Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah
Alamat : Kulim Hi-Tech Park
09000 Kulim
Kedah.No Tel : 04-403 3333
No Faks : 04-403 3033
E-Mel : pengarah@ptsb.edu.my
Laman Web : www.ptsb.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12335
Sijil 0716 (Civil engineering) 2003 01/2004
2 Sijil Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 12337
Sijil 0712 (Electricity and energy) 2003 01/2004
3 Sijil Pengajian Perniagaan
 12338
Sijil 0410 (Business and administration not further defined) 2003 01/2004
4 Sijil Ukur Tanah
 12336
Sijil 0731 (Architecture) 2005 01/2005
5 Diploma Akauntansi
 12347
Diploma 0411 (Accounting, auditing and taxation) 06/2010 07/2003
6 Diploma Kejuruteraan Awam
 12339
Diploma 0716 (Civil engineering) 2003 07/2003
7 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 12341
Diploma 0712 (Electricity and energy) 2004 07/2004
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12343
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 2003 07/2003
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12342
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 2004 07/2004
10 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 12350
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 07/2010 07/2010
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 12344
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 07/2010 07/2004
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 12345
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 07/2010 07/2003
13 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 12346
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 07/2010 07/2004
14 Diploma Pemasaran
 12348
Diploma 0415 (Marketing and advertising ) 06/2010 07/2003
15 Diploma Pengajian Perniagaan
 12349
Diploma 0410 (Business and administration not further defined) 07/2010 06/2010
16 Diploma Ukur Tanah
 12340
Diploma 0731 (Architecture) 2005 01/2006

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3309
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Geomatik
 MQA/FA3303
Diploma 96 0734 (Surveying) 07/01/2017 30/06/2022
3 Diploma Geomatik
 MQA/FA3303
Diploma 93 0734 (Surveying) 01/07/2022 30/06/2027
4 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13201
Diploma 92 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 31/12/2024
5 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3302
Diploma 96 0716 (Civil engineering) 21/01/2013 31/12/2018
6 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA3304
Diploma 97 0712 (Electricity and energy) 21/01/2013 31/12/2018
7 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA13260
Diploma 96 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 31/12/2024
8 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA5153
Diploma 96 0712 (Electricity and energy) 13/07/2016 NIL
9 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA15515
Diploma 95 0712 (Electricity and energy) 01/01/2022 31/12/2027
10 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA13261
Diploma 94 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
11 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3305
Diploma 96 0713 (Electronics and automation ) 21/01/2013 31/12/2018
12 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13202
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
13 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA1371
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) 14/01/2013 31/12/2018
14 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3306
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 31/12/2018
15 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13203
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
16 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA3307
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 31/12/2018
17 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA13262
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
18 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA3308
Diploma 94 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 21/01/2013 31/12/2018
19 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA13263
Diploma 94 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2019 31/12/2024
20 Diploma Pemasaran
 MQA/FA3310
Diploma 94 0415 (Marketing and advertising ) 21/01/2013 NIL
21 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA1370
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 22/01/2013 NIL
22 Diploma Geomatik
Nama Lama : Diploma Ukur Tanah
 MQA/FA3303
Diploma 97 0734 (Surveying) 30/06/2014 29/06/2017
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak