Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Kemahiran MARA Alor Setar
Alamat : Jalan Kota Tanah
05050 Alor Setar
Kedah.No Tel : 04-772 9940
No Faks : 04-772 4340
E-Mel : ashukri@mara.gov.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Senibina
 MQA/FA2577
Sijil 65 0731 (Architecture) 24/07/2012 31/12/2014
2 Sijil Senibina
 MQA/FA2577
Sijil 62-66 0731 (Architecture) 01/01/2015 29/04/2018
3 Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan
 MQA/FA2576
Sijil 62-63 0716 (Civil engineering) 01/01/2015 29/04/2018
4 Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan
 MQA/FA2576
Sijil 69 0716 (Civil engineering) 07/08/2012 31/12/2014
5 Sijil Teknologi Kejuruteraan Lukisan Struktur
 MQA/FA2575
Sijil 68-69 0716 (Civil engineering) 01/01/2015 29/04/2018
6 Sijil Teknologi Kejuruteraan Lukisan Struktur
 MQA/FA2575
Sijil 68 0716 (Civil engineering) 07/08/2012 31/12/2014
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak