Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Jerai
Alamat : Lot 7, Taman Delima 1
Taman Delima
08800 Guar Chempedak
Kedah.No Tel : 04-447 1051
No Faks : 04-468 6243
E-Mel : kkbd@tm.net.my
Laman Web : www.kkbda.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Pelancongan Dan Pengembaraan
 11274
Sijil 1015 (Travel, tourism and leisure) 2003 07/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Pengembaraan Pelancongan
Nama Lama : Sijil Pelancongan dan Pengembaraan
 MQA/FA7432
Sijil 60 1015 (Travel, tourism and leisure) 23/02/2015 NIL
2 Sijil Pengendalian Pelancongan
 MQA/FA2457
Sijil 67 1015 (Travel, tourism and leisure) 12/09/2012 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak