Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Kemahiran MARA Sik
Alamat : 08200 Sik
Kedah.No Tel : 04-469 5964
No Faks : 04-469 3416
E-Mel : sysadmin@ikmsik.edu.my
Laman Web : www.ikm.edu.my/sik
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Landskap
 MQA/FA2566
Sijil 61-63 0731 (Architecture) 01/01/2015 01/03/2020
2 Sijil Lanskap
 MQA/FA2566
Sijil 60 0731 (Architecture) 24/07/2012 31/12/2014
3 Sijil Rekabentuk Grafik
Nama Lama : Sijil Pengiklanan dan Rekabentuk Grafik
 MQA/FA2567
Sijil 63 0211 (Audio-visual techniques and media production) 13/08/2012 NIL
4 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
 MQA/FA2562
Sijil 65 0712 (Electricity and energy) 02/08/2012 31/12/2014
5 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
 MQA/FA2562
Sijil 64-65 0712 (Electricity and energy) 01/01/2015 NIL
6 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 MQA/FA2561
Sijil 86 0712 (Electricity and energy) 03/08/2012 31/12/2014
7 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 MQA/FA2561
Sijil 75-77 0712 (Electricity and energy) 01/01/2015 NIL
8 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)
 MQA/FA2563
Sijil 64-65 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2015 29/04/2018
9 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)
 MQA/FA2563
Sijil 64 0713 (Electronics and automation ) 07/08/2012 31/12/2014
10 Sijil Teknologi Kejuruteraan Komputer
 MQA/FA2564
Sijil 63-65 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2015 29/04/2020
11 Sijil Teknologi Kejuruteraan Komputer
 MQA/FA2564
Sijil 64 0713 (Electronics and automation ) 26/07/2012 31/12/2014
12 Sijil Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara dan Penyejukan
 MQA/FA2565
Sijil 62-69 0712 (Electricity and energy) 01/01/2015 29/04/2018
13 Sijil Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara dan Penyejukan
 MQA/FA2565
Sijil 69 0712 (Electricity and energy) 02/08/2012 31/12/2014
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak