Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Bandar Baharu
Alamat : No. 1, Jalan Syariah
34590 Bandar Baharu
Kedah.No Tel : 05-716 9539
No Faks : 05-716 7610
E-Mel : kkbd@tm.net.my
Laman Web : www.kkbda.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Automotif
 11273
Sijil 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 2001 07/2006

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Servis Kenderaan Ringan
 MQA/FA2456
Sijil 60 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 13/09/2012 31/12/2021
2 Sijil Teknologi Automotif
Nama Lama : Sijil Servis Kenderaan Ringan
 MQA/FA15370
Sijil 60 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2022 31/12/2025
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak