Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Jempol
Alamat : Taman Industri Mahsan
72100 Bahau
Negeri Sembilan.No Tel : 06-454 0075
No Faks : 06-454 0344
E-Mel : kkjns@kkjns.edu.my
Laman Web : www.kkjns.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Automotif
 11336
Sijil 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 2001 07/2005
2 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 11337
Sijil 581 (Architecture and town planning) 2001 07/2005
3 Sijil Sistem Komputer Dan Sokongan
 11339
Sijil 481 (Computer Science) 2001 12/2001
4 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11338
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2001 06/2001
5 Diploma Teknologi Elektrik
 11682
Diploma 522 (Electricity and Energy) NA 07/2009

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Lukisan Senibina
 MQA/FA2905
Sijil 73 581 (Architecture and town planning) 03/10/2012 NIL
2 Sijil Teknologi Senibina
Nama Lama : Sijil Pelukis Pelan Senibina
 MQA/FA7456
Sijil 60 581 (Architecture and town planning) 26/02/2015 NIL
3 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2426
Sijil 67 522 (Electricity and Energy) 20/09/2012 NIL
4 Sijil Rangkaian Komputer
 MQA/FA4187
Sijil 60-67 481 (Computer Science) 14/10/2013 31/07/2016
5 Sijil Servis Kenderaan Ringan
 MQA/FA2427
Sijil 60 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 13/09/2012 NIL
6 Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
Nama Lama : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan
 MQA/FA7457
Sijil 61 482 (Computer Use) 05/02/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak