Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Hulu Selangor
Alamat : No. 43-57, Jalan Kelah 2
Taman Perniagaan Kelah
44300 Batang Kali
Selangor.No Tel : 03-6057 1717
No Faks : 03-6057 1718
E-Mel : pengarah@kkhse.edu.my
Laman Web : www.kkhse.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Pelancongan Dan Pengembaraan
 11327
Sijil 1015 (Travel, tourism and leisure) 2003 06/2003
2 Sijil Sistem Komputer Dan Sokongan
 11326
Sijil 0613 (Computer Science) 2001 06/2003

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Pengembaraan Pelancongan
Nama Lama : Sijil Pelancongan dan Pengembaraan
 MQA/FA7435
Sijil 60 1015 (Travel, tourism and leisure) 12/05/2015 NIL
2 Sijil Pengendalian Pelancongan
 MQA/FA2421
Sijil 67 1015 (Travel, tourism and leisure) 13/09/2012 NIL
3 Sijil Rangkaian Komputer
 MQA/FA4192
Sijil 60-67 0611 (Information technology and information system) 28/10/2013 31/07/2016
4 Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
Nama Lama : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan
 MQA/FA7436
Sijil 61 0611 (Information technology and information system) 05/02/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak