Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Kuala Terengganu
Alamat : Jalan Sultan Ismail
20200 Kuala Terengganu
Terengganu.No Tel : 09-620 4100
No Faks : 09-620 4102
E-Mel : -
Laman Web : www.pkkt.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam (Pembinaan)
 12443
Sijil 0716 (Civil engineering) NA 01/2001
2 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12444
Sijil 0713 (Electronics and automation ) NA 07/1999
3 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12445
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) NA 01/2001
4 Sijil Teknologi Maklumat
 12446
Sijil 0613 (Computer Science) 1998 01/2003
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12447
Diploma 0713 (Electronics and automation ) NA 07/2009
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 12449
Diploma 0713 (Electronics and automation ) Mei 2010 07/2010
7 Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 12448
Diploma 0613 (Computer Science) 2008 07/2009

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA15489
Diploma 95 0712 (Electricity and energy) 01/01/2022 31/12/2024
2 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA5154
Diploma 95 0712 (Electricity and energy) 24/11/2016 NIL
3 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA1399
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) 25/01/2013 31/12/2018
4 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13191
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
5 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 MQA/FA3288
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) 21/01/2013 NIL
6 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 MQA/FA7901
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) 23/11/2017 23/11/2019
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak