Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Sabak Bernam
Alamat : Jalan Raja Chulan
45200 Sabak Bernam
Selangor.No Tel : 03-3216 3235
No Faks : 03-3216 3236
E-Mel : admin@kksbs.edu.my
Laman Web : www.kksbs.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Fesyen Dan Pakaian
 11315
Sijil 0212 (Fashion, interior and industrial design) 2001 06/2002
2 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 11312
Sijil 0731 (Architecture) 2001 12/2001
3 Sijil Pemprosesan Dan Kawalan Mutu Makanan
 11316
Sijil 0721 (Food processing ) 2001 06/2003
4 Sijil Sistem Komputer Dan Sokongan
 11314
Sijil 0613 (Computer Science) 2001 12/2002
5 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11313
Sijil 0712 (Electricity and energy) 2001 06/2002
6 Diploma Teknologi Komputer
 11317
Diploma 0613 (Computer Science) NA 07/2007

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Fesyen dan Pakaian
 MQA/FA4191
Sijil 60 0212 (Fashion, interior and industrial design) 27/08/2013 NIL
2 Sijil Lukisan Senibina
 MQA/FA2910
Sijil 73 0731 (Architecture) 25/10/2012 NIL
3 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 MQA/FA7444
Sijil 60 0731 (Architecture) 01/11/2013 23/09/2017
4 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2919
Sijil 60 0712 (Electricity and energy) 26/09/2012 NIL
5 Sijil Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan
 MQA/FA7446
Sijil 60 0721 (Food processing ) 18/05/2015 NIL
6 Sijil Rangkaian Komputer
 MQA/FA4190
Sijil 60-67 0613 (Computer Science) 14/10/2013 31/07/2016
7 Diploma Teknologi Senibina
 MQA/FA8206
Diploma 90 0731 (Architecture) 15/06/2017 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak