Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Paya Besar
Alamat : Batu 19, Jalan Maran
26300 Gambang
Pahang.No Tel : 09-549 8811
No Faks : 09-549 5500
E-Mel : kkpbe@kkpbe.edu.my
Laman Web : www.kkpbe.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Multimedia Kreatif (Pengiklanan)
 11404
Sijil 0211 (Audio-visual techniques and media production) 2003 06/2003
2 Sijil Sistem Komputer Dan Sokongan
 11402
Sijil 0613 (Computer Science) 2001 07/2007
3 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11401
Sijil 0712 (Electricity and energy) 2001 07/2007
4 Sijil Teknologi Maklumat
 11403
Sijil 0613 (Computer Science) 2002 06/2003
5 Diploma Teknologi Pengiklanan
 11787
Diploma 0211 (Audio-visual techniques and media production) NA 07/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Teknologi Maklumat
Nama Lama : Sijil Aplikasi Perisian Komputer
 MQA/FA4194
Sijil 60 0611 (Information technology and information system) 13/09/2013 NIL
2 Sijil Fotografi Komersil
 MQA/FA2899
Sijil 70 0211 (Audio-visual techniques and media production) 10/08/2012 27/10/2014
3 Sijil Multimedia Kreatif Pengiklanan
 MQA/FA7470
Sijil 60 0211 (Audio-visual techniques and media production) 27/02/2015 NIL
4 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2451
Sijil 60 0712 (Electricity and energy) 20/09/2012 NIL
5 Sijil Rangkaian Komputer
 MQA/FA4193
Sijil 60-67 0611 (Information technology and information system) 14/10/2013 31/07/2016
6 Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
Nama Lama : Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
 MQA/FA7469
Sijil 60 0611 (Information technology and information system) 05/02/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak