Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Kuantan
Alamat : B24, Jalan IM 3/13, Bandar Indera Mahkota
25200 Kuantan
Pahang.No Tel : 09-572 1313
No Faks : 09-573 5000
E-Mel : kkkuantan@kkkua.edu.my
Laman Web : www.kkkua.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Hotel Dan Katering
 11392
Sijil 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 2001 06/2003
2 Sijil Multimedia Kreatif (Animasi)
 11388
Sijil 0211 (Audio-visual techniques and media production) 2001 06/2001
3 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 11390
Sijil 0731 (Architecture) 2001 06/2001
4 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11391
Sijil 0712 (Electricity and energy) 2001 06/2001
5 Sijil Teknologi Pembuatan Bersepadu
 11389
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) 2001 07/2004
6 Diploma Teknologi Elektrik
 11684
Diploma 0712 (Electricity and energy) NA 07/2009

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Animasi 3D
 MQA/FA4173
Sijil 60 0211 (Audio-visual techniques and media production) 27/08/2013 29/11/2014
2 Sijil Kulinari
 MQA/FA2450
Sijil 61 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 14/09/2012 NIL
3 Sijil Lukisan Senibina
 MQA/FA2908
Sijil 73 0731 (Architecture) 05/10/2012 NIL
4 Sijil Teknologi Pembuatan
Nama Lama : Sijil Mekanikal Pembuatan
 MQA/FA4174
Sijil 61 0714 (Mechanics and metal trades ) 19/11/2013 NIL
5 Sijil Operasi Perhotelan
 MQA/FA2448
Sijil 60 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 12/09/2012 NIL
6 Sijil Teknologi Senibina
Nama Lama : Sijil Pelukis Pelan Senibina
 MQA/FA7449
Sijil 60 0731 (Architecture) 27/02/2015 NIL
7 Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2449
Sijil 67 0712 (Electricity and energy) 20/09/2012 30/09/2014
8 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan dan Perkhidmatan)
 MQA/FA7450
Sijil 60-61 0712 (Electricity and energy) 27/02/2015 NIL
9 Diploma Operasi Perhotelan
 MQA/FA8978
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 19/09/2018 31/12/2020
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak