Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Jelebu
Alamat : Jalan Seperi
71600 Kuala Klawang
Negeri Sembilan.No Tel : 06-613 8381
No Faks : 06-613 8745
E-Mel : kkjelebu@kkjel.edu.my
Laman Web : www.kkjel.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Pemprosesan Dan Kawalan Mutu Makanan
 11342
Sijil 541 (Food Processing) 2001 07/2007
2 Sijil Sistem Komputer Dan Sokongan
 11341
Sijil 481 (Computer Science) 2001 07/2007
3 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11340
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2001 06/2003
4 Sijil Teknologi Pembinaan
 11343
Sijil 582 (Building) 2001 01/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA6038
Sijil 69 522 (Electricity and Energy) 21/11/2014 28/02/2015
2 Sijil Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan
 MQA/FA7474
Sijil 60 541 (Food Processing) 27/04/2015 NIL
3 Sijil Rangkaian Komputer
 MQA/FA4199
Sijil 60-67 481 (Computer Science) 28/10/2013 31/07/2016
4 Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
Nama Lama : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan
 MQA/FA7471
Sijil 61 482 (Computer Use) 05/02/2015 NIL
5 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan dan Perkhidmatan)
 MQA/FA7473
Sijil 60-61 522 (Electricity and Energy) 27/02/2015 NIL
6 Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan
Nama Lama : Sijil Teknologi Pembinaan
 MQA/FA7472
Sijil 60 582 (Building) 03/03/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak