarjana Muda 136 0414 (Management and administration ) 07/06/2020 NIL
28 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian
 MQA/SWA14765
Sarjana Muda 135 0414 (Management and administration ) 30/09/2020 NIL
29 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
 MQA/SWA14762
Sarjana Muda 129 0414 (Management and administration ) 30/09/2020 NIL
30 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Sistem Maklumat) dengan Kepujian
 MQA/SWA14374
Sarjana Muda 147 0411 (Accounting, auditing and taxation) 07/06/2020 NIL
31 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 MQA/SWA14372
Sarjana Muda 136 0411 (Accounting, auditing and taxation) 07/06/2020 NIL
32 Ijazah Sarjana Muda Perbankan dengan Kepujian
 MQA/SWA14370
Sarjana Muda 129 0412 (Finance, banking and insurance ) 07/06/2020 NIL
33 Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Perniagaan)
 MQA/SWA14755
Sarjana Muda 132 0541 (Mathematics) 30/09/2020 NIL
34 Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Pemutusan)
 MQA/SWA14761
Sarjana Muda 127 0542 (Statistics ) 30/09/2020 NIL
35 Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Statistik Industri)
 MQA/SWA14754
Sarjana Muda 130 0542 (Statistics ) 30/09/2020 NIL
36 Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA14766
Sarjana Muda 130 0613 (Computer Science) 30/09/2020 NIL
37 Ijazah Sarjana Muda Sains Ekonomi dengan Kepujian
 MQA/SWA14776
Sarjana Muda 132 0311 (Economics ) 30/09/2020 NIL
38 Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Perniagaantani dengan Kepujian
 MQA/SWA14371
Sarjana Muda 132 0414 (Management and administration ) 07/06/2020 NIL
39 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Media dengan Kepujian
 MQA/SWA14603
Sarjana Muda 123 0211 (Audio-visual techniques and media production) 30/09/2020 NIL
40 Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
 AL0062
Sarjana Muda 166 0421 (Law) 26/10/2007 NIL
41 Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian
 MQA/SWA13970
Sarjana Muda 166 0421 (Law) 13/11/2019 NIL
42 Diploma Pascasiswazah Pembelajaran dan Pengajaran Pendidikan Tinggi
 MQA/SWA11689
Diploma Pascasiswazah 30 0110 (Education not further defined) 30/09/2020 NIL
43 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Nama Lama : Diploma Pendidikan
 MQA/FA6192
Diploma Pascasiswazah 40 0111 (Education science) 29/12/2014 NIL
44 Diploma Pascasiswazah Sains Koreksional
Nama Lama : Diploma Siswazah Sains Koreksional
 MQA/FA6431
Diploma Pascasiswazah 30 0923 (Social work and counselling ) 13/06/2013 11/04/2022
45 Post Graduate Diploma in Education (PGDE)
 MQA/FA2480
Diploma Pascasiswazah 31 0111 (Education science) 03/07/2013 11/04/2022
46 Ijazah Sarjana Ekonomi
 MQA/FA6438
Sarjana 40 0311 (Economics ) 13/06/2013 NIL
47 Ijazah Sarjana Ekonomi
 MQA/FA6439
Sarjana 40 0311 (Economics ) 13/06/2013 NIL
48 Ijazah Sarjana Ekonomi
 MQA/FA6440
Sarjana NA 0311 (Economics ) 13/06/2013 NIL
49 Ijazah Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam
 MQA/FA6446
Sarjana 42 0413 (Islamic banking and finance ) 13/06/2013 NIL
50 Ijazah Sarjana Linguistik Terapan
 MQA/FA6408
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) 13/06/2013 NIL
51 Ijazah Sarjana Linguistik Terapan
 MQA/FA6409
Sarjana NA 0232 (Literature and linguistics) 13/06/2013 NIL
52 Ijazah Sarjana Linguistik Terapan
 MQA/FA6410
Sarjana 40 0232 (Literature and linguistics) 13/06/2013 NIL
53 Ijazah Sarjana Pendidikan
 MQA/FA6415
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 13/06/2013 NIL
54 Ijazah Sarjana Pendidikan
 MQA/FA6416
Sarjana NA 0110 (Education not further defined) 13/06/2013 NIL
55 Ijazah Sarjana Pendidikan
 MQA/FA6414
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) 13/06/2013 NIL
56 Ijazah Sarjana Pengurusan Awam
 MQA/FA6471
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 NIL
57 Ijazah Sarjana Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/FA6454
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 NIL
58 Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam
 MQA/FA6468
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 NIL
59 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6433
Sarjana 48 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 NIL
60 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan)
 MQA/FA6435
Sarjana 42 0412 (Finance, banking and insurance ) 13/06/2013 11/04/2022
61 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Projek)
 MQA/FA6436
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 11/04/2022
62 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Rantaian Bekalan)
 MQA/FA6437
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 11/04/2022
63 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perakaunan)
 MQA/FA6434
Sarjana 45 0411 (Accounting, auditing and taxation) 13/06/2013 11/04/2022
64 Ijazah Sarjana Sains (Insurans)
 MQA/FA6445
Sarjana NA 0412 (Finance, banking and insurance ) 13/06/2013 NIL
65 Ijazah Sarjana Sains (Kaunseling)
 MQA/FA6429
Sarjana 55 0923 (Social work and counselling ) 13/06/2013 NIL
66 Ijazah Sarjana Sains (Kaunseling)
 MQA/FA6430
Sarjana NA 0923 (Social work and counselling ) 13/06/2013 NIL
67 Ijazah Sarjana Sains (Kepengetuaan)
 MQA/FA6420
Sarjana 42 0111 (Education science) 13/06/2013 NIL
68 Ijazah Sarjana Sains (Kepengetuaan)
 MQA/FA6421
Sarjana NA 0111 (Education science) 13/06/2013 NIL
69 Ijazah Sarjana Sains (Kewangan Islam)
 MQA/FA6448
Sarjana NA 0413 (Islamic banking and finance ) 13/06/2013 NIL
70 Ijazah Sarjana Sains (Kewangan)
 MQA/FA6443
Sarjana 42 0412 (Finance, banking and insurance ) 13/06/2013 NIL
71 Ijazah Sarjana Sains (Kewangan)
 MQA/FA6444
Sarjana NA 0412 (Finance, banking and insurance ) 13/06/2013 NIL
72 Ijazah Sarjana Sains (Komunikasi Kepengurusan)
 MQA/FA6425
Sarjana 40 0323 (Media and communications) 13/06/2013 NIL
73 Ijazah Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/FA6404
Sarjana NA 0541 (Mathematics) 13/06/2013 NIL
74 Ijazah Sarjana Sains (Pengajian Multimedia)
 MQA/FA6400
Sarjana NA 0211 (Audio-visual techniques and media production) 13/06/2013 NIL
75 Ijazah Sarjana Sains (Pengajian Strategik)
 MQA/FA6466
Sarjana 42 0312 (Political sciences and public policy) 13/06/2013 NIL
76 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan)
 MQA/FA6456
Sarjana NA 1022 (Occupational health and safety) 13/06/2013 NIL
77 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan)
 MQA/FA6457
Sarjana 43 1022 (Occupational health and safety) 13/06/2013 NIL
78 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Media)
 MQA/FA6426
Sarjana NA 0323 (Media and communications) 13/06/2013 NIL
79 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Operasi)
 MQA/FA6452
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 NIL
80 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pelancongan)
 MQA/FA6472
Sarjana NA 1015 (Travel, tourism and leisure) 13/06/2013 NIL
81 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA6417
Sarjana NA 0111 (Education science) 13/06/2013 NIL
82 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA6418
Sarjana 42 0111 (Education science) 13/06/2013 NIL
83 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA6419
Sarjana 42 0111 (Education science) 13/06/2013 NIL
84 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Perakaunan dan Perancangan)
 MQA/FA6451
Sarjana 24 0411 (Accounting, auditing and taxation) 13/06/2013 11/04/2022
85 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Teknologi)
 MQA/FA6453
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 NIL
86 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan)
 MQA/FA6455
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 NIL
87 Ijazah Sarjana Sains (Perakaunan Antarabangsa)
 MQA/FA6449
Sarjana 42 0411 (Accounting, auditing and taxation) 13/06/2013 NIL
88 Ijazah Sarjana Sains (Perakaunan)
 MQA/FA6450
Sarjana NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) 13/06/2013 NIL
89 Ijazah Sarjana Sains (Perbankan Islam)
 MQA/FA6447
Sarjana NA 0413 (Islamic banking and finance ) 13/06/2013 11/04/2022
90 Ijazah Sarjana Sains (Perbankan)
 MQA/FA6441
Sarjana NA 0412 (Finance, banking and insurance ) 13/06/2013 NIL
91 Ijazah Sarjana Sains (Perbankan)
 MQA/FA6442
Sarjana 42 0412 (Finance, banking and insurance ) 13/06/2013 NIL
92 Ijazah Sarjana Sains (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA6464
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 NIL
93 Ijazah Sarjana Sains (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA6465
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 NIL
94 Ijazah Sarjana Sains (Sains Pemutusan)
 MQA/FA6401
Sarjana NA 0542 (Statistics ) 13/06/2013 NIL
95 Ijazah Sarjana Sains (Sains Pemutusan)
 MQA/FA6402
Sarjana 40 0542 (Statistics ) 13/06/2013 NIL
96 Ijazah Sarjana Sains (Sistem Pintar)
 MQA/FA6398
Sarjana NA 0613 (Computer Science) 13/06/2013 NIL
97 Ijazah Sarjana Sains (Sistem Pintar)
 MQA/FA6399
Sarjana 40 0613 (Computer Science) 13/06/2013 NIL
98 Ijazah Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/FA6403
Sarjana NA 0542 (Statistics ) 13/06/2013 NIL
99 Ijazah Sarjana Sains (Teknokeusahawanan)
 MQA/FA6423
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 11/04/2022
100 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat dan Komunikasi)
 MQA/FA6394
Sarjana 41 0611 (Information technology and information system) 13/06/2013 NIL
101 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6395
Sarjana 42 0611 (Information technology and information system) 13/06/2013 NIL
102 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6396
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) 13/06/2013 NIL
103 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6397
Sarjana NA 0611 (Information technology and information system) 13/06/2013 NIL
104 Ijazah Sarjana Sastera (Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA6462
Sarjana NA 0312 (Political sciences and public policy) 13/06/2013 NIL
105 Ijazah Sarjana Sastera (Kerja Sosial)
 MQA/FA6428
Sarjana NA 0923 (Social work and counselling ) 13/06/2013 NIL
106 Ijazah Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/FA6424
Sarjana NA 0323 (Media and communications) 13/06/2013 NIL
107 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Melayu Kontemporari)
 MQA/FA6411
Sarjana NA 0233 (National Language ) 13/06/2013 NIL
108 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Melayu Kontemporari)
 MQA/FA6412
Sarjana 42 0233 (National Language ) 13/06/2013 NIL
109 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Melayu Kontemporari)
 MQA/FA6413
Sarjana 41 0233 (National Language ) 13/06/2013 NIL
110 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Islam)
 MQA/FA6407
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) 13/06/2013 NIL
111 Ijazah Sarjana Sastera (Psikologi)
 MQA/FA6427
Sarjana NA 0313 (Psychology ) 13/06/2013 NIL
112 Ijazah Sarjana Sastera (Sains Politik)
 MQA/FA6463
Sarjana NA 0312 (Political sciences and public policy) 13/06/2013 NIL
113 Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah)
 MQA/FA6406
Sarjana NA 0222 (History and archaeology ) 13/06/2013 NIL
114 Ijazah Sarjana Sastera (Sosiologi)
 MQA/FA6467
Sarjana NA 0314 (Sociology and cultural studies ) 13/06/2013 NIL
115 Ijazah Sarjana Sastera Pengajian Kenegaraan
 MQA/SWA14774
Sarjana 42 0312 (Political sciences and public policy) 23/04/2019 NIL
116 Ijazah Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA6461
Sarjana NA 0421 (Law) 13/06/2013 NIL
117 Ijazah Sarjana Undang-undang Komersil
 MQA/FA6458
Sarjana 40 0421 (Law) 13/06/2013 NIL
118 Ijazah Sarjana Undang-undang Korporat
 MQA/FA6459
Sarjana 40 0421 (Law) 13/06/2013 NIL
119 Ijazah Sarjana Undang-undang Sumber Manusia
 MQA/FA6460
Sarjana 40 0421 (Law) 13/06/2013 NIL
120 Sarjana Kerja Sosial
 MQA/SWA04848
Sarjana 46 0923 (Social work and counselling ) 18/11/2017 NIL
121 Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam
 MQA/FA1230
Sarjana 42 0413 (Islamic banking and finance ) 31/10/2013 11/04/2022
122 Sarjana Pengajian Perniagaan Islam
 MQA/FA3754
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) 23/02/2017 NIL
123 Sarjana Pengajian Perniagaan Islam
 MQA/FA4940
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 08/03/2017 NIL
124 Sarjana Pengurusan Awam
 MQA/FA6469
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 NIL
125 Sarjana Pengurusan Awam
 MQA/FA6470
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 NIL
126 Sarjana Politik Ekonomi Antarabangsa
 MQA/SWA08597
Sarjana 42 0312 (Political sciences and public policy) 18/08/2020 NIL
127 Sarjana Sains (Analisis Data)
 MQA/SWA06156
Sarjana 41 0542 (Statistics ) 11/11/2018 NIL
128 Sarjana Sains (Sains Koreksional)
 MQA/SWA04825
Sarjana 43 0923 (Social work and counselling ) 05/08/2019 NIL
129 Sarjana Sains Kewartawanan Multimedia
 MQA/SWA08117
Sarjana 40 0321 (Journalism and reporting ) 18/08/2020 NIL
130 Sarjana Sains Pengajian Multimedia
 MQA/SWA15746
Sarjana 41 0211 (Audio-visual techniques and media production) 01/09/2020 NIL
131 Doktor Falsafah (Ph.D.)
 MQA/FA6405
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) 13/06/2013 NIL
132 Doktor Pengurusan
 MQA/FA6473
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 NIL
133 Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6432
Ijazah Kedoktoran 82 0414 (Management and administration ) 13/06/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak