Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Melaka
Alamat : No. 2, Jalan PPM 10, Plaza Pandan Malim
Balai Panjang
75250 Melaka
Melaka.No Tel : 06-337 6000
No Faks : 06-337 6007
E-Mel : rashidah@polimelaka.edu.my
Laman Web : www.polimelaka.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Pengajian Perniagaan
 12241
Sijil 0410 (Business and administration not further defined) 1999 07/1999
2 Sijil Kejuruteraan Awam
 12236
Sijil 0716 (Civil engineering) 2000 02/2002
3 Sijil Kejuruteraan Awam (Pembinaan)
 12237
Sijil 0716 (Civil engineering) 1999 07/1999
4 Sijil Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 12239
Sijil 0712 (Electricity and energy) 2000 02/2002
5 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12238
Sijil 0713 (Electronics and automation ) 1999 07/1999
6 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12240
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) 1999 07/1999
7 Sijil Penyimpanan Kira
 12242
Sijil 0411 (Accounting, auditing and taxation) 2003 01/2004

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA1030
Diploma 95 0411 (Accounting, auditing and taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13189
Diploma 96 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 31/12/2024
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA1027
Diploma 96 0716 (Civil engineering) 04/02/2013 31/12/2018
4 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 MQA/FA1029
Diploma 96 0713 (Electronics and automation ) 09/01/2013 31/12/2018
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 MQA/FA13247
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
6 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13190
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
7 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA1028
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 09/01/2013 31/12/2018
8 Diploma Perniagaan Antarabangsa
 MQA/FA1031
Diploma 92 0414 (Management and administration ) 21/01/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak