Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Kuching Sarawak
Alamat : KM 22, Jalan Matang
93050 Kuching
Sarawak.No Tel : 082-845 596
No Faks : 082-845 023
E-Mel : poliku.info@poliku.edu.my
Laman Web : www.poliku.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12414
Sijil 523 (Electronics and Automation) 1989 01/1990
2 Sijil Kejuruteraan Awam (Pembinaan)
 12410
Sijil 526 (Civil Engineering) 1989 01/1990
3 Sijil Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 12413
Sijil 522 (Electricity and Energy) 1989 01/1990
4 Sijil Kejuruteraan Elektrik (Petroleum)
 12437
Sijil 522 (Electricity and Energy) NA 01/1994
5 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 12415
Sijil 523 (Electronics and Automation) 1990 01/1991
6 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Petroleum)
 12416
Sijil 523 (Electronics and Automation) 1992 01/1993
7 Sijil Kejuruteraan Kimia & Proses
 12421
Sijil 524 (Chemical and Process) 1999 07/1999
8 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12417
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1989 01/1990
9 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 12420
Sijil 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 1990 01/1991
10 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
 12418
Sijil 522 (Electricity and Energy) 1990 01/1991
11 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Petroleum)
 12419
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1992 01/1993
12 Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 12411
Sijil 582 (Building) 1990 01/1991
13 Sijil Pemasaran
 12424
Sijil 342 (Marketing and Advertising) 1992 07/1992
14 Sijil Pengajian Perniagaan
 12423
Sijil 340 (Business and Administration) 2005 07/2005
15 Sijil Penyimpanan Kira
 12425
Sijil 344 (Accounting and Taxation) 1989 01/1990
16 Sijil Teknologi Maklumat
 12422
Sijil 481 (Computer Science) 1990 01/1999
17 Sijil Ukur Tanah
 12412
Sijil 581 (Architecture and town planning) 1990 01/1991
18 Diploma Akauntansi
 12433
Diploma 344 (Accounting and Taxation) 1989 01/1990
19 Diploma Kejuruteraan Awam
 12426
Diploma 526 (Civil Engineering) 2002 01/1992
20 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12427
Diploma 523 (Electronics and Automation) 1995 01/1996
21 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 12440
Diploma 523 (Electronics and Automation) NA 06/2010
22 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 12428
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 1992 07/1992
23 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 12429
Diploma 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 2009 07/2009
24 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 12430
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 2000 01/2001
25 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara & Penyejukbekuan)
 12431
Diploma 522 (Electricity and Energy) 2009 07/2009
26 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 12438
Diploma 526 (Civil Engineering) NA 06/2011
27 Diploma Pemasaran
 12434
Diploma 342 (Marketing and Advertising) 1990 01/1991
28 Diploma Pengajian Perniagaan
 12435
Diploma 340 (Business and Administration) 1995 01/1996
29 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan)
 12436
Diploma 340 (Business and Administration) 2002 01/2003
30 Diploma Teknologi Maklumat
 12432
Diploma 481 (Computer Science) 2000 01/2001
31 Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 12442
Diploma 481 (Computer Science) NA 06/2002
32 Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 12441
Diploma 482 (Computer Use) NA 07/2009
33 Diploma Ukur Tanah
 12439
Diploma 581 (Architecture and town planning) 31.5.2010 07/2010

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3242
Diploma 96 344 (Accounting and Taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Geomatik
 MQA/FA1289
Diploma 96 581 (Architecture and town planning) 01/01/2018 31/12/2023
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13168
Diploma 92 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2024
4 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3234
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 21/01/2013 31/12/2018
5 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA5099
Diploma 97 523 (Electronics and Automation) 14/11/2016 NIL
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13169
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3235
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 31/12/2018
8 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13170
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
9 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3236
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA3237
Diploma 96 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA13227
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA13228
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA3238
Diploma 96 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
14 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyaman Udara dan Penyejukbekuan)
 MQA/FA13229
Diploma 96 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
15 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara & Penyejukbekuan)
 MQA/FA3239
Diploma 97 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
16 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 MQA/FA13171
Diploma 93 582 (Building) 01/01/2019 31/12/2024
17 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 MQA/FA1288
Diploma 92 582 (Building) 28/12/2012 31/12/2018
18 Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia)
 MQA/FA0259
Diploma 94 524 (Chemical and Process) 19/12/2012 31/12/2018
19 Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia)
 MQA/FA13172
Diploma 94 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 31/12/2024
20 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA3243
Diploma 91 340 (Business and Administration) 21/01/2013 NIL
21 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 MQA/FA3241
Diploma 98 482 (Computer Use) 21/01/2013 NIL
22 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 MQA/FA3240
Diploma 98 481 (Computer Science) 21/01/2013 NIL
23 Diploma Geomatik
Nama Lama : Diploma Ukur Tanah
 MQA/FA1289
Diploma 97 581 (Architecture and town planning) 01/01/2012 31/12/2017
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak