Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Arau
Alamat : Jalan Tengku Budriah, Tambun Tulang
02600 Arau
Perlis.No Tel : 04-986 9800
No Faks : 04-986 1708
E-Mel : kkarau@kkarau.edu.my
Laman Web : www.kkarau.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Fesyen Dan Pakaian
 11266
Sijil 0212 (Fashion, interior and industrial design) 2001 01/2006
2 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 11431
Sijil 0731 (Architecture) 2001 06/2001
3 Sijil Pemprosesan Dan Kawalan Mutu Makanan
 11267
Sijil 0721 (Food processing ) 2001 01/2006
4 Sijil Sistem Komputer Dan Sokongan
 11265
Sijil 0613 (Computer Science) 2001 01/2006
5 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11432
Sijil 0712 (Electricity and energy) 2001 06/2001
6 Diploma Teknologi Elektrik
 11679
Diploma 0712 (Electricity and energy) NA 07/2009

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Fesyen dan Pakaian
 MQA/FA2886
Sijil 60 0212 (Fashion, interior and industrial design) 08/10/2012 NIL
2 Sijil Lukisan Senibina
 MQA/FA2900
Sijil 73 0731 (Architecture) 10/10/2012 NIL
3 Sijil Teknologi Senibina
Nama Lama : Sijil Pelukis Pelan Senibina
 MQA/FA7458
Sijil 60 0731 (Architecture) 27/02/2015 NIL
4 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2401
Sijil 67 0712 (Electricity and energy) 19/09/2012 NIL
5 Sijil Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan
 MQA/FA7460
Sijil 60-61 0721 (Food processing ) 26/03/2015 NIL
6 Sijil Pemprosesan Makanan Komersil
 MQA/FA5255
Sijil 69 0721 (Food processing ) 01/07/2012 31/07/2014
7 Sijil Rangkaian Komputer
 MQA/FA4184
Sijil 60-67 0611 (Information technology and information system) 14/10/2013 31/07/2016
8 Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
Nama Lama : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan
 MQA/FA7459
Sijil 61 0611 (Information technology and information system) 05/02/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak