Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Bukit Mertajam (Nama Lama : Kolej Komuniti (Cawangan Bukit Mertajam))
Alamat : Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
No. 2, Jalan Koperasi,Taman Koperasi Guru,Jalan Tanah Liat
14000 Bukit Mertajam,Seberang Perai (Tengah)
Pulau Pinang.No Tel : 04-537 8349
No Faks : 04-537 8357
E-Mel : kkkb@kkkba.edu.my
Laman Web : www.kkkba.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Fesyen dan Pakaian
 MQA/FA5249
Sijil 60 0212 (Fashion, interior and industrial design) 07/08/2014 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak