Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Pasir Mas
Alamat : PT 3302-3307, Taman Sri Kota
Pasir Pekan
16250 Wakaf Bharu
Kelantan.No Tel : 09-718 5902
No Faks : 09-718 5900
E-Mel : -
Laman Web : www.kkklk.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Perakaunan Perniagaan
 11415
Sijil 0411 (Accounting, auditing and taxation) 2003 01/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Pengkeranian Akaun
 MQA/FA2863
Sijil 67 0411 (Accounting, auditing and taxation) 14/11/2012 09/12/2019
2 Sijil Pengoperasian Perniagaan
 MQA/FA2871
Sijil 61 0414 (Management and administration ) 12/12/2012 NIL
3 Sijil Perakaunan (Dahulu dikenali sebagai Sijil Akauntansi)
 MQA/FA6046
Sijil 60 0411 (Accounting, auditing and taxation) 27/11/2014 09/12/2019
4 Sijil Perkhidmatan Logistik
 MQA/FA11343
Sijil 60 0414 (Management and administration ) 23/10/2020 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak