Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Segamat
Alamat : No. 24-34, Jalan Putra 1/1, Bandar 101
85000 Segamat
Johor.No Tel : 07-943 1633
No Faks : 07-943 6075
E-Mel : kksegamat@hotmail.com
Laman Web : www.kkseg.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Automotif
 11369
Sijil 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 2001 06/2001 - 06/2002
2 Sijil Multimedia Kreatif (Animasi)
 11363
Sijil 0211 (Audio-visual techniques and media production) 2001 12/2002
3 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 11366
Sijil 0731 (Architecture) 2001 12/2002
4 Sijil Penyenggaraan Bangunan
 11365
Sijil 0733 (Building and Construction) 2001 06/2001
5 Sijil Sistem Komputer Dan Sokongan
 11368
Sijil 0613 (Computer Science) 2001 12/2002
6 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11367
Sijil 0712 (Electricity and energy) 2001 06/2001
7 Sijil Teknologi Pembinaan
 11493
Sijil 0733 (Building and Construction) 2001 12/2005 - 12/2007
8 Sijil Teknologi Pembuatan Bersepadu
 11364
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) 2001 07/2004

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Animasi 2D
 MQA/FA4170
Sijil 60 0211 (Audio-visual techniques and media production) 23/08/2013 NIL
2 Sijil Lukisan Senibina
 MQA/FA2911
Sijil 73 0734 (Surveying) 25/10/2012 NIL
3 Sijil Teknologi Pembuatan
Nama Lama : Sijil Mekanikal Pembuatan
 MQA/FA4172
Sijil 61 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 19/11/2013 NIL
4 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 MQA/FA7451
Sijil 60 0731 (Architecture) 01/11/2014 31/10/2016
5 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2437
Sijil 67 0712 (Electricity and energy) 20/09/2012 NIL
6 Sijil Penyelenggaraan Bangunan
 MQA/FA2438
Sijil 60 0733 (Building and Construction) 14/09/2012 NIL
7 Sijil Rangkaian Komputer
 MQA/FA4171
Sijil 60-67 0611 (Information technology and information system) 14/10/2013 31/07/2016
8 Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
Nama Lama : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan
 MQA/FA7452
Sijil 61 0611 (Information technology and information system) 05/02/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak