Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Alamat : Karung Berkunci 36
Pengkalan Chepa
16100 Kota Bharu
Kelantan.No Tel : 09- 779 7000
No Faks : 09- 779 7762
E-Mel : vco@umk.edu.my, ppq@umk.edu.my
Laman Web : www.umk.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sarjana Muda Sains Gunaan (Agroteknologi) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian
 11915
Sarjana Muda 0811 (Crop and livestock production) 18/12/2007 2007

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Doktor Perubatan Veterinar
 MQA/FA4931
Sarjana Muda 202 0841 (Veterinary) 28/02/2014 NIL
2 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Hospitaliti) dengan Kepujian
 MQA/FA4821
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) 27/10/2013 NIL
3 Sarjana Muda Keusahawanan (Kesejahteraan) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Keusahawanan Kesihatan) dengan Kepujian
 MQA/FA4822
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) 27/10/2013 NIL
4 Sarjana Muda Keusahawanan (Logistik dan Perdagangan Pengedaran) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Logistik dan Perniagaan Pengedaran) dengan Kepujian
 MQA/FA5880
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) 26/12/2014 NIL
5 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Pelancongan) dengan Kepujian
 MQA/FA4823
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) 25/02/2014 NIL
6 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Perdagangan) dengan Kepujian
 MQA/FA4824
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) 02/04/2014 NIL
7 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Peruncitan) dengan Kepujian
 MQA/FA5882
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) 26/12/2014 NIL
8 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dengan Kepujian
 MQA/FA7929
Sarjana Muda 136 0414 (Management and administration ) 28/02/2020 NIL
9 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perbankan dan Kewangan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA5881
Sarjana Muda 126 0413 (Islamic banking and finance ) 26/12/2014 NIL
10 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Agroteknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA10466
Sarjana Muda 122 0811 (Crop and livestock production) 21/11/2017 NIL
11 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian
 MQA/FA4265
Sarjana Muda 128 0532 (Earth sciences) 19/09/2013 NIL
12 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Jaminan Makanan) dengan Kepujian
 MQA/FA3168
Sarjana Muda 127 0721 (Food processing ) 28/02/2020 NIL
13 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian Alam Sekitar) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian
 MQA/FA4266
Sarjana Muda 126 0521 (Environmental sciences ) 19/09/2013 NIL
14 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian
 MQA/FA4888
Sarjana Muda 122 0811 (Crop and livestock production) 20/02/2014 31/12/2021
15 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian
 MQA/FA15638
Sarjana Muda 122 0811 (Crop and livestock production) 01/01/2022 31/12/2023
16 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian
 MQA/FA10465
Sarjana Muda 133 0532 (Earth sciences) 29/12/2017 NIL
17 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bahan) dengan Kepujian
 MQA/FA0557
Sarjana Muda 120 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 04/11/2016 31/12/2021
18 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian
 MQA/FA4889
Sarjana Muda 122 0512 (Biochemistry) 27/02/2014 31/12/2021
19 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian
 MQA/FA4890
Sarjana Muda 122 0721 (Food processing ) 27/10/2013 31/12/2021
20 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian
 MQA/FA15637
Sarjana Muda 122 0721 (Food processing ) 01/01/2022 31/12/2026
21 Ijazah Sarjana Muda Sains Senibina dengan Kepujian
 MQA/FA5550
Sarjana Muda 135 0731 (Architecture) 06/10/2020 05/10/2023
22 Ijazah Sarjana Muda Senibina Dalaman dengan Kepujian
 MQA/FA5549
Sarjana Muda 135 0731 (Architecture) 26/10/2020 25/10/2023
23 Sarjana Muda Sains Gunaan (Agroteknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA15639
Sarjana Muda 122 0811 (Crop and livestock production) 01/01/2022 31/12/2027
24 Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bahan) dengan Kepujian
 MQA/FA15636
Sarjana Muda 120 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 01/01/2022 31/12/2025
25 Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian
 MQA/FA15634
Sarjana Muda 122 0512 (Biochemistry) 01/01/2022 31/12/2023
26 Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Sumber Hutan) dengan Kepujian
 MQA/FA15635
Sarjana Muda 122 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 01/01/2022 31/12/2023
27 Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Sumber Hutan) dengan Kepujian
 MQA/FA1110
Sarjana Muda 122 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 12/03/2018 31/12/2021
28 Sarjana Inovasi dan Rekabentuk
 MQA/FA9183
Sarjana 40 0210 (Arts not further defined) 15/09/2023 NIL
29 Sarjana Keusahawanan
 MQA/FA6212
Sarjana NA 0410 (Business and administration not further defined) 25/04/2013 NIL
30 Sarjana Keusahawanan
 MQA/FA9185
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 25/09/2020 NIL
31 Sarjana Kewangan Islam
 MQA/FA9182
Sarjana 42 0413 (Islamic banking and finance ) 28/05/2021 NIL
32 Sarjana Komunikasi Perniagaan
 MQA/FA9184
Sarjana 42 0323 (Media and communications) 25/03/2022 NIL
33 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA2384
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) 21/10/2014 NIL
34 Sarjana Sains
 MQA/FA6214
Sarjana NA 0841 (Veterinary) 25/04/2013 NIL
35 Sarjana Sains
 MQA/FA6220
Sarjana NA 0530 (Physical sciences not further defined) 25/04/2013 NIL
36 Sarjana Sains
 MQA/FA6222
Sarjana NA 0800 (Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined) 25/04/2013 NIL
37 Sarjana Sastera
 MQA/FA6216
Sarjana NA 0210 (Arts not further defined) 25/04/2013 NIL
38 Sarjana Sastera
 MQA/FA6218
Sarjana NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) 25/04/2013 NIL
39 Doktor Falsafah
 MQA/FA6217
Ijazah Kedoktoran NA 0210 (Arts not further defined) 25/04/2013 NIL
40 Doktor Falsafah
 MQA/FA6215
Ijazah Kedoktoran NA 0841 (Veterinary) 25/04/2013 NIL
41 Doktor Falsafah
 MQA/FA6213
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) 25/04/2013 NIL
42 Doktor Falsafah
 MQA/FA6223
Ijazah Kedoktoran NA 0800 (Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined) 25/04/2013 NIL
43 Doktor Falsafah
 MQA/FA6221
Ijazah Kedoktoran NA 0530 (Physical sciences not further defined) 25/04/2013 NIL
44 Doktor Falsafah
 MQA/FA6219
Ijazah Kedoktoran NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) 25/04/2013 NIL
45 Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA9442
Ijazah Kedoktoran 82 0410 (Business and administration not further defined) 31/01/2020 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak