Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Tawau
Alamat : Perdana Square Commercial Centre
Batu 4, Jalan Apas, Peti Surat 61607
91000 Tawau
Sabah.No Tel : 089-913 400
No Faks : 089-914 201
E-Mel : administrator@kktaw.edu.my
Laman Web : www.kktaw.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Automotif
 11426
Sijil 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 2001 12/2002
2 Sijil Sistem Komputer Dan Sokongan
 11428
Sijil 481 (Computer Science) 2001 06/2001
3 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11427
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2001 06/2001

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Kulinari
 MQA/FA8804
Sijil 60 811 (Hotel, restaurant and catering) 23/10/2017 NIL
2 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2455
Sijil 67 522 (Electricity and Energy) 20/09/2012 NIL
3 Sijil Rangkaian Komputer
 MQA/FA5252
Sijil 60-67 481 (Computer Science) 20/06/2014 31/07/2016
4 Sijil Servis Kenderaan Ringan
 MQA/FA5239
Sijil 60 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 17/06/2014 NIL
5 Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
Nama Lama : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan
 MQA/FA7467
Sijil 61 482 (Computer Use) 05/02/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak